Artikel
Nu skal der gøres noget ved skæv elevfordeling: Ekspertgruppe nedsat
tosprogede_elever

Nu skal der gøres noget ved skæv elevfordeling: Ekspertgruppe nedsat

Der skal radikale tiltag til at løse den skæve fordeling af gymnasieelever. Det mener rektor Kirsten Jensen, som er medlem af undervisningsministerens nye ekspertgruppe om elevfordeling.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har netop nedsat en ekspertgruppe, som skal analysere udfordringerne med fordelingen af elever mellem gymnasierne og ikke mindst opstille nye modeller for elevfordeling.

Ekspertgruppen har fået til opgave at opstille flere forskellige modeller, som Folketingets partier derefter skal tage stilling til.

Blandt andet skal gruppen analysere muligheden for at etablere gymnasiedistrikter og ændrede fordelingsudvalg fremgår det af kommissoriet for ekspertgruppen.  

Allerede i august sidste år stod det klart, at gymnasieforligspartierne og undervisningsministeren ikke kunne blive enige om at lave nye regler til at løse udfordringerne med en skæv fordeling af eleverne mellem gymnasierne.

Dengang annoncerede undervisningsministeren, at hun ville nedsætte en ekspertgruppe og lave et analysearbejde af udfordringerne. Men først i dag er gruppen blevet nedsat.

Alvorligt problem skal løses
Kirsten Jensen, som er rektor på Hvidovre Gymnasium, er et af seks medlemmer i gruppen. Hun har oplevet et fald i antallet af ansøgere til Hvidovre Gymnasium over flere år, og hun har konstateret, at der er blevet flere elever med en anden etnisk baggrund end dansk på skolen, mens de etniske danske elever søger væk.

Hvis vi skal løse problemerne, så er det ikke små justeringer, vi skal lave.

Kirsten Jensen, rektor og medlem af ekspertgruppen
Hvidovre Gymnasium

“Det er et alvorligt problem, som skal løses. Det handler om samfundets sammenhængskraft, og det er ikke godt for demokratiet, når mennesker med forskellig baggrund ikke møder hinanden på gymnasierne,” siger Kirsten Jensen.

Hun lægger ikke skjul på, at det er en stor opgave at få vendt udviklingen på visse gymnasier og visse områder af Danmark.

“Hvis vi skal løse problemerne, så er det ikke små justeringer, vi skal lave, men radikale ændringer,” siger Kirsten Jensen.

Undervisningsminister Merete Riisager foreslog sidste år, at en løsning kunne være, at fordelingsudvalgene kunne lave egne regler, hvis man inden for udvalget kunne blive enige.

Det forslag kritiserede Kirsten Jensen skarpt. Hun mente ikke, det ville have nogen effekt. Kirsten Jensen har også talt varmt for gymnasiedistrikter, mens Merete Riisager har sagt, at hun ikke vil indskrænke elevernes frie valg. Med andre ord har Kirsten Jensen ikke været enig med undervisningsministeren i debatten.

“Jeg har siddet med fingrene nede i problematikken og har derfor sagt ja til at deltage i ekspertgruppen,” siger Kirsten Jensen.

Formand med friske øjne
Formanden for ekspertgruppen er Rikke Hvilshøj, som var minister for flygtninge, indvandrere og integration fra 2005 til 2007 under Anders Fogh Rasmussen.

“Jeg har ikke en aktie i forhold til fordelingen af elever på gymnasier, men kommer med helt friske øjne. Vi skal gerne komme 360 grader rundt og se på alle udfordringer, hensyn og dilemmaer. Vores arbejde skal gerne give grundlag for en god politisk løsning,” siger Rikke Hvilshøj.

Hun siger, at hun tager sin viden om integrationsområdet med i bagagen, men vil ikke på forhånd pege på, hvor udfordringerne ligger, eller hvad løsningerne skal være.

På Undervisningsministeriets hjemmeside siger Merete Riisager:

”Vi har drøftet elevfordeling på gymnasierne længe, uden at der er opnået politisk enighed om nye fordelingsregler. Derfor ser jeg frem til at modtage en gennemarbejdet rapport fra den stærke ekspertgruppe, som skal udgøre et solidt grundlag for de videre politiske drøftelser.”

GL: Endelig sker der noget
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Tomas Kepler er positiv over, at kommissoriet for ekspertgruppen lægger op til et bredt arbejde, hvor mange løsninger og modeller skal analyseres. Han er også glad for, at arbejdet skal være færdigt inden sommer.

“Vi havde selvfølgelig gerne set, at der var fundet løsninger meget før, men det er godt, at det nu går forholdsvis hurtigt, samtidig med at arbejdet bliver gjort grundigt. Nogle gymnasier er pressede på grund af færre ansøgere, og vi risikerer, at skoler lukker i nogle områder, derfor er det nødvendigt at handle nu,” siger Tomas Kepler, som også glæder sig over, at GL og resten af sektoren er udpeget til at sidde i en referencegruppe til ekspertgruppen.

I kommisoriet står der blandt andet, at gruppen skal komme med modeller for elevfordeling, der kan modvirke udfordringer forbundet med koncentration af elever med udenlandsk herkomst. Tomas Kepler peger dog på, at det er vigtigt, at fokus bliver på elevernes socioøkonomiske baggrunde og ikke snævert på etnisk herkomst. Han understreger også, at der ikke kun skal findes løsninger på udfordringer med elevfordeling for de almene gymnasier, men for alle ungdomsuddannelser.

Tomas Kepler reagerer også på, at der i kommissoriet for ekspertgruppen står, at det er en udfordring, at “der er begrænset konkurrence mellem gymnasierne.”

“Det er jeg lodret uenig i. Vi skal ikke have mere konkurrence mellem gymnasierne. Skolerne er ikke private virksomheder, men skal i stedet koncentrere sig om at løse en vigtig samfundsopgave i fællesskab,” siger han.

Ny minister skal forhandle
Ekspertgruppen skal afslutte dens arbejde inden udgangen af første halvdel af 2019. Det betyder med andre ord, at der højst sandsynligt har været afholdt folketingsvalg inden da. Merete Riisager har meddelt, at hun stopper i politik, så under alle omstændigheder bliver det en ny undervisningsminister, som skal lede forhandlingerne om nye regler for fordeling af elever på gymnasierne.  

 

Ekspertgruppens medlemmer

  • Rikke Hvilshøj, formand for ekspertgruppen (adm. direktør i Dansk IT og tidligere minister for flygtninge, indvandrere og integration)
  • David Dreyer Lassen (professor ved Københavns Universitet)
  • Kirsten Jensen (rektor på Hvidovre Gymnasium)
  • Peter Hvid Amstrup (adm. direktør på Rybners)
  • Søren Brøndum (rektor på Herning Gymnasium) 
  • Torben Rugberg Rasmussen (lektor ved Syddansk Universitet)

Ekspertgruppens opgave

Ekspertgruppen skal lave et analysearbejde og komme forslag til nye modeller for elevfordelingen. Gruppen skal blandt vurdere muligheden for at etablere gymnasiedistrikter, ændrede fordelingsudvalg og lokale fordelingsregler.

Arbejdet skal være færdigt inden udgangen af første halvår af 2019.

Læs kommisorium for ekspertgruppen

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater