Artikel
Lukning af skolernes database-service kritiseres
Greve Gymnasium 20 gruppearbejde

Lukning af skolernes database-service kritiseres

Lærere frygter, at lukningen af Skolernes Databaseservice vil betyde, at der vil blive forskel i elevernes adgang til viden på tværs af landets gymnasier.

Undervisningsministeriets varsling om at lukke Skolernes Databaseservice (SkoDa) i udgangen af 2018 bekymrer lærerne. Brugen af de forskellige tjenester, som SkoDa indeholder, er en del af mange læreres forberedelse og undervisning.

Hvis ikke lærerne fremover vil have adgang til tjenesterne, vil det besværliggøre deres arbejdsvilkår, mener formanden for Foreningen af lærere i samfundsfag, Linda Petersen.

“Det vil blive et stort problem, fordi der er et kvalitetskrav om, at vi skal bruge aktuelle artikler og lære eleverne at forholde sig kritisk til dem. I værste fald vil det betyde, at vi selv skal betale for tjenesterne. Det bliver både dyrt og besværligt,” siger hun.

Lukningen skyldes, at der ifølge Undervisningsministeriet ikke er grund til at have en offentlig institution, der agerer forhandler på vegne af skolerne. Styrelsen for It og Læring (STIL) vurderer, at sektoren selv kan løfte opgaven ved, at de enkelte institutioner køber abonnementer til de tjenester, der ønskes, eller ved at flere skoler eller kommuner går sammen og laver en fælles aftale.

Elevernes dannelse vil falde
Men flere faglige foreninger frygter, at det vil blive så dyrt, at nogle skoler vil vælge det fra, mens andre skoler vil prioritere det. Det vil skabe store forskelle på landsplan, mener de.

”Det er håbløst, hvis der sker en skævvridning mellem skolerne i forhold til adgang til viden. Vi skal i forvejen spare så meget. Det kan betyde, at de skoler med færrest ressourcer måske ikke kan give de samme muligheder til deres elever, og det er problematisk,” siger Birgitte Darger, der er formand for Dansklærerforeningen.

Hvis lærerne skal til at undervise deres elever efter, hvad der er offentligt tilgængeligt, falder den almene dannelse kraftigt, mener Linda Petersen. Hun peger på, at de fleste tilgængelige artikler ikke har særlig meget faglig tyngde.

“På den måde bliver fragmenteringen i de unges viden større. Det er derfor, vi er så glade for Infomedia. Det er en del af elevernes dannelse at kunne orientere sig i en database, der leverer godt materiale til den daglige undervisning og til de store opgaver,” siger hun.

Infomedia håber på lignende løsning
Infomedia har været glad for samarbejdet med SkoDa og forventer, at de i 2019 kan tilbyde en lignende løsning for alle skoler, som de har kunnet via SkoDa. Det forklarer Jacob Holm Madsen, der har været ansvarlig for formidlingen til SkoDa hos Infomedia.

“Alle skoler kan være trygge ved, at Infomedia naturligvis ønsker at fortsætte samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Vi er i gang med at overveje, hvordan vi kan stille en lignede tjeneste til rådighed, men vi ønsker at lave den på en måde, så skolerne stort set ikke mærker forskel. Men planerne for, hvad vi præcist kan tilbyde, er først ved at blive lavet,” siger han.

Infomedia håber fortsat, at det kan køre gennem uni-login, og at det er prissat på en fair og lignende måde som via SkoDa. Lige nu står Infomedia overfor, om der skal laves individuelle løsninger til alle skolerne eller en fælles indkøbsportal, som de kan tilmelde sig.

“Vi vil gerne undgå den situation, at man som enkelt skole skal tegne et selvstændigt abonnement, for så vil det blive unødigt dyrt. Med en fælles løsning kan vi minimere administrationen og dermed minimere omkostningerne for alle parter,” siger Jacob Holm Madsen.

GL: Der skal findes en løsning
Ifølge Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har adgangen til SkoDas tjenester haft stor betydning for mange undervisere, og derfor skal der findes en løsning, så tjenesten fortsat er tilgængelig for elever og undervisere.

“Vi forestiller os, at der skoler imellem laves en samarbejdsaftale, som dermed sikrer uændret ressourceforbrug for skolerne,” siger Jeppe Kragelund, formand for GL’s Uddannelsesudvalg.

Rektorforeningen deler lærernes bekymring og vil arbejde for, at der fortsat skal være en central løsning.

“Det er absolut vores førsteprioritet, at vi kan bevare en central og billig løsning som indtil nu. Det har været en god måde at organisere adgangen til SkoDa på. Hvis ikke det lykkes, må vi se, om vi skal finde andre måder at gøre det på. Det er ærgerligt, når man risikerer at bringe noget i fare, som har fungeret så godt, som SkoDa har,” siger Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

Birgitte Vedersø mener ikke, at lærerne har grund til bekymring over, at det bliver en prioriteringssag. Hun har svært ved at forestille sig, at man ikke vil prioritere det på skolerne.

“Når vi så tydeligt går ind for en central løsning, er det netop for at sikre, at der er samme standard overalt,” siger hun.

SkoDa

  • Giver lærere og elever på uddannelsesinstitutioner adgang til et online bibliotek.
  • Indeholder aktuelle artikler, informationer og fotos.
  • Informationerne er opdaterede, kvalitetssikrede og med præcis kildeangivelse.
  • Kan bruges til forberedelse og undervisning både på skolen og hjemme.

SkoDa's databaser er blandt andet: Infomedia, Faktalink og Forfatterweb.

Kilde: Undervisningsministeriet

Så meget koster et SkoDa-abonnoment

Abonnomentet afhænger af antallet af elever og skoletype. Her ses årsprisen ekskl. moms for et gymnasium:

Antal elever Priser
0-100 2500 kr.
101-200 3200 kr.
201-400 4250 kr.
401-600 5300 kr.
601-800 6350 kr.
801-1000 7400 kr.
1001-1250 8800 kr.
1251-1500 10.550 kr.

1501-2000

12.300 kr.

Kilde: Undervisningsministeriet

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater