Artikel
Nu lyder startskuddet til OK13
No image

Nu lyder startskuddet til OK13

Nu lyder startskuddet til OK13

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Knap er blækket fra OK 11 tørt, før de nye overenskomstforhandlinger, OK 13, går i gang. Den økonomiske situation lægger op til smalhals. GLs krav skal vedtages på repræsentantskabsmødet den 25. april.

Hvis der i oplægget til de seneste overenskomstforhandlinger i 2011 var lagt op til beskedenhed og tilbageholdenhed, må arbejdstagerne nok belave sig på endnu mindre i oplægget, når forhandlingerne om OK 13 går i gang til vinter.

Alle signaler fra regeringen og Finansministeriet peger i retning af – ja, nærmest ingenting! Den globale – og i særdeleshed europæiske – økonomiske krise er ingenlunde overstået, og sammen med behovet for fremadrettede reformer på arbejdsmarkedet får det arbejdsgiverne til fortsat at køre med håndbremsen trukket. Udviklingen har for eksempel også allerede vist sig i overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked, som i Danmark fungerer som en slags rettesnor for de offentlige forhandlinger efterfølgende. ?GLs hovedbestyrelse har, som situationen er, lagt op til, at der på repræsentantskabsmødet den 25. april, hvor foreningens krav skal vedtages, skal rejses lønkrav og i øvrigt få og ikke omkostningskrævende krav, samt at GL ikke selvstændigt skal rejse arbejdstidskrav.

Men skal GL bare overgive sig på forhånd, vil kritikere sikkert spørge? Nej, det handler om realisme. Forhandlingschef i GL Helge Mørch Jensen forklarer: ?”Overenskomstforhandlingerne er et spil, som kan være svært at gennemskue. I bund og grund handler det fra vores perspektiv om, hvad der vurderes at være realistisk. Man kan sige, at GLs oplæg er et udtryk for ansvarlighed. En konflikt vil ikke føre til noget. Vi vil stå tilbage som tabere. Og vi vil komme til at stå alene i ACs (Akademikernes Centralorganisation, red.) forhandlingsfællesskab, hvor situationen er ganske alvorlig for mange af medlemmerne med baggrund i nedskæringerne og fyringerne i den statslige administration.”

GL har således i løbet af de seneste måneder været rundt på regionale møder med tillidsrepræsentanter i hele landet for dels at forklare, hvad det er for en skærpet situation på arbejdsmarkedet, og hvad det er for signaler, arbejdsgiver sender, dels for i dialog med TR at diskutere mulige krav og derigennem “forventningsafstemme” med medlemmerne.

Der har på møderne generelt været en forståelse for situationen og for, at kravene denne gang primært skal handle om arbejdsmiljø og kvalitet – hvis lærerne skal levere den fornødne kvalitet, skal rammerne være i orden. Det er ligeledes nogle områder, der centralt i AC lægges vægt på – tryghed, TR-forhold og arbejdsmiljø generelt.

GL-formand Gorm Leschly peger samtidig på en anden vinkel – nemlig den nyeste overenskomst, OK 11, som for stx og hf først er færdigredigeret i februar 2012, og hvor alle væsentlige ændringer træder i kraft til august. ?”Der er tale om ganske markante ændringer i arbejdstidsaftalen. Derfor er det naturligt at give den nye overenskomst en chance for at komme til at fungere i form af nye lokalaftaler på skolerne. I hovedbestyrelsen mener vi derfor ikke, at GL skal stille arbejdstidskrav til de kommende forhandlinger. Vi skal bruge ressourcerne på at få implementeret OK 11 på en god måde – både for lærerne og for skolerne,” siger Gorm Leschly.

Samtidig blev det ved OK 11 aftalt, at Børne- og Undervisningsministeriet og GL sammen skal gennemføre en undersøgelse af lærernes arbejdstid. Undersøgelsen er endnu ikke iværksat, men fordelen herved er ifølge GL-formanden, at den så først gennemføres, når OK 11 er ved at blive implementeret og dermed kan give et reelt billede i forhold til den nye arbejdstidsaftale.

“Derfor er det ikke seriøst, hvis Finansministeriet vil ud i nye arbejdstidsforhandlinger ved OK 13, som den borgerlige finansminister lancerede umiddelbart efter OK 11. Vi må kende resultatet af den fælles undersøgelse forinden, og OK 11 skal have lov til at stå sin prøve på skolerne.”

Foråret 2012

Kravene vedtages

Efteråret 2012

Forhandlingerne forberedes

November/december 2012

Kravene udveksles

Januar 2013

OK13-forhandlingerne indledes

Februar/marts 2013

Forlig og ny over­enskomst eller konflikt

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater