Artikel
Nu er landets første eux-elever uddannede
eux_svendeproeve

Nu er landets første eux-elever uddannede

For første gang kan eux-elever fejre, at de er færdige med deres uddannelse.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Håndværker og student. Det har landets første eux-studenter nu bevis for at være.

For fire år siden åbnede tre ungdomsuddannelser dørene op for eux-elever.
Et af stederne var Viborg Tekniske Gymnasium, der i år kan fejre deres første uddannede, der har kombineret en tømreruddannelse med en gymnasial.
Eleverne var til svendeprøve i foråret, og i juni har de været til deres sidste eksaminer på htx.

En af de nyuddannede er Lasse Bonde Stou. Han havde overvejet det almene gymnasium, men skiftede mening, da nogle af hans venner fortalte ham om eux.

”Jeg havde lyst til at blive tømrer, men jeg vidste ikke helt, om det var det, jeg ville. Jeg tænkte, det var smart at kombinere gymnasiet og håndværkeruddannelsen. Det vil åbne flere døre for mig,” siger Lasse Bonde Stou.

For Lasse Bonde Stou betyder eux, at han både får en uddannelse og arbejder med noget, der interesserer ham. Gymnasiet i sig selv ville blive for alment og skoleagtigt for ham.

Veksling mellem praktik og skole
Dres Overgård dimitterer også fra eux i år. Han fik at vide i folkeskolen, at han nok skulle tage en erhvervsuddannelse, for gymnasiet var ikke noget for ham. Men Dres Overgård havde ikke lyst til at droppe gymnasiet, der kunne åbne flere muligheder for ham.

”Min far hørte om eux. Vi snakkede om, at jeg i hvert fald kunne prøve det et år og se, om jeg kunne finde ud af det,” siger han.

Dres Overgård mener, at eux har været det helt rigtige valg for ham. Idet der er indbygget mange praktikperioder, har der været længere tid til at klare en htx. Han er modnet med årene, og det har gjort ham til en bedre elev. Han har specielt været glad for afvekslingen med et halvt år i skole og et halvt år ved en mester, så han ikke har skullet sidde stille i tre år som ved en almindelig htx.

Tagprojekter og geometri
Matematik har for begge eux-elever været et godt fag. I timerne har erfaringer fra praktikken spillet ind og gjort undervisningen mere relevant.

”Når vi for eksempel i matematik har arbejdet med tagprojekter, har vi blandet geometri ind i det. Man kan beregne tagets hældning ud fra trekanter,” forklarer Dres Overgård.

Lasse Bonde Stou er også glad for, at man kan relatere til matematikundervisningen.

”Min søster går på det almene gymnasium. I hendes matematiktimer går det bare ud på at kunne teori og huske formler. Vores matematiktimer handler altid om noget, der er praktisk anvendeligt. Det gælder for alle fag, at lige så snart det er noget, der kan anvendes praktisk i timerne, så bliver det det,” siger Lasse Bonde Stou.

Eux kræver hårdt arbejde
En eux-uddannelse tager fire år. De to elever mener, at man skal overveje det grundigt, før man vælger uddannelsen.

”Man skal hænge mere i på en eux-uddannelse i forhold til på en almindelig erhvervsuddannelse. Tømrerfaget har været min klare fordel, mens jeg har haft det sværere med den gymnasiale del,” fortæller Dres Overgaard.

Lasse Bonde Stou er enig og forklarer, at eux er hårdt, og det kræver en del at tage to uddannelser på samme tid.

”Det er svært at nå det hele og nødvendigt at sætte sig lidt ud over pensum, hvis man vil nå at blive dygtig til begge dele. Det kræver, at man interesserer sig for uddannelsen og er motiveret, også når man ikke er i skole,” siger han.

Her ses de to eux-studenter efter svendeprøven. Til venstre ses Dres Overgård, mens Lasse Bonde Stou står yderst til højre.

 

Læse til bygningskonstruktør
Inden Lasse Bonde Stou begyndte på eux, havde han gået med tanken om at blive arkitekt. Det ændrede sig på eux, hvor de var ude at besøge tegnestuer og ingeniørvirksomheder.

”Jeg kunne slet ikke se mig selv som arkitekt, når jeg var på tegnestuerne eller hørte, hvad de arkitektstuderende lavede på skolen. Ingeniørerarbejdet handlede for meget om regning. Selvom jeg godt kan lide matematik, vil jeg ikke have et arbejde, der kun omhandler matematik,” siger han.

Han fandt ud af, at arbejdet som bygningskonstruktør havde lidt af begge dele. Efter sommerferien begynder Lasse Bonde Stou på Aarhus Universitet, hvor de har en international linje for bygningskonstruktører.

Dres Overgård har også planer om at læse til bygningskonstruktør efter et sabbatår med tømrerarbejde og udlandsrejse.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater