Artikel
Nedgangen på VUC fortsætter: Politisk handling efterlyses
klassevaerelse-stole-få-elever-tomt-krise-aspect-ratio-348-234

Nedgangen på VUC fortsætter: Politisk handling efterlyses

VUC får fortsat færre elever, og dermed strammes skolernes økonomi endnu mere oven på ­flere års nedskæringer. Sektoren efterlyser politisk handling, men et folketingsvalg kan ­komme i vejen.

Tekst_ Johan Rasmussen

Næste sommer lukker HF & VUC Fyn afdelingen i ­Søndersø. Der er for få elever.

“Vi kan ikke forsvare fagligheden, når aktiviteten bliver for lav,” for­klarer rektor Stig Holmelund Jarbøl.

For tre år siden lukkede afdelingen på Langeland, og ifølge Stig Holme­lund Jarbøl er der kun to ud af de otte afdelinger på HF & VUC Fyn, som er økonomisk bæredygtige.

“Problemet med at lukke afdelinger er, at der bliver længere til uddannelse for eksempelvis voksne, som ønsker at tage videreuddannelse og skifte spor i livet,” siger Stig Holme­lund Jarbøl, der efterlyser politisk handling.

I forståelsespapiret, som regeringen skrev sammen med Enhedslisten, SF og Radikale Venstre efter folketingsvalget i 2019, står der sort på hvidt, at partierne vil sikre uddannelser i hele landet. Helt konkret står der, at man “vil sikre at de lukningstruede VUC’er kan fortsætte”.

Stig Holmelund Jarbøl må konstatere, at regeringen og støttepartierne endnu ikke har løftet den opgave.

“Hvis forståelsespapiret skal ­tages alvorligt, så mangler vi en ny økonomisk model for VUC med eksempelvis et højere grundtilskud for VUC-­afdelinger,” siger han.

Ifølge Stig Holmelund Jarbøl falder aktiviteten i år med 20 procent på hf-enkeltfag for hele HF & VUC Fyn.

Man skærer heller ikke ned på brandstationer, fordi det ikke brænder.
Tue Sanderhage, direktørVestegnen HF og VUC

På Hf og VUC Roskilde kan rektor Dorthe Lundqvist også fortælle om nedgangstider. Afdelingen i ­Greve åbnede ikke efter sommerferien, og nu er der kun afdelinger i Roskilde og ­Køge tilbage.

“Det er brandærgerligt at måtte lukke en afdeling, men vi kunne ikke forsvare at køre videre med et stort underskud, og nu koncentrerer vi i stedet vores tilbud, indsatser og ressourcer i de to andre afdelinger,” siger Dorthe Lundqvist.

 

Generel nedgang

Færre unge og voksne tager hf-enkeltfag, som er den største aktivitet for VUC samlet set. En nedgang på 18 procent for hf-enkeltfag for første halvdel af 2022 i forhold til året før, lyder forventningen fra Danske HF & VUC på baggrund af ind­beretninger fra centrene.

Den tilbagegang kommer oven i et yderligere fald de foregående år. I 2018 havde VUC i Danmark cirka 13.000 årselever på hf-enkeltfag, og sidste år lød tallet på cirka 10.600. Et fald på små 20 procent.

VUC

Fald i 2022

Danske HF & VUC forventer et fald på 18 procent på hf-enkeltfag i første ­halvdel af 2022 i forhold til året før.

Derudover har VUC været ramt af generelle nedskæringer på uddannelse, ekstra nedskæringer på fjern­undervisning og større nedgang i aktiviteten på grund af den nye uddannelse FGU fra 2019.

Aktiviteten efter sommerferien ser ikke lovende ud.

VUC Syd i Sønderjylland med adresser i fire byer er aktuelt ramt af en stor tilbagegang.

“Vi oplever en voldsom nedgang på over 20 procent af aktiviteten for ­andet halvår af 2022. Det betyder ­færre elever i klasserne og færre penge i kassen,” fortæller direktør for VUC Syd Bente Lyck-Damgaard, som forklarer, at økonomien for VUC bliver yderligere presset i nedgangstider, da udgifter til bygninger og andre faste udgifter ikke forsvinder af, at der er færre elever i klasselokalerne.

Virksomhederne skriger på arbejdskraft for øjeblikket, og der er ­ofte en tæt sammenhæng mellem ­livet på VUC og konjunkturerne i ­resten af samfundet. Hvis det er nemt at få et ufaglært job, er det ­ikke lige så motiverende at tage fag på hf-enkeltfag for derefter at bliver optaget på en videregående uddannelse. Omvendt – når ledigheden stiger, så vælger flere at uddanne sig.

“Vi er både ramt af højkonjunktur og mindre ungdomsårgange i Sønderjylland,” siger Bente Lyck-Damgaard.

 

Færre lærere

På Vestegnen HF & VUC, der har to afdelinger, er lærere og ledelse vant til, at der bliver længere mellem eleverne på gangene og kollegerne på lærerværelserne.

“For syv år siden var vi 200 ansatte, i dag er vi 115. Når aktiviteten går ned, betyder det også, at vi må oprette små hold, eller at der er fag, vi ­ikke kan oprette. Det går også ud over det faglige miljø,” siger direktør Tue ­Sanderhage.

Også han efterlyser politisk handling i forhold til VUC.

“Jeg plejer at sammenligne det med, at man heller ikke skærer ned på brandstationer, fordi det ikke brænder. Hvis vi vil have et stabilt samfund med adgang til uddannelse for alle, så nytter det ikke, at VUC bliver skåret ned, når der er højkonjunktur. Når lavkonjunkturen kommer, er der brug for, at flere igen har adgang til uddannelse,” siger han.

 

Blinde politikere

Politikerne på Christiansborg ­svigter i forhold til VUC. Det mener formand for Gymnasieskolernes Lærer­forening (GL) Tomas Kepler.

“Næsten alle partier i Folke­tinget taler om, at det er vigtigt, at der er adgang til gode uddannelser i ­hele ­landet, men man forsømmer at ­gøre noget ved, at den økonomiske ­model rammer VUC hårdt, når der er højkonjunktur. Hvis VUC-afdelinger forsvinder, så popper de ikke bare op igen i nedgangstider,” siger Tomas Kepler.

Han kritiserer samtidig politikerne for ikke at se VUC som en løsning på den mangel på arbejdskraft, som er så stort et problem i Danmark.

“Vi mangler i høj grad mennesker med en såkaldt velfærdsuddannelse, og det er slående, at politikere er blinde over for, at VUC er en del af løsningen ved at give voksne den nødven­dige videreuddannelse til at komme ind på videregående uddannelser,” ­siger ­Tomas Kepler.

Pernille Brøndum, som er formand for Danske HF & VUC, er enig.

“VUC er en vigtig del af føde­kæden til, at unge og voksne mennesker kan tage en videregående uddannelse ­alle steder i landet. Arbejdsmarkedet udvikler sig hurtigt, og mange mennesker har behov for at lave et spor­skifte senere i løbet af arbejdslivet. Men det kræver også, at VUC er der og kan tilbyde et godt fagligt miljø,” siger Pernille Brøndum.

Børne- og undervisnings­minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ikke haft mulighed for at med­virke i denne artikel, oplyser Børne- og Under­visningsministeriet.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater