Artikel
Massivt pres fra offentligt ansatte: Lærere skal have en arbejdstidsaftale
FlemmingVinther

Massivt pres fra offentligt ansatte: Lærere skal have en arbejdstidsaftale

De statsansatte - her under GL - kræver, at den såkaldte lov 409 erstattes af en reel arbejdstidsaftale for folkeskolelærere og andre undervisere.

Der er bred opbakning fra andre offentligt ansatte til, at folkeskolelærere og andre undervisere nu får en reel overenskomst.

Lærerne har arbejdet under den såkaldte lov 409, som regeringen strikkede sammen efter lærerlockouten i 2013.

De statsansatte melder nu ud, at den manglende aftale for lærere og undervisere er så stor en knast, at den skal høvles ned, før overenskomstforhandlingerne for de statsansatte for alvor kan komme i gang.

“Vi er nødt til at få en afklaring på det her. Det er uacceptabelt, at en stor gruppe medarbejdere ikke har en reel aftale,” siger Flemming Vinther, som er formand for CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg og dermed de statsansattes topforhandler.

“Der behøver ikke ligge en fiks og færdig aftale klar, men vi skal have gang i reelle og fair forhandlinger, før vi kan gå i gang med resten af overenskomstforhandlingerne i staten” siger Flemming Vinther.

Lærerne blev lockoutet
I 2013 blev folkeskolelærere og flere undervisere i staten lockoutet, da der ikke kunne opnås enighed om en ny arbejdstidsaftale mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening (KL).
Lockouten endte med et regeringsindgreb, og lærerne har siden arbejdet efter den såkaldte lov 409. En lov som groft sagt var en kopi af KL’s krav.

Siden er det blevet beskrevet, at den daværende regering ledet af statsminister Helle Thorning Schmidt (S) havde koordineret forløbet med KL.

Læs: Efter afsløring af lærerlockout: “Nu må arbejdsgiverne vise, at de vil den danske model.”

Minister vil fastholde arbejdstidsregler
Når de statsansatte nu går aktivt ind i kampen for at få en reel aftale for lærerne, handler det også om, at flere undervisere i staten også arbejder under lov 409.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) skal forhandle overenskomst med de statsansatte. Hun meldte tidligere på året ud på DJØF’s forhandlerkonference, at det er afgørende for hende, at lærernes nuværende arbejdstidsregler fastholdes ved OK 18.

Flemming Vinther mener dog, at det er uholdbart, hvis ministeren ikke vil forhandle en aftale.

“Det er i dyb modstrid med den danske model, at en gruppe medarbejdere ikke har en reel aftale. Jeg har også svært ved at se, at en CFU-aftale kan blive stemt hjem, hvis undervisere stadig ikke har en aftale,” siger Flemming Vinther.

Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område er også kommet med en lignende udmelding som CFU.

GL støtter lærere uden aftale
De statsansatte organisationer mødtes til stormøde i CFU i sidste uge.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) deltog også i mødet, og ifølge formand Annette Nordstrøm Hansen er der stor opbakning fra organisationerne til, at lov 409 skal erstattes af en reel aftale.

“Det handler også om at vise vores solidaritet og sige, at det ikke var i orden, hvad der skete i 2013. Det er et signal om, at vi ikke vil lade enkelte medarbejdergruppe kører over. Udmeldingen kommer fra en bred fagbevægelse, som vil presse på for, at der bliver ført reelle forhandlinger,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Nu er nok nok
CFU og Finansministeriet udveksler krav til de kommende overenkomstforhandlinger i december.  Forhandlingsklimaet mellem de statsansatte og Sophie Løhde er fra begyndelsen meget køligt.

Sidste år opsagde CFU en række samarbejdsprojekter med Moderniseringsstyrelsen, som hører under Finansministeriet.  Og meldingen fra CFU efter sidste uges stormøde er i grove træk: Nu er nok nok.

“Vi oplever alle, at vi arbejder i en underfinansieret offentlige sektor, og at vi hele tiden skal løbe stærkere. Vi vil gerne strække os langt hver dag, men når vi samtidig oplever, at vi får forringet arbejdsvilkårene, uden der bliver forhandlet om det, er grænsen nået,” siger Flemming Vinther.

Han henviser for eksempel til, at nogle medarbejdergrupper i staten har fået inddraget såkaldte kutymefridage, at regler for at gå til lægen i arbejdstiden bliver strammet, at oplysninger til tillidsrepræsentanter bliver tilbageholdt.

Annette Nordstrøm Hansen er enig med Flemming Vinther.

“Der er ingen tvivl om, at vi i mange organisationer oplever manglende dialog med Moderniseringsstyrelsen, og det er meget usundt for forhandlingsklimaet,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun henviser til en aktuel sag, hvor lærerne på Rynkeby Friskole har mistet deres løntillæg, og hvor det ifølge hende ikke har været muligt at få Moderniseringsstyrelsen inddraget.

Hun understreger, at det er meget vigtigt, at de offentligt ansatte står sammen på tværs af organisationer, og det gælder også for GL.

“Vi får ikke forbedringer ved at stå alene, og jeg er derfor glad for, at vi samlet i CFU melder ud, at nok er nok, og at vi ikke længere vil finde os i forringelser,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Læs mere på GL’s hjemmeside

 

 

Hvad er CFU?

  • Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) repræsenterer 98 procent af alle statsansatte.
  • GL er repræsenteret via Akademikerne.
  • CFU forhandler den overordnede overenskomst for de statsansatte med Finansministeriet.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater