Artikel
MP Pension går imod vedtaget forslag
forurening_kul_shutterstock_133957013

MP Pension går imod vedtaget forslag

Et flertal af medlemmerne stemte for et forslag, om at MP Pension skal afvikle sine investeringer i kul. Bestyrelsen har dog ikke tænkt sig at følge forslaget. Udemokratisk, mener initiativtagerne, der vil have fagforeningerne til at tage affære.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Demokratiet er ude på et skråplan i MP Pension, mener lektor og MP-medlem Thomas Meinert Larsen.

Det siger han, efter at bestyrelsen for MP Pension har afvist at følge et forslag, der fik flertal ved MP Pensions generalforsamling for nylig.

Thomas Meinert Larsen er talsmand for netværket Ansvarlig Fremtid, der forsøger at sætte fokus på konkrete måder til at bekæmpe klimakrisen.
Netværket stillede et fælles forslag i seks pensionsforeninger, om at pensionsselskaberne skal afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt og senest inden udgangen af 2018.

Derudover opfordrer forslaget til, at pensionsselskaberne indgå i en mere kritisk dialog med olieselskaber for at få dem til at afvikle deres investeringer i såkaldte højrisiko olieudvindingsprojekter.

Læs: Pensionsmedlemmer: Stop uetiske kulinvesteringer

Frasalg hjælper ikke
På generalforsamlingen i MP Pension tidligere på måneden var der som nævnt flertal for forslaget – 761 stemte for og 569 stemte imod.

Men på trods af det har bestyrelsen for MP Pension ikke tænkt sig at efterleve forslaget. Det gjorde formanden klart allerede før generalforsamlingen.

“Bestyrelsen er helt enig i forslagsstillernes intention om at medvirke til at mindske CO2-udledningen, men vi er ikke enige i midlet. Efterspørgslen på fossile brændsler forsvinder ikke af, at pensionskassen sælger sine aktier, som blot vil blive købt af andre investorer,” skriver Erik Alstrup, der er konstitueret bestyrelsesformand for MP Pension, i en mail til gymnasieskolen.dk.
Det har ikke været muligt for ham at afse tid til et interview, så derfor har han svaret skriftligt.

Bestyrelsen må gå af
Bestyrelsen vil først gennemføre en grundig analyse for at få et oplyst grundlag til at tage en debat ved næste års generalforsamling, skriver Erik Alstrup i mailen.

Den holdning undrer Thomas Meinert Larsen.

“Når nu medlemmerne ønsker en bestemt retning, så bør bestyrelsen gøre sit ypperste for at efterleve den. Ellers må de gå af, for så er de ikke deres opgave moden. Det er jo et fundamentalt brud på ens demokratiopfattelse,” siger Thomas Meinert Larsen.

Det er Erik Alstrup uenig i:

“Vi lytter naturligvis til medlemmernes ønsker, men ifølge loven om finansiel virksomhed, er det bestyrelsens ansvar at fastlægge investeringsstrategien, og det ansvar kan ikke videredelegeres til generalforsamlingen,” skriver Erik Alstrup.

Opfatter bestyrelsen et forslag til generalforsamlingen, som noget bestyrelsen blot kan lytte til og vælge at vrage?

“Jeg mener, at generalforsamlingen på mange måder godt kan pålægge bestyrelsen noget, men ikke på områder, hvor lovgivningen fastslår noget andet som for eksempel investeringsstrategien, som er bestyrelsens ansvar,” skriver Erik Alstrup.

Tab på kulinvesteringer
Erik Alstrup begrunder afvisningen af forslaget med, at frasalget kan få stor betydning for afkastet for medlemmernes pensionsopsparinger.

Men det argument holder ikke, siger Thomas Meinert Larsen.

“Det er et dårligt argument, for de samlede energiinvesteringer for kul de sidste 5-10 år har været tabsgivende,” siger han og tilføjer:

”Det samme gør sig gældende med olieinvesteringer. Bare på det sidste års tid har Unipension tabt mindst 140 millioner kroner på olieinvesteringer.”

Erik Alstrup benægter ikke tabet:

“Det er givetvis rigtigt, at vi isoleret set har tabt på olieinvesteringer. Men vi har meget svært ved at komme med et eksakt regnestykke. Hvis man eksempelvis tager et selskab som Shell, så er noget af forretningen olie, noget gas, noget vedvarende energi og noget indtjening fra deres tankstationer.”

Frasalg giver ikke tab
MP Pensions investeringer varetages af Unipension. De kulselskaber, som forslaget lægger op til at sælge, udgør 0,33 procent af Unipensions samlede investeringer, fortæller Thomas Meinert Larsen.

“Det er en ualmindelig lille del af investeringsuniverset, så det kommer ikke til at have hverken positiv eller negativ indflydelse på afkastet,” siger han.

Det medgiver Erik Alstrup.

“Isoleret set vil frasalg af kul næppe betyde det store. Men forslagsstillerne har tidligere sagt, at de selv finder frasalg af kulinvesteringer for at være utilstrækkeligt. Så vi mener, at det er for snævert at anskue det som en problemstilling, der alene omhandler kul,” skriver Erik Alstrup.

Fagforeninger må ind i kampen
Forslagsstillerne afsøger i øjeblikket, hvilke muligheder de har for at overbevise eller i værste fald tvinge bestyrelsen til at gennemføre forslaget, fortæller Thomas Meinert Larsen, der derudover sender bolden videre til fagforeningerne.

“Vi forventer, at de respektive fagforeninger, som jo vælger folk ind i pensionsselskabernes bestyrelse, tager stilling til det her. Hvis de deler denne bestyrelses opfattelse af demokrati i pensionsselskaberne, så er det meget interessant, for det virker som et gevaldigt skråplan,” siger Thomas Meinert Larsen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater