Artikel
VUC-kursister giver lærerne nye udfordringer
bekymret elev shutterstock

VUC-kursister giver lærerne nye udfordringer

Yngre og fagligt svagere kursister udfordrer VUC-lærerne. En ny rapport viser, hvordan lærerne ændrer læringsmiljøet for at ramme de nye kursister bedst muligt.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Selv om det er voksenundervisning kan der godt være uro og larm i klassen. Det sker lige frem, at læreren hæver hånden som tegn på, at undervisningen først kan begynde, når kursisterne tier stille.

Den løftede hånd med appel om ro bliver normalt brugt i grundskolen. Men i dag bliver metoden også benyttet på hf-enkeltfagshold på VUC.

VUC-kursisterne er i de senere år blevet yngre, og flere af dem er også blevet fagligt svagere. Det giver lærerne en række udfordringer.

En ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) beskriver udviklingen på VUC med en ny type kursister, der i de senere år er rykket ind i klasselokalerne. En række politiske initiativer – blandt andet uddannelsespålægget til unge under 30 år – har været med til at ændre den gennemsnitlige kursist på landets VUC-centre.

Kursister er yngre
”Kursisterne er blevet yngre og har i dag et lavere fagligt niveau,” siger specialkonsulent i EVA Vicki Facius.

Rapporten indeholder en opgørelse fra fire VUC-centre, som viser, at halvdelen af kursisterne på hf-enkeltfag er under 25 år. For den almene voksenuddannelse (AVU) er udviklingen gået fra, at 21 procent af kursisterne i 2003/04 var under 30 år, til i dag hvor 62 procent af kursisterne er i den aldersgruppe.    

Formålet med rapporten er at komme med bud på, hvordan VUC-centrene og de enkelte lærere tackler de nye udfordringer og skaber et motiverende læringsmiljø.

EVA har undersøgt læringsmiljøerne og undervisningen på fire VUC-centre i Danmark og har interviewet ledere, lærere, kursister og studievejlere. Rapporten beskriver, hvordan lærerne arbejder med de nye typer kursister og kommer samtidig med bud på, hvordan et godt læringsmiljø i en ny kursistvirkelighed ser ud.

Kræver mere opmærksomhed
En af udfordringerne er, at kursisterne kræver lidt mere opmærksomhed end tidligere. Nogle af lærerne på de fire VUC-centre støtter og guider kursisterne mere i dag, end hvad der tidligere var normalt på en voksenuddannelse som hf-enkeltfag.

”Det kan være vigtigere nu at skabe en god relation til kursisterne og have lidt større opmærksomhed på, hvem de er som personer. Lærerne skal ikke være socialrådgivere, men skal støtte kursisterne lidt mere, samtidig med, at der bliver stillet faglige krav til dem. Kursisterne vil gerne udvikle sig fagligt – men for nogle kræver det lidt ekstra,” siger Vicki Facius fra EVA.

Mange af kursisterne er ikke bogligt trænede, og folkeskolen har sjældent været den store succes. Det giver helt naturligt nogle udfordringer for den enkelte lærer.

Nogle af lærerne på VUC-centrene forsøger derfor at lave undervisningen så anvendelsesorienteret som muligt. Kursisterne kommer på ekskursioner, og lærerne forsøger at inddrage så mange aktuelle problemstillinger som muligt i undervisningen.

”Det er i det hele taget vigtigt, at undervisningen er varieret. Mange kursister lægger vægt på, at undervisningen er dynamisk, og at læreren kommer meget rundt og taler med den enkelte. Nogle kursister fortæller, at de hurtigt kommer til at kede sig,” siger Vicki Facius.

Leg i undervisningen
Nogle undervisere har ligefrem introduceret lege og aktiviteter med bevægelse – en type undervisning, som  var mere usædvanlig på en voksenuddannelse for nogle år siden.

En kursist beskriver i rapporten med begejstring, hvordan deres underviser lavede et stafetløb med grammatik. Balancen for den legende undervisning er, at kursisterne ikke kommer til at føle sig som børn, eller at der bliver set ned på dem. Godt nok er de blevet yngre, men de er stadig voksne.

”Vi håber rapporten kan være med til at skabe debat om, hvordan der fortsat kan ske en god udvikling af undervisningen på VUC i takt med, at kursisterne ændrer sig,” siger Vicki Facius.  

 

Motiverende læringsmiljø

Ifølge rapporten er der seks faktorer, der kendetegner et motiverende læringsmiljø på VUC’erne:
1. Lærerne skaber et koncentreret og trygt læringsmiljø.
2. Læreren er opmærksom på den enkelte kursists faglige behov og trivsel.
3. Læreren skaber dynamik i undervisningen.
4. Undervisningen er varieret og klart struktureret.
5. Undervisningen indeholder legende og fysiske øvelser og aktiviteter – og er virkelighedsnær.
6. Kursisterne kan få støtte til at lave lektier.

Læs rapporten Voksenpædagogiske læringsmiljøer på VUC

   

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater