Artikel
“Nu trækker regeringen tæppet væk under os” – Små handelsgymnasier mister penge
Carsten-Hogrefe-2-aspect-ratio-348-234

Rektor på Handelsgymnasiet Vestfyn Carsten Hogrefe er alvorligt bange for, at skolen kan lukke, hvis regeringens finanslovsforslag bliver vedtaget.

“Nu trækker regeringen tæppet væk under os” – Små handelsgymnasier mister penge

De små handelsgymnasier er i økonomisk krise. Regeringens finanslovsforslag betyder, at skolerne får endnu færre penge til næste år.

Rektor på Handelsgymnasiet Vestfyn Carsten Hogrefe afskedigede for nyligt en medarbejder i administrationen.

“Nu er der ikke flere tilbage at afskedige. Vi kan ikke afskedige flere lærere, for så kan vi ikke gennemføre undervisningen til eleverne,” siger Carsten Hogrefe og lægger ikke skjul på sin frustration over skolens økonomi.

Efter regeringens finanslovsforslag, som blev fremlagt i sidste uge, er den økonomiske situation på skolen gået fra ond til værre, og det vil få konsekvenser. Skolen mister tilskud på cirka 1,5 millioner kroner.

“Det her trækker tæppet væk under os. Hvis det er den økonomiske virkelighed, vi ser ind i til næste år, så lukker vi,” siger Carsten Hogrefe.

Han er rektor for et ud af seks små handelsgymnasier i Danmark, som I de senere år igen og igen har gjort opmærksom på deres økonomiske problemer.

Skolerne har så få elever, at hvis de var almene gymnasier, ville de modtage op til 2,7 millioner kroner om året i udkantstaxameter, men da reglerne for udkantstilskud for erhvervsskoler er anderledes, modtager de kun 229.200 kroner om året.

Hvis vi lukker, vil der ikke være et erhvervsgymnasium på Vest- og Nordfyn.
Carsten Hogrefe, rektor
Handelsgymnasiet Vestfyn

Siden 2019 har de små handelsgymnasier og nogle små SOSU-skoler derudover fået tildelt en pulje til små erhvervsskoler på i alt 10 millioner kroner om året. Desuden har skolerne modtaget et ekstra udkantstilskud til små skoler på 535.000 kroner om året siden 2020. Dette tilskud modtager små almen gymnasier også.

De to beløb udløber dog i år, og da Nicolai Wammen fremlagde regeringens forslag til statens budget for næste år, var der ikke ekstra midler afsat til de små erhvervsskoler.

Det betyder, at Handelsgymnasiet Vestfyn mister 1,5 millioner kroner til næste år ud af et budget på 17 millioner kroner. Skolen har 56 elever i 3. g og færre elever i 1. og 2. g.

“Hvis vi lukker, vil der ikke være et erhvervsgymnasium på Vest- og Nordfyn. For flere unge tager det alt for lang tid at komme ind til Odense, og de vil ikke få den uddannelse, som de har lyst til. Jeg tror, det især vil gå ud over de unge fra ressourcesvage familier,” siger Carsten Hogrefe.

De seks små handelsgymnasier i Danmark ville tilsammen modtage cirka 15 millioner kroner mere om året, hvis de modtog samme udkantstilsskud som de almene gymnasier. Flere partier i Folketinget og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har sagt, at der skal rettes op på det lave udkantstilskud til de små handelsgymnasier. I en artikel i gymnasieskolen.dk tilbage i januar 2021 understregede ministeren, at det skal ske i forbindelse med forhandlingerne om et nyt taxametersystem. De forhandlinger er dog blevet forsinket flere gange og er nu gået i stå.

Vi og flere andre skoler kommer til at kigge ind i negativ drift til næste år, og skolelukninger er ikke urealistisk.
Carsten Uggerholt Eriksen, direktør
Tønder Handelsskole

Et snarligt Folketingsvalg, som Radikale Venstre har krævet, statsminister Mette Frederiksen udskriver senest fjerde oktober, kan udskyde hjælpen til de små handelsgymnasier yderligere.

Direktør for Tønder Handelsskole Carsten Uggerholt Eriksen er også dybt skuffet over finanslovsforslaget.

“Vi og flere andre skoler kommer til at kigge ind i negativ drift til næste år, og skolelukninger er ikke urealistisk. Der er kun et sted at tage pengene fra, og det er lærerlønninger og aktiviteter til eleverne. Vi kan ikke skære mere på det administrative, hvis skolen skal fungere som et minimum,” siger han.

Carsten Uggerholt Eriksen mener, der er et misforhold mellem, hvad regeringen siger og gør. Han nævner eksempelvis regeringens udspil fra sidste år om, at flere mindre byer i Danmark skal have en ungdomsuddannelse.

“Det hænger ikke sammen med, at økonomien forringes for små skoler. Jeg synes, det bliver ved skåltalerne for regeringen,” siger Carsten Uggerholt Eriksen.

Gymnasieskolen.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siden fredag i sidste uge.

Regler om udkantstilskud

Erhvervsgymnasier/erhvervsskoler:
Erhvervsskoler i såkaldte udkantskommuner modtager 229.200 kroner om året.

Almene gymnasier:
Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 13.230 kroner per elev og 2.758.323 kr. per institution. Skoler med under 430 elever, og hvor nærmeste gymnasium ligger mere end 20 kilometer væk, kan få udkantstilskud.

 

 

Tilskud forsvinder næste år

Med regeringens finanslovsforslag forsvinder to tilskud i 2023, som de små handelsgymnasier har modtaget.

  • En særbevilling til gymnasier og erhvervsskoler i udkantsområder på 535.714 kroner om året per skole.
  • En pulje på 10 millioner kroner til små erhvervsskoler. Fem små handelsgymnasier modtager lidt over 1 million kroner om året
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater