Artikel
20 procent flere kursister per lærer
kvuc_fjernundervisning_beskaaret

20 procent flere kursister per lærer

Det bliver et eksperiment. Sådan siger lærer på Københavns VUC Søren Ocansey om udsigten til at undervise markant flere fjernundervisningskursister på den samme tid.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Fjernundervisningen bliver lidt mere fjern for kursisterne på Københavns VUC (KVUC). I hvert fald vil de sandsynligvis opleve, at de får mindre feedback og mindre vejledning fra deres underviser.

I 2016 skal lærerne på KVUC vejlede og undervise 20 procent flere fjernundervisningskursister på den samme tid, end de gør i dag.

”Det bliver et eksperiment, om vi kan holde fast i kursisterne. Rygraden i fjernundervisning er kontakten mellem kursist og lærer,” siger Søren Ocansey, som underviser i engelsk på A-niveau på fjernundervisning.

Her møder han en lang række forskellige kursister lige fra den arbejdsløse maler, som tager en hf for at komme i gang med en ny videregående uddannelse, til den unge kvinde, som socialt ikke kan fungere på et almindeligt hf-hold.

”Fjernundervisning giver os mulighed for at lave en meget differentieret undervisning, som med stor præcision kan hjælpe den enkelte kursist fagligt, lige hvor der er brug for det,” forklarer Søren Ocansey.

Nedskæring på 138 millioner kroner
Han sidder og fortæller på KVUC i en af de bygninger, hvor centerets fjernundervisning udvikles og planlægges. Baggrunden for snakken er de store nedskæringer, som rammer fjernundervisning fra 2016. Forligspartierne bag en ny taxameteraftale indfører et nyt særskilt taxameter for fjernundervisning, som betyder, at VUC allerede til næste år mister 138 millioner kroner. Det svarer til, at en årskursist på fjernundervisning udløser cirka en tredjedel færre taxameterkroner end i år.

På KVUC modtager 2.800 personer fjerundervisning – det svarer omregnet til 700 årskursister.

I skoleåret 2017/18 skal underviserne så oven i købet have yderligere 15 procent flere kursister for at få budgettet til at hænge sammen. Det skyldes også de generelle nedskæringer på uddannelse, som et flertal i Folketinget vil gennemføre.

Mindre feedback til eleverne
Janne Schmidt Damgaards, der er uddannelsesleder med ansvar for fjerundervisning på KVUC, forklarer, at nedskæringerne betyder, at KVUC er i gang med at planlægge nye forløb og undervisningsmaterialer, som er tilpasset den nye virkelighed.

”Det er svært at effektivisere på de forløb, som er i gang, men fremover vil kursisterne få mindre skriftligt feedback, og derfor skal vi udvikle en anden type opgaver. Der vil også blive brugt færre timer på at udvikle nyt undervisningsmateriale. Vi håber på, at vi kan opretholde den samme kvalitet, som vi har i dag,” siger hun.

Evaluere sig selv
Det sidste lyder dog umiddelbart ikke helt sandsynligt, da uddannelseslederen og læreren forklarer, at fremtidens undervisningsmaterialer blandt andet bliver baseret på, at kursisten i højere grad skal evaluere sig selv.

I engelsk kan det for eksempel være, at kursisten skal skrive en personkarakteristik, og når det er gjort, kan vedkommende trykke sig videre og se en færdig personkarakteristik. Derefter skal kursisten sammenligne sit eget arbejde med den færdige personkarakteristik og skrive en evaluering om, hvordan han kunne gøre det bedre.

Der kan også i højere grad komme eksempler på, at kursisterne skal evaluere hinandens opgaver.

Søren Ocansey er skeptisk.

”Det er ikke det samme som en grundig målrettet feedback fra en underviser, der rammer kursisten præcis, hvor der er brug for den,” siger han.

Passer til samfundsudviklingen
Både Søren Ocansey og Janne Schmidt Damgaards ærgrer sig over, at fjernundervisning bliver ramt så hårdt.

”Der sker i høj grad en digitalisering i samfundet, og den udvikling passer godt med fjernundervisning. Samtidig er det også en måde at demokratisere undervisning på, så endnu flere mennesker kan tage en uddannelse – for eksempel mennesker, som har arbejde ved siden af,” siger Søren Ocansey.

Janne Schmidt Damgaards mener også, at politikerne overser, at fjernundervisning har mange kvaliteter. Hun kan se på de interne statistikker, at en lang række fjernundervisningskursister har afbrudte uddannelsesforløb bag sig. For nogle af dem er fjernundervisning en måde at komme i gang med uddannelse igen.

”De fleste af vores kursister gennemfører deres fag, selvom de tidligere har afbrudt en anden uddannelse,” siger hun.

Så meget skal VUC spare

Fra 1. januar laves der er særskilt taxameter for fjernundervisning. Det betyder en nedskæring for VUC på 138 millioner kroner, men nedskæringen berører kun centre med fjernundervisning.

Bygningstaxameteret nedsættes for alle ungdomsuddannelser fra 2017. For VUC betyder det en nedskæring på 16 millioner kroner.

I 2017 mister VUC derudover 62 millioner kroner på ordblindeundervisning for voksne.

Derudover skal VUC skære to procent om året i de næste fire år. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater