Artikel
Nu bliver det nemmere at sammenligne skolernes karakterer
laerer_vejleder_elever_ved_computer

Nu bliver det nemmere at sammenligne skolernes karakterer

Et nyt søgeværktøj fra Undervisningsministeriet gør det nemmere at søge på gymnasiernes karakterer og andre nøgletal. GL advarer om ranglister af skoler.

Nu kan elever, forældre og andre interesserede lynhurtigt sammenligne gymnasiernes karaktergennemsnit og frafaldsprocenter.

Et nyt søgeværktøj fra Undervisningsministeriet samler tal for alle gymnasierne et sted og giver overblik over blandt andet karakterer, frafald og antallet af elever, som fortsætter på en videregående uddannelse.

”Åbenhed om gymnasiernes nøgletal kan blandt andet være med til at kvalificere elevernes uddannelsesvalg og styrke den offentlige debat, der kan tages på et mere oplyst grundlag. Det er meget positivt,” siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en artikel på Undervisningsminsiteriets hjemmeside.

Forventet karaktergennemsnit
Søgeværktøjet – såkaldt dashboard – viser karaktergennemsnittet for skolen, og det sammenstilles med det forventede karaktergennemsnit for skolen på baggrund af elevernes socioøkonomiske baggrund.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) advarer om, at det nye søgeværktøj bruges til at lave ranglister af skolerne, og at skoler, som af den ene eller anden årsag har et lavt karaktergennemsnit, dermed bliver udstillet.

“Data og informationer kan være et godt værktøj for skolerne til at diskutere udvikling og pædagogik. Men at sammenligne karaktergennemsnit mellem skolerne i offentligheden giver forældre og elever et unuanceret billede af, hvad der sker på skolerne,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun er bekymret for, at det nye søgeværktøj vil blive brugt til at lave offentlig ranking af skolerne.

“I forvejen ser vi en tendens til, at der sker en skævdeling af eleverne på skolerne i disse år, og at der opstår A- og B-gymnasier. Hitlister med karaktergennemsnit gør ikke noget godt for den udvikling,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Skal have mere åbenhed
Ifølge Merete Riisager er det ikke meningen at skoler skal hænges ud.

“Det er vigtigt at understrege, at de nye dashboards ikke dækker alle parametre og derfor ikke i sig selv kan sige, hvor gode eller dårlige gymnasierne er. Det handler ikke om at hænge nogen ud, men om at skabe mere åbenhed,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, mener også, det er vigtigt, at tallene ikke bruges til at lave lister med A- og B-skoler.  

“Man kan ikke afvise, at søgeværktøjet vil blive brugt til at lave ranking af skolerne. På den anden side er tallene i søgeværktøjet tal, som i forvejen ligger offentligt tilgængelige på skolernes hjemmesider i dag,” siger Birgitte Vedersø.

Hun tvivler også på, at særlig mange elever og forældre vil sidde og se på karaktergennemsnit og så videre, inden de vælger gymnasium.

“Jeg tror ikke, den almindelige borger vil surfe rundt for at sammenligne skoler. Langt de fleste elever vælger det lokale gymnasium,” siger Birgitte Vedersø.

Hun støtter en udvikling, hvor skolerne har nemmere adgang til data og kan bruge dem til at udvikle skolerne.

“Det er positivt, at vi får nemmere adgang til data, og vi kan godt bruge de her tal som et godt værktøj på skolerne,” siger Birgitte Vedersø.

Ifølge Undervisningsministeriet vil der i løbet af 2018 blive adgang til flere variabler af nøgletallen. Disse informationer er dog mere tiltænkt ledelser og skoler og ikke den brede offentlighed.

 

Nyt søgeværktøj om gymnasier

Der er to links til det nye søgeværktøj

Overblik over gymnasiale institutioner

Detaljeret information om elevernes karakterer

Nøgletallene i det nye offentlige søgeværktøj er:

  • Karakterer
  • Forventet karaktergennemsnit (baseret på elevernes socioøkonomiske baggrund)
  • Frafald det første år
  • Gennemførelse af uddannelsen
  • I gang med en videregående uddannelse to år efter
  • Elevtal
  • De mest populære studieretninger på skolen

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater