Artikel
Lokale aftaler på vej
No image

Lokale aftaler på vej

Flere skoler er ved at lave nye lokale aftaler i stedet for at indføre tidsregistrering, fortæller tillidsrepræsentanter. Andre mener, at netop tidsregistrering er den bedste løsning.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Skal lærerne til at stemple ind om morgenen og tælle timer, når de forbereder sig derhjemme? Eller indgår lærere og ledere nye lokale aftaler som erstatning for de gamle arbejdstidsaftaler? 
De spørgsmål skal ledere og tillidsrepræsentanter over hele landet bruge mange timer på i de kommende måneder. 
Med den nye overenskomstaftale er der som bekendt ingen centralt fastsatte arbejdstidsregler, ud over at lærerne har en 37 timers arbejdsuge. Nu er det op til ledelsen at finde en model, som ligger klar, når solbrændte elever indtager ungdomsuddannelserne til august. 
Gymnasieskolen har talt med flere tillidsrepræsentanter, som regner med, at de vil indgå en eller anden form for lokal aftale på deres skole. Dermed vil der på flere skoler i første omgang ikke blive tale om, at lærerne skal registrere deres arbejdstid, når de kommer og går, og når de tænder computeren derhjemme.

Ny virkelighed 
Bjarne Westerberg er tillidsrepræsentant på Sorø Akademis Skole, som er et alment gymnasium. Han har talt med rektor flere gange om den nye virkelighed, som melder sig efter sommerferien. 
”Der bliver ikke tidsregistrering hos os. Rektor er indstillet på at samarbejde om at finde en anden løsning. Jeg regner med, at vi laver en aftale med en stor fælles akkord,” siger Bjarne Westerberg. 
Han mener, det er for tidligt at sige, hvad det nye system vil betyde for den enkelte lærer. 
”Der vil forhåbentlig ikke ske de store ændringer, og jeg regner med, at lærerne vil have den samme tid til at forberede sig,” siger Bjarne Westerberg.

Lidt som sidste år 
Tillidsrepræsentant på Thy Mors HF og VUC Lars Krogh siger: 
”Der er stemning for, at vi laver en lokal aftale, og at vi ikke bruger tidsregistrering. Foreløbig er vi blevet enige om at tage den med ro og ikke lave for meget om i det næste skoleår. Vi anvender planlægningsbestemmelser og time-/fagfordeling fra i år som grundlag for planlægning af det kommende år.” 
Ledelse og lærere er dog også enige om at drøfte ”eksperimenter” med arbejdstiden. På hf i Thy skal der for eksempel være et tolærersystem i nogle klasser. Støttelæreren eller lærer nummer to skal så ikke forberede sig til timen i samme omfang som kollegaen.

Tidsregistrering 
Tidsregistrering kan derimod blive aktuelt på Bornholm. 
På Campus Bornholm vil tillidsrepræsentant for stx-lærerne Henrik Anders Kofoed Svendsen tale for et system til at registrere tiden. 
”Jeg mener, at tidsregistrering er den mindst dårlige løsning i forhold til den nye overenskomst,” siger han. 
Han mener, at arbejdsgiverne med tidsregistrering vil opdage, at lærerne arbejder mere, end ledelsen tror. 
”Der ligger ikke en guldgrube af lærertid, som ikke bliver brugt. Det er ellers blevet antydet med snakken om normalisering af lærernes arbejdstid,” siger Henrik Anders Kofoed Svendsen. 
Tillidsrepræsentanten mener, at hvis lærerne i stedet for tidsregistrering indgår lokale aftaler med akkorder, bliver de dårligere end de nuværende aftaler. 
”Hvis vi laver lokale akkorder, vil ledelsen også hele tiden genforhandle dem, når de mangler 5 øre i budgettet. Vi har ikke længere en central sikkerhed for vores akkorder. Derfor mener jeg, at vi skal arbejde efter overenskomsten: 1.924 timer om året og tidsregistrering,” siger Henrik Anders Kofoed Svendsen.

Ro på 
På handelsgymnasiet Niels Brock, Julius Thomsens Plads er der indgået en lokal aftale, som løber hele 2013. Tillidsrepræsentant Iben Rauer Frank har talt med rektor flere gange, og den foreløbige melding er, at der skal være ro på resten af året. 
”Det er vigtigt, at rektor tænker sig rigtig godt om. En af de store pædagogiske udfordringer for ledelsen bliver at forklare underviserne, hvad der skal ske,” siger hun. 
Iben Rauer Frank har slet ikke drøftet tidsregistrering med ledelsen, og det er for tidligt at sige, om det bliver aktuelt i 2014 eller senere. 
Hun mener, at der både kan være fordele og ulemper ved tidsregistrering frem for at indgå lokale aftaler. 
”Det kan være positivt, at det endelig bliver registreret, hvor meget lærerne egentlig laver. Jeg kan dog også frygte, at lederen kan gå ind og blande sig i, hvor meget tid læreren bruger til forberedelse. Hvis du får tildelt otte hold og arbejder mere end 37 timer om ugen, så kan det være, at lederen går ind og siger, at så må du forberede dig mindre. Det vil være meget problematisk,” siger Iben Rauer Frank.

Ingen timetælleri 
På Frederiksværk Gymnasium og HF holdes flere muligheder åbne. Tillidsrepræsentant Søren Møller Baattrup fortæller, at der hverken fra rektor eller lærernes side er et ønske om at overgå til tidsregistrering. 
”Der er enighed om, at vi ikke skal gøre tingene meget anderledes end i dag. Vi har i forvejen en stor fælles akkord, og vi kan ikke genkende timetælleri. Vi har et system, hvor nogle i perioder indgår i et mere krævende udvalgsarbejde end andre og omvendt. Det har alle forståelse for,” siger ­Søren Møller Baattrup. 
Både han og rektor har dog aftalt at holde flere muligheder åbne og hver for sig undersøge, hvad rammerne for den nye aftale er. 
En ting ligger dog fast: 
”Vi skal ikke lave gymnasiet om til en fabrik, hvor alle møder fra otte til fire,” siger han. 
Gymnasieskolen har også talt med tillidsrepræsentanter, som af strategiske årsager ikke vil sige noget til Gymnasieskolen. Nogle af dem går efter tidsregistrering, andre efter lokale aftaler. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater