Artikel
Eux kan skabe mange lærerjobs
Greve Gymnasium 34 fysik

Eux kan skabe mange lærerjobs

Regeringen har planer om, at flere unge skal tage en eux-uddannelse. Det kan betyde, at erhvervsskolerne får brug for flere gymnasielærere.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

E – U – X. Hvis du ikke kender bogstavkombinationen nu, så kommer du sandsynligvis til det i fremtiden.

Ungdomsuddannelsen eux kan nemlig blive fremtidens arbejdsplads for flere af de nuværende og kommende gymnasielærere.

Regeringen ønsker, at flere elever tager en eux-uddannelse i fremtiden. Eux er en erhvervsuddannelse, som samtidig giver eleverne en gymnasial eksamen på hf-niveau. Det betyder, at mekanikereleven både skal være på værkstedet og have fingrene nede i motoren, men samtidig også skal undervises i engelsk, dansk og matematik på gymnasialt niveau. Og det er her, at gymnasielærerne kommer ind i billedet. Bekendtgørelsen for eux kræver, at underviserne har de samme kompetencer som på de andre gymnasiale uddannelser.

Ikke færre, men flere
Både Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Danske Erhvervsskoler vurderer dog, at en kommende erhvervsskolereform ikke vil betyde ledighed blandt lærerne – tværtimod. Til gengæld kan reformen betyde, at nogle gymnasielærere skal skifte arbejdsplads.

Regeringen har som bekendt fremlagt et forslag til en reform af erhvervsuddannelserne. Et af målene er, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og færre vælger at gå i gymnasiet.

”Selv om regeringens målsætning, om at færre elever går i gymnasiet, og flere tager en erhvervsuddannelse, bliver fulgt, vil det betyde stigende beskæftigelse for undervisere på et gymnasialt niveau. Eux har et stort potentiale,” siger uddannelseschef i GL, Kurt Koudahl Petersen, som understreger, at der skal undervises på gymnasialt niveau på eux.

Stigende efterspørgsel
Han mener, at der vil være en stigende efterspørgsel på arbejdsmarkedet efter faglærte med kompetencer, som de unge får på eux. Samtidig mener han, at de kommende elever på eux ikke kun vil være elever, som før valgte gymnasiet. Eux vil også tiltrække unge fra de traditionelle erhvervsuddannelser.

”Samlet set vil flere unge tage mere uddannelse, og derfor vil der også i fremtiden være øget efterspørgsel efter undervisere,” siger Kurt Koudahl Petersen, som dog tager forbehold for, at der i de kommende år er nogle små ungdomsårgange på vej ud af folkeskolen.

Stort i Schweiz
Lars Kunov, som er direktør for Danske Erhvervsskoler, ser også et stort potentiale for eux og mener, at undervisere med en kandidatgrad ikke bør være nervøse for fremtidens arbejdsmarked.

”Eux har et stort potentiale. I Schweiz har stort set halvdelen af de unge en erhvervsuddannelse med studiekompetencer,” siger han.

Han mener, at 20 procent af en ungdomsårgang potentielt vil være i målgruppen for eux. Ifølge ham er det både elever fra gymnasierne og erhvervsskolerne, som vil have glæde af uddannelsen, der kombinerer teori og praksis.

”Jeg forestiller mig ikke, at der bliver brug for færre gymnasielærere i fremtiden – tværtimod – men der bliver nok flyttet lidt rundt på aktiviteterne,” siger Lars Kunov.

 

 

Eux

Eux er en erhvervsuddannelse, som samtidig giver eleven en gymnasial eksamen på hf-niveau. Regeringen ønsker, at flere elever tager en eux og mener, at eux skal tilbydes på flere uddannelser. Skoler kan udbyde eux inden for fire hovedområder:

  • Social, sundhed og pædagogik
  • Handel og servicefag
  • Landbrug og fødevarer
  • Teknologi, byggeri og transport

De første eux-hold blev oprettet som pilotprojekt i 2010.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater