Artikel
Nordjyske lærere frustrerede: Situationen for eleverne er uholdbar
20171116-085553-L-1920x1920we

Nordjyske lærere frustrerede: Situationen for eleverne er uholdbar

Mange nordjyske elever sidder fastlåst hjemme, mens deres kammerater får fysisk undervisning. Tillidsrepræsentanter fra skolerne fortæller, at det ikke kan undgå at gå ud over de hjemsendte elever.

I mange klasser i Nordjylland sidder en del af eleverne hjemme på værelset, mens deres kammerater får fysisk undervisning på skolen.

Situationen er uholdbar og meget utilfredsstillende for både lærere og elever, fortæller flere tillidsrepræsentanter fra nordjyske gymnasier.  

Syv kommuner i Nordjylland er som bekendt ramt af restriktioner, der betyder, at eleverne ikke må krydse kommunegrænsen. På et af gymnasierne er op mod halvdelen af eleverne forhindret i at komme i skole.

På Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aars fortæller tillidsrepræsentant Michael Harritsø Frederiksen, at der i alle klasser er elever, som kommer fra andre kommuner. I nogle klasser er det fem-seks elever, og i en enkelt klasse er det op mod en tredjedel.

“Det er til stor frustration for både elever og lærere. Eleverne følger med online i den fysiske undervisning, som foregår i klassen. Men de får ikke det samme ud af det som deres kammerater. De kan ikke altid høre, hvad der bliver sagt og har sværere ved at følge med,” siger han.

1.g’erne nåede knap nok at begynde i deres nye studieretningsklasser.

Michael Harritsø Frederiksen, tillidsrepræsentant
Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aars

Ungdomsuddannelserne i de syv kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner er delvist nedlukket. Skolerne må maksimalt have 50 procent fremmøde.

På Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, som både har hhx og htx, prioriteres den fysiske undervisning til elever med laboratorieundervisning og hold, som skal til eksamen. Elever i 1.g, som netop er begyndt i deres studieretningsklasser, modtager til gengæld virtuel undervisning.

“1. g’erne nåede knap nok at begynde i deres nye studieretningsklasser, før de blev sendt hjem. Det er selvfølgelig frustrerende for dem,” siger Michael Harritsø Frederiksen.

Eleverne stilles forskelligt både på den enkelte skole og mellem de forskellige kommuner.

Pernille Dalbjerg Sørensen, tillidsrepræsentant
Dronninglund Gymnasium

Næsten halvdelen kan ikke komme i skole
På Dronninglund Gymnasium i Brønderslev Kommune bor næsten halvdelen af eleverne i andre kommuner og kan derfor ikke komme i skole.

Tillidsrepræsentant Pernille Dalbjerg Sørensen mener, at situationen er meget problematisk for elever og lærere i Nordjylland.

“Eleverne stilles forskelligt både på den enkelte skole og mellem de forskellige kommuner. Det er et paradoks, at ministeriet skriver, at fremmøde kan prioriteres til elever, der er på deres afsluttende år, og som skal til eksamen, når halvdelen af en klasse ikke kan møde frem,” siger Pernille Dalbjerg Sørensen.

Dronninglund Gymnasium har i denne uge valgt at lave virtuel undervisning for alle elever. Skolen har blandt blandt andet brugt ugen på at danne sig et overblik over de mange forskellige retningslinjer vedrørende nedlukningen, men den fysiske undervisning genoptages i næste uge for nogle elever.

Skoler i Aalborg savner elever
Det er ikke kun skoler i de syv nedlukkede kommuner, som savner deres elever. På flere skoler i Aalborg er der også tomme stole i klasselokalerne 

På Aalborg Katedralskole er 84 ud af 950 elever hjemsendt, og det betyder, at der i de fleste klasser sidder tre, fire eller fem elever hjemme, mens kammeraterne er i skole.

Tillidsrepræsentant Martin Taber Graverholt på Aalborg Katedralskole mener, det er en meget uholdbar undervisningssituation, lærerne står i, og det går ud over eleverne.

De elever, som sidder hjemme, får dårligere undervisning.

Martin Taber Gravholt, tillidsrepræsentant
Aalborg Katedralskole

“De elever, som sidder hjemme, får dårligere undervisning. Det er enten naivt eller arrogant, hvis politikerne tror, vi bare kan fortsætte, som vi plejer, uden det skaber problemer,” siger Martin Taber Gravholt.

Han beskriver, hvordan eleverne følger undervisningen på Microsoft Teams, men uden at kunne høre, hvad deres klassekammerater i det fysiske rum siger eller omvendt. De hjemsendte elever bliver derfor hurtigt hurtigt koblet af undervisningen og har svært ved at følge med. 

Martin Taber Graverholt fremhæver især de hjemsendte elever fra 1.g, som netop er begyndt i en ny studieretningsklasse, hvor de først skal til at lære nye lærere og kammerater at kende.

“Det er vildt kritisabelt i forhold til trivsel, at de skal sidde virtuelt og følge undervisningen. Det er synd for dem,” siger Martin Taber Gravholt. 

Det er svært at navigere i de fysiske og virtuelle rum samtidigt.

Maria Louise Christensen, tillidsrepræsentant
Aalborg Handelsgymnasium

Hybridundervisning på handelsgymnasiet 
På Aalborg Handelsgymnasium går der 1.600 elever, og 250 af dem bor i en af de nedlukkede kommuner.

Det gør det svært at lave optimal undervisning, når flertallet af eleverne sidder i et klasselokale, mens deres kammerater følger med bag en skærm, fortæller tillidsrepræsentant Maria Louise Christensen.

“Det er svært at navigere i de fysiske og virtuelle rum samtidigt. Det er svært at sikre sig kontakt og nærvær til alle og sikre sig, at de hjemsendte kommer i virtuelle grupperum med de fysisk tilstedeværende og at sikre sig, at de hjemsendte også kommer til orde i for eksempel klassedialoger,” siger Maria Louise Christensen.  

Hun forklarer, at alene det lavpraktiske ved hybridundervisningen mellem det fysiske og virtuelle betyder, at lærerne bliver nødt til at skære ned på, hvad der kan nås på en lektion. På den måde går situationen ud over alle elever. Samtidig er det en meget utilfredsstillende måde at undervise på.

“Man er virkelig på kognitivt overarbejde under hver lektion,” siger Maria Louise Christensen. 

Situationen kan ikke undgå at gå lidt ud over kvaliteten, og det er også o.k.

Lene Yding, rektor
HF&VUC NORD

Sårbare elever må komme i skole
Da kommunerne lukkede ned i Nordjylland, fastslog Børne- og Undervisningsministeriet, at sårbare elever gerne må krydse kommunegrænserne til og fra de nedlukkede kommuner. 

Det har betydning for flere elever fra HF&VUC NORD, som har afdelinger i flere kommuner i Nordjylland.

“Blandt vores elever og kursister er 10 til 15 procent på ordningen med specialpædagogisk støtte. En del af dem er sårbare, og de bliver tilbudt at komme i skole, selv om de skal krydse kommunegrænsen. Det er en god ordning,” siger Lene Yding, som er rektor på HF&VUC NORD.

Det ændrer dog ikke på, at der i flere klasser og hold er elever, som ikke kan komme i skole på grund af restriktionerne. Det gør det vanskeligere for lærere og elever, understreger Lene Yding.

“Der er tale om nødundervisning, og ingen forventer, at undervisningen bliver, ligesom den plejer. Situationen kan ikke undgå at gå lidt ud over kvaliteten, og det er også o.k.,” siger hun.

Restriktioner i Nordjylland

Der er indføres særlige restriktioner for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.  

  • Fremmøde på ungdomsuddannelser reduceres til maksimalt 50 procent.
  • Der overgås til nødundervisning.
  • Lærere udfører en kritisk funktion og må derfor godt krydse kommunegrænserne.

Læs faktaark om restriktioner i Nordjylland.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater