Artikel
Lærere skal løse udfordringer sammen
Greve Gymnasium 05 møde

Lærere skal løse udfordringer sammen

Klasseledelse og skoleudvikling indefra kan give bedre læringsmiljøer og læringsresultater, mener Bent B. Andresen, forskningsleder ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Fagdidaktiske, relationelle og klasseledelses kompetencer er de vigtigste kompetencer, en underviser kan have. Det fortalte Bent B. Andresen, ph.d. og forskningsleder ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. Han har netop holdt oplæg på en konference om klasseledelse for undervisere afholdt af Systime.

Klasseledelse giver mere læring
Bent B. Andresen har forsket i klasseledelse og i menneskets læring i forskellige faser af livet og i forskellige miljøer.  
”Det relationelle – altså samspillet mellem lærer og elev – er en helt afgørende forudsætning for, at man kan fungere som en god klasseleder,” sagde han med henvisning til utallige forskningsresultater blandt andet fra Dansk Clearinghouse.
”Forskningen viser, at når læreren arbejder aktivt med god og effektiv klasserumsledelse forøges læringseffekten langt over gennemsnittet,” sagde Bent B. Andresen.

Udvikling indefra
Forudsætningen for, at læreren har succes som en god klasseleder og er i stand til at forholde sig analytisk til egen undervisning og ændre ved egen praksis, er, at udviklingen sker indefra på skolen, fortalte han på konferencen.
”Med udvikling indefra mener jeg, hvor lærerne går sammen om udviklingen af undervisningspraksis, og det breder sig som ringe i vandet, og til sidst omfatter hele uddannelsesstedet,” sagde han og fortsatte:
”Udvikling, der kommer ovenfra for eksempel via bekendtgørelser, kender vi alle kvaliteten af. Meget undervisningsudvikling kommer nedefra, hvor den enkelte underviser foretager nogle praksisændringer og forbedringer, men de kommer ofte ikke videre end til underviseren selv og klassen.”

Der er ifølge Bent B. Andresen forskningsmæssigt belæg for, at udvikling indefra skaber et bedre læringsmiljø og bedre læringsresultater.
Nogle taler om lærerteams, andre om studygroups. Men det vigtige er, at lærerne mødes i professionelt samarbejde om udfordringerne i klasserummet i stedet for selv at skulle finde alle løsninger på udfordringerne.
”Meget forskning viser, at lærersamarbejdet betyder ufatteligt meget både for forbedringen af praksis og skoleudvikling,” sagde Bent B. Andresen.

Undervisning er alles anliggende
Han refererede til en svensk undersøgelse, hvor en forsker havde kigget nærmere på implementering af it i undervisningen, lærersamarbejde og skoleudvikling.
Forskeren havde besøgt fire skoler med forskellige skolekulturer. Den ene skole var kollektivt orienteret. Undervisningspraksis var præget af stor åbenhed, og underviserne talte åbent om udfordringerne i klasserummet.
Stik modsat var en anden skole i undersøgelsen. Her talte lærerne om hverdags trivialiteter, men aldrig om hvad der foregik bag den lukkede dør til klasserummet.

Løs udfordringer sammen
Efter nogle år kom forskeren tilbage til skolerne.
”Ikke overraskende var der sket meget store ændringer og forbedringer af praksis på den kollektivt orienterede skole, hvor udviklingen kom indefra,” fortalte Bent B. Andresen.
Der var stort set ikke sket ændringer på skolen, der var præget af stor lukkethed. Lærerne underviste, som de hele tiden havde gjort og uden at inddrage den nye it.

”Det viser igen, hvor vigtigt det er at dele erfaringer fra klasserummet og i fællesskab prøve at finde løsninger på udfordringerne,” pointerede Bent B. Andresen.

 

 

 

 

Klasseledelse

I den næste tid tid kigger gymnasieskolen.dk nærmere på klasseledelse med en serie artikler med forskere og praktikere. 

Klasseledelse eller klasserumsledelse?

  • Begrebet Classroom Management er oprindeligt importeret fra engelsktalende lande bl.a. USA.
  • I Danmark bruges klasserumsledelse, læringsledelse og klasseledelse om det samme.
  • Umiddelbart virker begrebet klasseledelse som det mest udbredte i Danmark.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater