Artikel
Lærere fyres nu efter nedgang i elevtal
fyret_kvinde

Lærere fyres nu efter nedgang i elevtal

Gymnasielærere bliver afskediget på grund af færre elevansøgere i år. Generelle nedskæringer på skolerne gør situationen værre.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

I de sidste par uger er flere lærere blevet sagt op på gymnasierne på grund af faldende ansøgertal fra elever.

På landsplan søger cirka 2.000 færre elever ind på gymnasierne i år i forhold til sidste år. Det svarer til cirka 70 klasser.

Læs: 2.000 færre elever søger ind på gymnasiet

Når skolerne så samtidig er underlagt generelle nedskæringer, rammer elevnedgangen med dobbelteffekt.

Gymnasieskolen.dk har kendskab til mindst otte skoler, hvor søgetallene betyder afskedigelser, men tallet kan sagtens være højere.

Også nedskæringer
På Hasseris Gymnasium i Aalborg fortæller rektor, Anders Bach Jensen, at fem lærere er blevet afskediget, og at det svarer til fire et halvt årsværk.

“Det skyldes både faldende søgetal, men det skyldes også de generelle nedskæringer på uddannelsen,” siger han.

Skolen har modtaget 259 førsteprioritetsansøgninger i år, mens tallet sidste år var 302.

Anders Bach Jensen fortæller, at en del af forklaringen kan være, at flere elever fra de lokale skoler har valgt at gå på efterskole efter 9. klasse i år.

Det ændrer dog ikke ved, at det er trist, når søgetallet går den vej.

“Det gør ondt, når vi skal afskedige,” siger Anders Bach Jensen.

Stort fald i år
På Herlev Gymnasium & HF steg søgetallet sidste år, men i år er det faldet igen. Sidste år havde 138 elever søgt Herlev Gymnasium som første prioritet, mens tallet i år er på 66. Gymnasiet har en del andenprioritetsansøgninger, så hvordan elevtallet præcis ender, det er endnu uvist, men det er dog sikkert, at der bliver skåret blandt lærerne.

Tre lærere – svarende til 2,3 årsværk – er blevet varslet afskediget.

“Derudover er vi nødt til at sige farvel til nogle årsvikarer, hvad der svarer til tre et halvt årsværk, og derudover er nogle fastansatte varslet ned i tid, mens andre er gået ned i tid frivilligt,” siger rektor Jan Vistisen.

Også i Herlev Kommune er der flere elever end normalt, som vælger at gå i 10. klasse i år, og det kan være en del af forklaringen på, at færre elever søger ind på skolen.

Jan Vistisen kalder det ulykkeligt at skulle sige farvel til medarbejdere, og han er ked af ikke at kunne beholde årsvikarerne.   

“Vi har nogle rigtige dygtige unge mennesker, som normalt er vækstlaget for de næste fastansatte lærere på skolen,” siger Jan Vistisen.

Mediestorm
Langkaer Gymnasium i Aarhus har været meget omtalt i medierne i det seneste år. Skolen har mange elever med en anden etnisk baggrund end dansk og kom ud i en mindre mediestorm, da rektor Yago Bundgaard fortalte, at han samlede de etnisk danske elever i de samme klasser.

Om omtalen er årsag til, at der er kommet færre ansøgninger, er ikke til at vide. Men Langkaer Gymnasium har ifølge Undervisningsministeriets tal fået 171 førsteprioritetsansøgninger i år, mens skolen sidste år modtog 292.

“Tolv 3. g klasser dimitterer i år, mens otte 1. g klasser begynder på skolen. Det betyder, at vi får brug for færre lærere til næste år,” siger Yago Bundgaard.

Der er varslet afskedigelser, men Yago Bundgaard vil ikke oplyse yderligere om, hvor mange lærere det drejer sig om, før høringsfasen for afskedigelserne er udløbet.

Yago Bundgaard gætter på, at flere elever fra de lokale folkeskoler har valgt en erhvervsuddnannelse i år, og at det kan være en af forklaringerne på nedgangen i elever, som søger ind på Langkaer Gymnasium.

Han erkender også, at uroen om og omtalen af Langkaer Gymnasium i medierne kan have haft en negativ effekt på søgetallet, men han fortryder ikke, at han selv har deltaget i debatten om en ulige fordeling af elever med en anden etnisk baggrund end dansk på gymnasierne.

“Jeg fortryder ikke, jeg har sat ord på de problematikker, vi har på skolen, for det er vigtige emner at få diskuteret,” siger Yago Bundgaard. 

Færre elever i alle regioner

Faldet i antallet af elever, som søger en gymnasial uddannelse i år i forhold til 2016:

  • Hovedstaden: 434
  • Midtjylland: 661
  • Nordjylland: 335
  • Sjælland: 354
  • Syddanmark: 373
  • I alt: 2.157 færre elever
 

2.000 færre elever

49.235 elever søger ind på en gymnasial uddannelse i år. Det er cirka 2.000 færre elever end sidste år.

Det svarer til, at 74 procent af eleverne søger ind, når de forlader 9. eller 10. klasse.
Sidste år var andelen 74,3 procent.

Undervisningsministeriets notat om søgetal

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater