Artikel
Ministeren: Derfor skal undervisningen være mere anvendelsesorienteret
christine_antorini_31

Ministeren: Derfor skal undervisningen være mere anvendelsesorienteret

Regeringen vil have mere anvendelsesorienteret undervisning i gymnasiet. Undervisningsministeren forklarer her hvorfor, hvordan og hvor meget.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Undervisningsminister Christine Antorini taler begejstret om Næstved Gymnasiums samarbejde med forlystelsesparken Bonbon-land. 3 g’erne med fysik A har blandt andet lavet målinger på vandrutsjebanen.

”De måler, hvor mange personer der kan sidde i en vogn, uden det går ud over sikkerheden. Det handler om at måle fart, vægt og hastighed på vand,” siger Christine Antorini.

Det er et eksempel på anvendelsesorienteret undervisning, som hun gerne vil have mere af på landets gymnasier.

Udspil til efteråret
Christine Antorini står i spidsen for regeringens udspil om ændringer på gymnasieområdet, som kommer i løbet af efteråret.

Mere anvendelsesorienteret undervisning bliver en del af udspillet, men præcis hvordan det begreb vil blive beskrevet i udspillet, vil hun ikke fortælle endnu.

Hun vil dog meget gerne dele sine tanker om hvorfor, regeringen ønsker mere anvendelsesorienteret undervisning.

”Gymnasiet er studieforberedende. Eleverne skal bagefter tage en videregående uddannelse og derefter ud på arbejdsmarkedet. Træningen til, hvad teorien kan bruges til i praksis, må derfor meget gerne begynde i gymnasiet,” siger undervisningsministeren.

Hun nævner også, at en øget kobling mellem teori og anvendelse gør undervisningen mere motiverende for eleverne.

”Du husker stoffet bedre, når du bruger det i praksis,” siger hun.

Virksomheder inddrages
Christine Antorini drager en parallel til den nye folkeskolereform, hvor der også lægges op til, at det lokale erhvervsliv, organisationer, sportsklubber og foreninger inddrages i undervisningen.

”Der er allerede mange gymnasier, som inddrager lokalområdet og omverdenen i deres undervisning, og det lader vi os inspirere af,” siger Christine Antorini.

Tanken er dog ikke, at samtlige gymnasieelever skal bestorme landets forlystelsesparker for at lave opmålinger af rutsjebaner og ballongynger. Eleverne skal heller ikke på virksomhedsbesøg for besøgets skyld. Ifølge ministeren skal et samarbejde med en virksomhed eller en organisation handle om at bruge fagets teori i praksis.

”Det skal ikke bare være for, at eleverne får en sjov oplevelse,” siger hun.

Anvendelsesorientering i klasseværelset
Christine Antorini mener også, at anvendelsesorienteret undervisning handler om den daglige undervisning på skolen.

Hun nævner undervisningen i spansk som et eksempel.

”Du skal selvfølgelig lære sproget og grammatikken, men det gør du jo heller ikke ud i det blå. Det gør du fordi, du skal bruge det i en sammenhæng. Du skal måske senere arbejde i en virksomhed, som har eksport til spansktalende lande. Nogle elever har spansk og samfundsfag i deres studieretning, og de kan for eksempel finde information på internettet om det spanske samfund og den store ungdomsarbejdsløshed i Spanien,” forklarer Christine Antorini, som understreger, at hun godt er klar over, at mange gymnasielærere allerede i dag arbejder på den måde.

Klima og sundhed i undervisningen
Ministeren har tidligere nævnt hhx-elevers samarbejde med lokale virksomheder som gode eksempler på anvendelsesorienteret undervisning. Hun nævner også, at klima, energi og sundhed er oplagte områder, som mange naturvidenskabelige lærere allerede nu med stor iver kobler på undervisningen.

Dannelsen skal ikke glemmes
Undervisningsministeren mener dog, at anvendelsesorienteret undervisning skal tænkes ind i alle fag. Men det skal ikke altid integreres så bogstaveligt og konkret som fysikeleverne, der måler en vandrutsjebane.

Et dannelsesfag som for eksempel historie har nogle andre perspektiver end matematik.

”Anvendelsesorienteret undervisning er også, at du lærer at bruge din viden til at være med til at skabe det samfund, du er en del af – at du er en demokratisk medborger. Anvendelsesorienteret undervisning og almen dannelse er ikke et enten eller, det er et både og,” siger Christine Antorini.

Endelig understreger hun, at ethvert undervisningsforløb ikke skal tage udgangspunkt i, hvad eleverne kan bruge deres nye viden til ude i den virkelige verden.

”Nogle gange skal eleverne også bare lære stenhård teori. Men eleverne skal vide, hvordan de dykker ned og bruger deres viden til at arbejde med konkrete problemstillinger,” siger Christine Antorini.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater