Artikel
Lærerne tager til genmæle
No image

Lærerne tager til genmæle

Rigsrevisionen offentliggjorde for kort tid siden en rapport om gymnasielærernes arbejdstid. Den konkluderede blandt andet, at lærerne underviser for lidt og tilbringer for lidt tid sammen med eleverne. Vi har spurgt nogle lærere, hvad de mener om konklusionerne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Fakta om Rigsrevisionens rapport om gymnasielærernes arbejdstid:
Rapporten konkluderer, at lærernes arbejdstid på de almene gymnasier i 2010/2011 var fordelt således:

29 % forberedelse
22 % undervisning
18 % øvrig tid, for eksempel vejledning, lektiecafe, studieture og møder
16 % retning af opgaver
8 % pauser, pædagogisk administrative opgaver og reduktion i arbejdstiden
7 % eksamen.

Lektiecafe er også undervisning
Thomas Brun Kristensen underviser i fysik og matematik på Hasseris Gymnasium & IB

“Jeg vil rigtig gerne tilbringe mere tid sammen med eleverne, og det tror jeg egentlig, at de fleste lærere vil. Men vi gør jo bare, hvad vi bliver bedt om. Og i gymnasiereformen er der mange andre ting, vi skal, ud over at undervise. Noget af den øgede skriftlighed kunne efter min mening godt lægges om til elevtid. Jeg bruger hver uge tid sammen med eleverne i lektieværkstedet. Det er jo også undervisning, selvom det i Rigsrevisionens rapport figurerer under øvrig tid.”

 

Det tværfaglige kræver meget forberedelse
Stinne Bossen underviser i idræt og matematik på Odense Katedralskole

“Hvis ministeren synes, at vi skal undervise mere, må der skæres et andet sted. For som gymnasielærer arbejder vi rigtig meget. Man kunne for eksempel skære i den tid, som lærerne bruger på møder og planlægning. Men det vil så gå ud over de tværfaglige projekter, for de kræver stor forberedelse på tværs af fagene. Det tværfaglige fylder meget i forberedelse, fordi man ofte skal starte helt fra bunden med nye emner og fag.”

Undervisning frem for registrering, tak
Leise Buhl Jensen underviser i engelsk og samfundsfag på Maribo Gymnasium

“Det er trist at opleve den misforståelse og mistænkeliggørelse, at vi arbejder for lidt. Men sandheden er jo, at vores arbejde er presset sammen, så vi arbejder 42 timer om ugen. Og der er jo ingen, der ser, når jeg sidder og retter stile klokken 22.00 eller senere. Men der er så mange nuancer, der ikke kommer frem med sådan en undersøgelse.

Som mange andre lærere kan jeg rigtig godt lide at undervise. Jeg vil meget hellere undervise i flere timer, hvis jeg slipper af med den ekstreme mængde af elektronisk indberetning, registrering, studieplaner og rapporter, som reformen har medført. Sandheden er jo, at der var meget mere undervisning før reformen. Men det er simpelthen ikke muligt at øge undervisningen med den byrde af vejledning til AT og rette- og registreringsarbejde.”

Rapport er optakt til OK-forhandling
Flemming Bechgård Holm underviser i historie, samfundsfag, international økonomi og kulturforståelse på Rybners HHX

“Jeg kan slet ikke genkende Rigsrevisionens tal, og min umiddelbare reaktion var, at rapporten er optakt til overenskomstforhandling. Det er en meget snæver måde, som Rigsrevisionen har kigget på undervisning på. Specielt når gymnasiereformen lægger meget op til en mere studieforberedende tilgang, så er man nødt til at anskue vejledning som undervisning og konfrontationstimer. For det er en meget vigtig del af undervisningen at vejlede og hjælpe eleverne på rette vej.

Jeg opfatter mine kolleger som meget samvittighedsfulde med stor faglig stolthed. Vi ønsker at nå pensum, vejlede eleverne og på alle måder ruste eleverne bedst muligt. Jeg er på aldersreduktion, alligevel oplever jeg, at jeg er presset, og så må det være meget værre for mine yngre kolleger.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater