Artikel
Lærere om OK 18: Vi er en del af noget større
Sorø Akademi lærere

Lærere om OK 18: Vi er en del af noget større

Samtidig med at lærerne på Sorø Akademis Skole forbereder strejkeaktiviteter, håber de også på et forlig. Men ikke for enhver pris.

Hele lærerkollegiet på Sorø Akademis Skole skulle have stået klar ved klosterporten og midtbyens torv med banner, kage og kaffe til de forbipasserende. Men som bekendt blev konflikten udskudt i 14 dage, og dermed var der intet banner at spotte på det gamle indgangsparti til den historiske skole onsdag den 4. april.

“Jeg håber, at der kommer et forlig. Men ikke for enhver pris. Vi er nødt til at trække en streg i sandet, fordi effektiviseringer og besparelser hele tiden vælter ned over hovedet på os. Nok er nok,” siger Marianna Windfeldt, TR-suppleant og underviser i samfundsfag og idræt.

De to lærere på Sorø Akademis Skole, Marianna Windfeldt og Marie-Louise Moldrup, kigger op mod det gamle portræt af Ludvig Holberg, som hænger over kongestolen i det grønne værelse på skolen.

Hovedhuset emmer af historie med de lange gange, dybe møbler og hvide ørne på høje stenstolper i hver sit hjørne af lærerværelset. Og i denne brydningstid vil Sorø Akademi igen blive en aktiv del af historien, hvis lærerne skal strejke, og eleverne sendes hjem.

Jeg har lidt en limbo-fornemmelse omkring situationen. Der er stor usikkerhed om fremtiden, og vi kan ikke gøre andet end at vente på nyt.

Marie-Louise Moldrup, lærer
Sorø Akademis Skole

Det er kampen værd
Sorø Akademis Skole er blandt de 19 gymnasier, som er udtaget til strejke. Lige nu forhandler parterne videre i Forligsinstitutionen.

Landes der ikke et forlig, rammer strejken den 22. april, og lockouten vil lamme store dele af samfundet den 28. april. Forligsmanden har dog mulighed for at udskyde konflikten i yderligere 14 dage. 

Både Marianna Windfeldt og Marie-Louise Moldrup oplever en god opbakning fra både elever og lærere på skolen. Det er kampen værd. For selvfølgelig skal de offentligt ansattes løn følge lønudviklingen i den private sektor, fastslår Marie-Louise Moldrup, som underviser i biologi og bioteknologi.

“Det er på sin plads, at der kommer opmærksomhed på vores arbejdssituation, og den måde den offentlige sektor forvaltes på. Vi skal have ordentlige arbejdsforhold og tid til forberedelse, så vi kan levere den bedst mulige undervisning til eleverne,” siger Marie-Louise Moldrup, der har været ansat på skolen i syv år.

Vi står i limbo
I ugerne op til den 4. april havde Marianna Windfeldt og resten af lærerne travlt med at planlægge og organisere strejkeaktiviteter. Lærerne er blevet inddelt i forskellige arbejdsgrupper. Der er blandt andet en pressegruppe, en aktionsgruppe og ikke mindst en kaffe/kage gruppe.

Når der ikke diskuteres, hvilke kager der skal bages og uddeles til heldige forbipasserende på Sorø Torv, så tjekkes nyhederne for opdateringer om overenskomstforhandlingerne.

“Jeg har lidt en limbo-fornemmelse omkring situationen. Der er stor usikkerhed om fremtiden, og vi kan ikke rigtig gøre andet end at vente på nyt,” siger Marie-Louise Moldrup.

Eleverne bakker op
Lærerne har også skulle tackle de mange bekymrede henvendelser fra eleverne. Hvad med min eksamen? Her har det været rigtig vigtigt for Marianna Windfeldt og Marie-Louise Moldrup at kunne være ærlige overfor eleverne.

Eleverne bakker os op. Vores arbejdsmiljø er også deres arbejdsmiljø.

Marianna Windfeldt, lærer
Sorø Akademis Skole

Mange af lærerne har brugt tid i undervisningen på at forklare eleverne om den danske model og forsøge at svare på deres spørgsmål om blandt andet eksamener. Oplysning og klar kommunikation mellem både lærer, elever og forældre er blevet prioriteret i denne usikre tid.

“Eleverne bakker os op. Vores arbejdsmiljø er også deres arbejdsmiljø. Eksempelvis er jeg meget bange for, at de tager spisepausen og dermed effektiviserer yderligere. Vi kan ikke klare at løbe endnu stærkere, hvis vi skal holde til at have et almindeligt arbejdsliv,” siger Marianna Windfeldt.

En del af noget større
Frokostpausen er slut, og lærerne bevæger sig mod de små klasselokaler rundt på skolen. Selvom fremtiden endnu er uvis, så er der en god stemning i de historiske bygninger.

Musketereden blandt fagforeningerne er sjælden, og både Marianna Windfeldt og Marie-Louise Moldrup håber og tror på, at den holder.

“Det er fedt at være en del af det store fællesskab, som vi oplever ved denne overenskomstforhandling. Vi er en del af noget større, og der skal findes en god løsning for alle. Vi er klar, hvad end der sker,” siger Marianna Windfeldt.

Godt med klare regler

“Det er vigtigt, at vi har nogle spilleregler på det danske arbejdsmarked. Det er betryggende, at der er klare regler for blandt andet Forligsinstitutionens praksis.”

Marianna Windfeldt, lærer og TR-suppleant, Sorø Akademis Skole. 

God information fra GL

“Jeg synes, at kommunikationen fra GL har været god, og jeg har følt mig informeret hele vejen igennem. Det giver tryghed.”

Marie-Louise Moldrup, lærer, Sorø Akademis Skole.  

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater