Artikel
Lærere: Ulige vilkår for censor svækker elevernes retssikkerhed
Eksamen-moede-laerere-elev-shutterstock-aspect-ratio-348-234

Lærere: Ulige vilkår for censor svækker elevernes retssikkerhed

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ Shutterstock (Arkivfoto)

Det er en fordel at være en hurtig læser, når man er censor i studieområdeprojektet (SOP) på hhx og htx og i studieretningsprojektet (SRP) på de almene gymnasier.

Der findes eksempler på, at en lærer har en halv time til at læse og forholde sig kritisk til en SOP på 15 til 20 sider, mens andre lærere har tre timer til at udføre det samme stykke arbejde.

Med andre ord vilkårene for at læse og forberede sig grundigt til eksaminationen i SOP kan være meget forskellige. Det samme gælder for censorer i SRP på det almene gymnasium. Det vender vi tilbage til senere i artiklen.

GL’s områdebestyrelse for erhvervsgymnasier, har tidligere spurgt tillidsrepræsentanter på området om ​vilkårene for at være censor på en SOP, og tilbagemeldingerne lød på ned til en halvt time til at læse og forholde sig kritisk til en SOP.

Formand for områdebestyrelsen Martin Reib Lamberth fortæller, at der er vidt forskellige rammer på skolerne.

“Der er forskellige måder at håndtere det på. Der er nogle få aftaleskoler med akkord, og blandt dem er det forskelligt, hvor meget tid der tildeles til censorarbejdet med SOP. De fleste skoler kører med tidsregistrering, og nogle steder melder ledelsen en forventet tid ud for at være censor på SOP,” siger Martin Reib Lamberth.

På andre skoler bliver der ikke meldt en forventet tid ud, men nogle lærere oplever, at der ikke er timer i årsnormen til at bruge særlig lang tid på at være censor i SOP.

“Tillidsrepræsentanter fortæller, at lærere enten må aftale merarbejde med ledelsen, arbejde gratis for at gøre et grundigt stykke arbejde eller alternativt læse SOP’en på kort tid,” siger Martin Reib Lamberth.

I sidste ende svækker det elevernes retssikkerhed.
Martin Reib Lamberth, formand
GL's områdebestyrelse for erhvervsgymnasier

Ud over at det giver lærerne nogle dårlige og utilfredsstillende arbejdsbetingelser, så betyder det også, at censorer forbereder sig vidt forskelligt til eksamen i SOP.

“Det kan ikke undgå at betyde ulige bedømmelseskriterier til eksamen, og det betyder igen, at det går ud over den nationale standard for en eksamen på A-niveau. I sidste ende svækker det elevernes retssikkerhed,” siger Martin Reib Lamberth.

SOP og SRP er det største skriftlige produkt, eleverne skriver i gymnasiet, og med reformen fra 2017 er der indført mundtlig prøve af SOP på erhvervsgymnasier og SRP på stx.

Før reformen var der kun skriftlig censur på SRP, som det også hed på hhx og htx dengang. Censorerne meldte sig frivilligt og fik et honorar ved siden af årsnormen, og akkorden var dengang to timer for at være censor på en SRP. I dag er censoropgaven blevet en del af lærernes årsnorm.

Stor forskel på tiden til at sætte sig ind i opgaven
På hhx skriver op mod 70 procent af eleverne SOP i faget afsætning kombineret med et andet fag. Lene Bisgaard Larsen er formand for Driftsøkonomisk Forening, som er foreningen for undervisere i merkantile fag. Hun bekræfter, at der er forskel på, hvor meget tid censorer har til at læse SOP og forberede eksamen.

“Jeg spørger altid mine kolleger fra andre skoler, når vi mødes til eksamen. Der er stor forskel fra skole til skole på, hvor meget tid lærerne får tildelt eller har til at læse opgaverne. Det betyder også, at der er forskel på, hvor meget tid de har haft til at sætte sig ind i opgaverne,” siger Lene Bisgaard Larsen.

Det er unfair, at elever stilles forskelligt i forhold til vejledning, og i forhold til hvor meget tid censor har til at sætte sig ind i opgaven.
Lene Bisgaard Larsen, formand
Driftsøkonomisk Forening

Hun peger på, at der også er forskel fra skole til skole på, hvor meget tid lærerne har til at vejlede eleverne i SOP og efterfølgende at læse opgaven og forberede eksamen.

Tema om censorrollen og eksamen

Gymnasieskolen sætter fokus på rollen som censor og eksamen.

Læs artiklerne i Gymnasieskolen eller digitalt på gymnasieskolen.dk.

Har du ideer eller input til temaet, så skriv til johan@gl.org

“SOP er en vigtig opgave for eleverne, og derfor er det unfair, at elever stilles forskelligt i forhold til vejledning, og i forhold til hvor meget tid censor har til at sætte sig ind i opgaven,” siger Lene Bisgaard Larsen.

Svært at presse ind
Næstformand for GL Anders Frikke mener, det er et problem, hvis eksamen både på erhvervsgymnasier og almene gymnasier bliver afholdt på ulige vilkår.

Han siger, at også censorer på nogle almene gymnasier har for kort tid til at læse SRP’er og forberede sig grundigt til eksamen. I nogle tilfælde kan dårlig planlægning og tidsnød betyde, at en censor ganske enkelt har svært ved at nå at læse en stak SRP’er og afholde telefonsamtaler med flere forskellige eksaminatorer inden eksamen, forklarer Anders Frikke.

“Hvis man bliver udtrukket som censor for 12 SRP, og du samtidig har hold, du selv skal være eksaminator for ugen efter, så kan det være svært at nå at læse SRP’erne grundigt igennem. Det er selvfølgelig et problem,” siger Anders Frikke.

Han mener, det kan være meget utilfredsstillende for lærere ikke at kunne nå at forberede sig grundigt, men det største problem er ifølge ham, at kvaliteten af eksamen svækkes.

“Eleverne har gjort sig umage og lagt meget energi i projekterne, og så har de også krav på, at censor og eksaminator har haft tid til at lave en grundig gennemlæsning og være velforberedte. I sidste ende handler det om den retssikkerhed, eleven har krav på til eksamen,” siger Anders Frikke.

Med den nye reform blev der indført en ekstra eksamen på stx, hhx, og htx. På grund af aflyste eksamener i coronaperioden er det første gang i år, at der afvikles en fuld eksamensplan med den nye reform.

Anders Frikke påpeger, at det kun gør problematikken med SRP mere udfordrende.

“Jeg kan godt være ekstra nervøs for eksamensbelastningen med SRP for nogle lærere i år,” siger Anders Frikke.

Lederne afviser problemet
Niels Yde er direktør for erhvervsskolen Learnmark Horsens og formand for gymnasieudvalget i Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier – Lederne.

Han understreger, at der skal være en god standard for alle eksamener på skolerne. Det er så op til den enkelte skole, at rammerne for både eksaminator og censor er på plads for at afvikle en ordentlig eksamen.

Han mener dog ikke, at der skal sættes en fastlagt standard for, hvor meget tid en lærer skal have for at være censor for en SOP.

Det er altid et problem, hvis en lærer ikke har ordentlige rammer for at udføre sit arbejde, men det skal løses lokalt.
Niels Yde, formand
Gymnasieudvalget i Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier - Lederne.

“Bekendtgørelsen og læreplaner kan bruges som rettesnor for, hvordan rammerne for den enkelte eksamen er ude på skolerne. Men der er forskellige praksisser på skolerne for at håndtere arbejdstid, og derfor skal en opgave som SOP også håndteres efter den lokale praksis,” siger Niels Yde.

“Det er altid et problem, hvis en lærer ikke har ordentlige rammer for at udføre sit arbejde, men det skal løses lokalt og ikke ved at afsætte x antal timer til en SOP.”

Henrik Nevers, som er formand for Danske Gymnasier, rektorernes forening, støtter ikke en idé om at afsætte et bestemt antal timer til opgaven som censor på en SRP.

“Det ville i så fald være en akkord, og det er vi gået væk fra. Skolerne må selv bestemme hvordan de håndterer arbejdstid og afsætte den tid der er brug for til opgaven,” siger Henrik Nevers.

Han mener ikke, at der er et generelt problem med retssikkerheden i forhold til eksamen med SRP.

“Det er skolerne, der skal afsætte den fornødne tid, og jeg er ikke bekendt med, at der skulle være et generelt problem med at forberede sig som censor til SRP,” siger Henrik Nevers, som dog ikke vil afvise, at det er tilfælde, hvor en lærer har svært ved at nå at forberede sig som censor til SRP.

“Hvis det sker, så skal man gå til sin nærmeste leder og tale om det. Men som sagt så får vi ikke tilbagemeldinger fra skolerne om generelle problemer med eksamen i SRP,” siger Henrik Nevers.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater