Artikel
Lærere: Ledelsen skærer for voldsomt
nedskaeringer_saks_klipper_personer

Lærere: Ledelsen skærer for voldsomt

Lærerne på to VUC-centre mener, at ledelsen afskediger for mange lærere og skærer for dybt for at hente besparelser.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

På flere skoler bliver der nu sat navne på, hvilke medarbejdere der skal afskediges.

De generelle nedskæringer på uddannelserne fra 2016 og de ekstra nedskæringer på fjernundervisning på VUC får nogle steder drastiske konsekvenser for medarbejderne. Også for drastiske, mener lærerne.

På Horsens HF og VUC mister 9 ud af 57 hf-lærere deres job. Der bliver sat navne på de afskedigede lærere nu, men de skal fortsætte med at arbejde frem til sommerferien.

Ifølge tillidsrepræsentant Martin Skov Petersen er lærerne frustrerede og mener, at ledelsen skærer for hårdt.

Ledelsen og bestyrelsen har besluttet, at næste års budget skal lande på et rundt nul. Men lærerne og Martin Skov Petersen mener, at VUC-centeret i stedet burde tære på egenkapitalen og på den måde undgå nogle af afskedigelserne.

”Det er jo ikke meningen, at en skole skal give overskud, og derfor er det netop i en situation som denne, at man kan bruge af tidligere års overskud,” siger Martin Skov Petersen.

Han har foreslået bestyrelsen, at VUC-centret kører med et underskud og så klarer nedskæringerne med naturlig afgang blandt medarbejderne. Men bestyrelsen ønsker ikke at have et underskud.

Uenige med ledelsen
Ledelsen har lavet en prognose for det næste skoleår, som viser, at der bliver færre kursister, og det er også en af årsagerne til, at der skal afskediges ni lærere.

Martin Skov Petersen og lærerne mener dog også, at denne prognose er for negativ. Under alle omstændigheder er lærerne bekymrede for det næste skoleår.

”Det kommer til at betyde, at vi skal arbejde mere, og det giver en masse stress. Samtidig er det et problem, at mindre tid med kursisterne går ud over dem, som er fagligst hårdest ramt i forvejen,” siger Martin Skov Petersen.

Rektor på Horsens HF og VUC, Dinna Balling, gør opmærksom på, at VUC-centret havde et mindre underskud i 2014 og også vil få det i 2015.

”Bestyrelsen vil derfor have, at vi går i balance i 2016, og det er jeg enig i,” siger hun.

Hun vil nu sætte en proces i gang, hvor ledelsen og lærerne taler om at organisere arbejdet anderledes.

”Lærerne kommer til at undervise mere. De arbejder på fuld tid i forvejen, og derfor må vi finde ud af, hvilke andre opgaver vi kan løse anderledes,” siger Dinna Balling.

Afskedigelser i København
På Københavns VUC er det svært at finde julestemningen i år.

Allerede første november blev årsvikarerne sagt op. Det svarede til cirka 10 årsværk. Derudover skal 15 fastansatte hf-lærere afskediges plus lærere fra AVU (Almen Voksen Uddannelse) og ansatte i administrationen. Samtidig er det blevet meldt ud, at hf-lærerne skal undervise 10 – 12 procent mere, mens lærerne på fjernundervisning vil opleve endnu større effektiviseringer.

Oven i det har ledelsen også opsagt lokallønsaftalen og taler nu om to års lønstop. Ifølge tillidsrepræsentant Lene Hedegaard Jensen betyder det, at nuværende funktionstillæg forsvinder, hvilket for nogle lærere betyder en reel lønnedgang. Det betyder også, at unge lærere ikke vil få kvalifikationstillæg, som for eksempel det første store, der bliver udløst efter to års ansættelse på KVUC.

”Lærerne er vrede og frustrerede, og de føler, at de som gruppe bliver hårdt ramt med både afskedigelser og voldsomme besparelser på løn, samtidig med at vi også skal effektiviseres,” siger Lene Hedegaard Jensen.

Breve til ledelsen
Gymnasieskolen.dk er i besiddelse af breve fra lærerne på KVUC, som er sendt til ledelsen og bestyrelsen. Her giver lærerne udtryk for, at de mener, at nedskæringerne især går ud over kerneydelsen – nemlig undervisningen.  Lærerne sætter spørgsmålstegn ved, om der ikke i stedet kunne skæres yderligere i udgifterne til administration og ledelse, som ifølge lærerne er forøget med over 15 millioner kroner fra 2008 til i dag.

Lærerne skriver også, at opsigelsen af lokallønsaftalen ”skaber utryghed,” og at det er et problem, at yngre lærere ikke kan se frem til et ”rimeligt akademisk lønperspektiv.”

”Stemningen på lærerværelserne er rigtig kedelig lige nu,” siger Lene Hedegaard Jensen.

Mister 25 millioner kroner
Rektor på KVUC Søren Fersløv Andersen kan godt forstå, at medarbejderne på KVUC er frustrerede. Han fortæller, at ledelsen og bestyrelsen har lagt et budget for 2016 og 17, som betyder færrest mulige afskedigelser. Ifølge Søren Fersløv Andersen satser KVUC på at få flere kursister både på hf-enkeltfag og på fjernundervisning til næste år, og samtidig budgetteres der med underskud på 8,7 millioner kroner. Satsningen på flere kursister og underskuddet betyder, at der ”kun” skal afskediges 30 medarbejdere og ikke 55 medarbejdere ud af de 550 medarbejdere på KVUC, forklarer Søren Fersløv Andersen.

Ifølge rektoren mister KVUC 25 millioner kroner til næste år på grund af nedskæringer.

”Vi har valgt den mest optimistiske tilgang til næste års budget,” siger han.

Han peger også på, at der er afskediget eller fratrådt 17 medarbejdere i administration og ledelse, og at det dermed ikke ifølge ham er lærergruppen, som bliver hårdest ramt.

Han bekræfter, at lokallønsaftalen er blevet opsagt, men at den skal forhandles igen. Han slår dog også fast, at en ny aftale vil betyde, at tillæg forsvinder eller bliver mindre.

”Vi er lønførende i forhold til flere andre VUC’er, og derfor kan vi ikke opretholde det nuværende lønniveau,” siger Søren Ferslev Andersen.

    

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater