Artikel
Minister vil sætte revolution i gang
nns__176

Minister vil sætte revolution i gang

Fagligheden skal løftes, lyder målet for Ny Nordisk Skole. Børne- og undervisningsministeren beder nu blandt andet lærerne om hjælp til at forbedre undervisningen.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

”Hvis vi virkelig skal gennemføre en revolution, skal vi gøre det sammen. Eksperimentet står og falder med jer. Om I praktikere har lyst til at arbejde på en anderledes måde. Det kan man ikke lovgive om,” lød meldingen fra børne- og undervisningsministeren, Christine Antorini, ved det første informationsmøde om Ny Nordisk Skole.
300 aktører inden for dagsinstitutioner, grundskole og ungdomsuddannelser var mødt op på Cph West i Ishøj. Hensigten var at informere om Ny Nordisk Skole og at få flere institutioner til at melde sig som pilotskole for projektet. Ny Nordisk Skole er et tværgående forandringsprojekt for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, som sammen skal løfte fagligheden for børn og unge.

Skyhøj faglighed
Ministeren understregede, at vi kan være stolte af vores nordiske tradition for et sammenhængende børne- og ungeliv.
”Det er kendetegnende for vores pædagogiske tænkning, at vi vægter både de faglige, personlige og sociale kompetencer. For det er meget bredt, hvad vi skal kunne, når vi kommer videre i livet. Målet med Ny Nordisk Skole er at sætte den faglige barre skyhøjt. Det er så vigtigt, at man bliver så dygtig, som man kan,” sagde ministeren.
Men fællesskabet skal stadig vægtes.
"I stedet for at dele børnene op efter niveau skal vi holde fast i den udelte skole med differentieret undervisning," sagde Christine Antorini.

Niveaudeling
Vicerektoren fra Brøndby Gymnasium, Kristoffer Almlund, var også mødt op for at høre nærmere om Ny Nordisk Skole. Han ønskede uddybning af, hvordan Ny Nordisk Skole skal realiseres.
"Vi bryster os af, at vi kan rumme alle eleverne, men samtidig er vi dårlige til at bryde den sociale arv. Må vi samle alle de dygtigste elever et sted og de svageste et andet sted?” spurgte han Ny Nordisk Skoles formandskab, der består af Lars Goldschmidt fra Dansk Industri(DI) og Dorte Lange fra Danmarks Lærerforening.  
”Det afgørende for mit perspektiv er, at vi udfordrer alle både de dygtigste og de svageste. Jeg tror på, at de professionelle praktikere har en helt afgørende viden om, hvordan vi kan udfordre alle grupper. Og den viden skal i spil,” sagde Lars Goldschmidt, direktør i Dansk Industri.

Bliv Ny Nordisk Skole
Næstformanden for Danmarks Lærerforening ser ikke niveaudeling som vejen til højere faglighed.
”I vores pressede hverdag kan det måske virke lettere at opnå højere faglighed ved at dele eleverne op. Men vi ved bare, at alle lærer bedst, hvis vi blander forudsætningerne. Det skal vi holde fast i som professionelle,” understregede Dorte Lange.
Frem til den 20. november kan man melde sig som pilotskole for Ny Nordisk Skole. Kravet er blandt andet, at man skal kunne tilslutte sig mål, manifest og dogmer, og at mindst 85 procent af medarbejderne på skolen skal være med i projektet. Inden da holder børne- og undervisningsministeren informationsmøder sammen med formændene for dialoggruppen for Ny Nordisk Skole. Se nærmere på Ny Nordisk Skoles hjemmeside.

Bliv Ny Nordisk Pilotskole

 • Hvis en skole vil være pilotskole for Ny Nordisk Skole, skal man kunne tilslutte sig manifest, mål og dogmer.
 • Derudover er der tre spilleregler, som skolen skal leve op til. Blandt andet skal mindst 85 procent af medarbejderne på skolen være med i projektet.
 • Der vil ikke følge penge med projektet, men pædagogisk vejledning og sparring.
 • Ansøgningsfrist 20. november 2012. Projektet starter 1. januar 2013.

Mål for Ny Nordisk Skole

 1. Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.
   

Manifest for Ny Nordisk Skole

Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden.

Ny Nordisk Skole skal:
Udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet byggende på det bedste fra den nordiske uddannelsestradition og pædagogiske praksis med inspiration fra resten af verden.

Se resten af manifestet på nynordiskskole.dk

Dogmer for Ny Nordisk Skole

 1. Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord.
 2. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger.
 3. Vi vil være metodisk velbegrundede og lægge vores pædagogiske praksis og undervisningen på bordet.

Se de øvrige fem dogmer på nynordiskskole.dk

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater