Artikel
GL vinder principiel voldgiftssag
annette_nordstroem_beskaaret_0

GL vinder principiel voldgiftssag

En afgørelse i en voldgiftssag anlagt af GL kan få stor principiel betydning for GL og for andre organisationer på det statslige arbejdsmarked.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Når der på det statslige arbejdsmarked indgås en overenskomst, bliver der ofte tilføjet bemærkninger til selve overenskomsten. Det kan for eksempel være bemærkninger, som pinder overenskomstens paragraffer ud og giver en yderligere forklaring af selve overenskomsten.

Det var netop et spørgsmål om de såkaldte cirkulærebemærkningers betydning, der var i centrum for en voldgiftssag, som GL havde anlagt mod Finansministeriet.

I spørgsmålet om cirkulærebemærkninger vandt GL sagen, og det er nu slået fast, at bemærkningerne, som har været forhandlet mellem parterne, skal opfattes, som en del af overenskomsten.
Finansministeriet havde ellers argumenteret for, at cirkulærebemærkninger blot er en form for instruks, men ikke en reel del af overenskomsten. Og dermed ville Finansministeriet ensidigt kunne ændre eller helt fjerne bemærkninger.

Vigtigt princip er slået fast
Ifølge GL er det en vigtig principiel sejr. For hvis bemærkningerne ikke længere skulle opfattes som en del af overenskomsten, så kunne GL eller andre organisationer heller ikke sige noget til, hvis en arbejdsgiver ikke overholder eller handler i strid med bemærkninger til diverse overenskomster. Også selv om bemærkningerne er forhandlet på plads mellem arbejdsgivere og arbejdstagernes organisationer.

Formanden for GL, Annette Nordstrøm Hansen, glæder sig over afgørelsen.

”Det er en vigtig sejr for den danske model, fordi det nu er slået fast, at det, vi sidder og aftaler, der skal stå i bemærkningerne til overenskomsten, rent faktisk også gælder, når vi har forladt forhandlingslokalet. Det har stor betydning for hele det statslige arbejdsmarked, at vi har vundet denne sag,” siger hun  

Sagen handlede om vikaransættelse
Selve spørgsmålet om bemærkninger skal opfattes som en del af overenskomsten, blev afgjort i forbindelse med en konkret sag om en gymnasielærer på Vejen Gymnasium. Her mente GL, at lærerens vikaransættelse var i strid med overenskomsten. Den konkrete sag fik GL dog ikke medhold i.

I cirkulærebemærkningerne til overenskomsten står der, at tidsbegrænsede ansættelser ikke må begrundes i usikkerhed om blandt andet timerester. Vejen Gymnasium fik dog medhold i, at det i den konkrete sag heller ikke var tilfældet, og at der var objektive grunde for at ansætte læreren i en tidsbegrænset stilling.

Overordnet set betyder afgørelsen ifølge GL dog, at vikaransættelser skal begrænses, og at de skal begrundes i objektive forhold som for eksempel barsel og sygdom.

GL: Flere skal fastansættes
Annette Nordstrøm Hansen siger:

”Sagen betyder, at vi nu igen kan fortsætte vores arbejde med at få flest mulige medlemmer ansat på tidsubegrænsede stillinger. Vi har hidtil haft gode resultater ved at henvende os til skolerne for at få fastansat flere medlemmer, og det vil vi fortsat gøre,” siger Anette Nordstrøm Hansen.  

Læs mere på gl.dk

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater