Artikel
Mange eux-lærere mangler pædagogikum
ung lærer ved table shutterstock_110512700

Mange eux-lærere mangler pædagogikum

Hver anden lærer i de gymnasiale fag på eux har ikke pædagogikum, viser en stikprøve fra GL. Undervisningsministeriet vil lave tilsyn på skoler til efteråret. 

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Mange elever på eux bliver undervist af lærere, der ikke har pædagogikum.

Omkring halvdelen af lærerne i de gymnasiale fag på eux-uddannelsen har ikke gennemgået pædagogikum, viser en stikprøve, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har lavet.

Dermed overholder mange skoler ikke reglerne.

”Det er et alvorligt problem. Har du ikke pædagogikum, så har du ikke kompetencerne til at undervise på gymnasialt niveau,” siger Knud Skovgaard Larsen, formand for Erhvervsgymnasiernes områdebestyrelse i GL.

Ifølge pædagogikumbekendtgørelsen skal pædagogikum gennemføres i ansættelsens første år. Kun i særlige tilfælde kan pædagogikum påbegyndes senest et år efter ansættelsen. Det gælder for lærere på alle de gymnasiale uddannelser – og dermed også for lærere i de gymnasiale fag på eux.

Ledere: Unødvendigt
Ud af 122 lærere, der underviser i de gymnasiale fag på eux, har kun 59 gymnasialt pædagogikum, viser GL’s stikprøve, som bygger på tal fra 10 skoler, der udbyder eux.   

Selvom GL kun har tal fra relativt få skoler, mener Knud Skovgaard Larsen, at de tegner en klar tendens og skal tages alvorligt.

”Nogle ledere er ikke klar over, at gymnasialt pædagogikum er et krav, når man underviser i de gymnasiale fag. Men jeg hører også om ledere, der mener, at det gymnasiale pædagogikum er unødvendigt. De foretrækker, at lærerne får erhvervsdiplomuddannelsen, der er erhvervsuddannelsernes svar på pædagogikum,” siger Knud Skovgaard Larsen.

Det er hans indtryk, at det især er på merkantilt eux, at lærerne i de gymnasiale fag mangler pædagogikum.

Mangler værktøjer
Hvis man ikke kommer i pædagogikum, mangler man som ny lærer først og fremmest værktøjer til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen didaktisk, mener Anne Vibeke Vennerstrøm, der er uddannelseschef for teoretisk pædagogikum på Syddansk Universitet.

”Didaktiske værktøjer er afgørende for, at man kan undervise sin målgruppe bedst muligt og nå de faglige mål,” siger hun.

Desuden bliver det svært at udvikle sin undervisning – både alene og sammen med kolleger – når det teoretiske grundlag mangler, påpeger hun.

”Man kan ikke gå ind og reflektere over sin egen praksis og begrunde den teoretisk, hvis man ikke har pædagogikum, og dermed bliver det sværere at udvikle sig til en dygtig underviser,” siger Anne Vibeke Vennerstrøm.

Blandt de nuværende 738 pædagogikumkandidater er der 10 ”rene” eux-lærere. Derudover er 26 lærere tilmeldt med betegnelsen hhx eller htx, men deres skoler udbyder også eux, så disse lærere underviser måske også på eux eller kan komme til det.

GL’s stikprøve viser, at de fleste eux-lærere netop også underviser på hhx eller htx.

Fagligt niveau halter
En ny evaluering af eux-uddannelsen, som Rambøll Management og Professionshøjskolen Metropol har lavet for Undervisningsministeriet, viser, at det faglige niveau i de gymnasiale fag på eux halter.

Læs: Eux-lærere mangler tid for at kunne nå de faglige mål

Det gør det endnu vigtigere, at man strammer op og sikrer, at alle lærere har pædagogikum, mener Knud Skovgaard Larsen.

”Kvalificerede lærere er en forudsætning for, at eleverne når de faglige mål og dermed kan leve op til intentionerne med uddannelsen,” siger han.

GL: Lav tilsyn med skoler
I Undervisningsministeriets nye evaluering af eux, som blandt andet bygger på spørgeskemabesvarelser fra 561 lærere, er der ingen spørgsmål om pædagogikum. Det havde GL ellers opfordret til.

”Desværre var der ikke opbakning til, at evalueringen også skulle indeholde en undersøgelse af lærernes kvalifikationer – herunder de pædagogiske kvalifikationer,” siger Knud Skovgaard Larsen.

GL har flere gange i løbet af det seneste år påtalt pædagogikum-problemet på eux overfor Undervisningsministeriet, fortæller han.

”Der er brug for en større indsats fra Undervisningsministeriets side, hvis situationen på eux skal forbedres. Jeg så gerne, at man lavede tilsyn på nogle skoler,” siger Knud Skovgaard Larsen.

Lærere, der mangler pædagogikum, er ikke kun et problem på eux. Tendensen har i flere år været den samme på stx, hf, hhx og htx.

Læs: Mange nye lærere mangler pædagogikum

Vil ikke kommentere tal
Jens Refslund Poulsen, chefkonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet, vil ikke forholde sig til GL’s tal.

”Vi kommenterer ikke på tal, som vi ikke kender præmisserne for,” siger han.

Hvad viser ministeriets egne tal om pædagogikumsituationen på eux?
”Det er ikke noget, vi har undersøgt særskilt, men det er noget, der kan indgå, når vi gennemfører tilsyn med skolerne.”

Giver GL’s stikprøve ikke et fingerpeg om, at der er et problem på eux?
”Jeg kan ikke forholde mig til den konkrete undersøgelse. Men generelt fra de gymnasiale uddannelser ved vi, at det ind i mellem er en udfordring at få nyansatte i pædagogikum inden for det første år.”

Han peger på, at Undervisningsministeriet til efteråret vil gennemføre en større tilsynsrunde på en række erhvervsgymnasier, herunder eux-uddannelsen.

”Vi har ikke fastlagt fuldstændigt, hvordan tilsynet skal foregå, men det kan blandt andet være relevant at spørge ind til lærernes undervisningskompetence,” siger Jens Refslund Poulsen.

Afgørende for kvaliteten
Han pointerer, at det er vigtigt, at nye lærere kommer i pædagogikum inden for bekendtgørelsens tidsramme – også på eux.

”Det er afgørende for den kvalitet, skolerne leverer,” siger Jens Refslund Poulsen.

Han kalder reglerne for undervisningskompetence på eux for ”klare” og understreger, at de er identiske med reglerne på de øvrige gymnasiale uddannelser.

For at få skolerne til at overholde reglerne om pædagogikum sendte Undervisningsministeriet i marts sidste år en vejledning ud til alle landets gymnasiale uddannelser.

Ministeriet overvejer nu – efter at gymnasieskolen.dk har spurgt ind til emnet – at sende vejledningen ud til eux-skolerne igen og samtidig give dem en nærmere orientering.

”Tilsyn og vejledning er de håndtag, vi har at dreje på,” siger Jens Refslund Poulsen.

Tema om eux

Læs temaet om eux:

Fakta om eux

  • I 2010 startede de første eux-elever på tre tekniske skoler.
  • Eux, der både udløser et svendebrev og et gymnasialt eksamensbevis, kaldes erhvervsfaglig studentereksamen.
  • Eux udbydes i dag både på tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og sosu-uddannelser.
  • Uddannelsen tager typisk mellem fire og fire et halvt år.
  • I år har cirka 30 procent af de unge, der har søgt en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen, sagt, at de ønsker en eux.

Kilde: Undervisningsministeriet

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater