Artikel
Lærere fra Ørestad: Der er tegnet et helt skævt billede af ministerbesøget
ørestad gymnasium

Lærere fra Ørestad: Der er tegnet et helt skævt billede af ministerbesøget

Eleverne har demonstreret mod nedskæringer, og det skal de selvfølgelig ikke straffes for, siger lærerne på Ørestad Gymnasium. De fortæller om ministerbesøget, som blev til en mediestorm, som stadig raser.

De tre lærere Signe Brandt Niebuhr, Kasper Froda Lok og Brian O’Brien Grønvold viser rundt på Ørestad Gymnasium, mens de fortæller deres version af det efterhånden landskendte ministerbesøg på gymnasiet, hvor undervisningsministeren blev mødt af demonstrerende elever.

De stopper op ved lokale 142, der ligesom resten af skolens lokaler har store glasruder.

Den 7. marts i år opholdt undervisningsminister Merete Riisager (LA) sig i samme lokale i nogle få minutter, hvor hun skulle mødes med en klasse under det planlagte skolebesøg.

Men det gik ikke helt som planlagt. En gruppe elever stod på den anden side af glasruden, og flere af dem slog deres hænder mod glasruden eller holdt skilte med sure smileys mod ruden, så det angiveligt har larmet i lokalet.

Jeg oplevede ikke på noget tidspunkt, at stemningen var aggressiv eller for meget.

Signe Brandt Niebuhr, lærer
Ørestad Gymnasium

Kort tid efter forlod undervisningsministeren og hendes lille følge lokalet, og besøget blev afbrudt tidligere end planlagt.

Gymnasielærer Signe Brandt Niebuhr stod cirka 10-12 meter væk fra lokalet og kunne se eleverne, som stod foran ruden.

“Jeg oplevede ikke på noget tidspunkt, at stemningen var aggressiv eller for meget. Hvis jeg havde oplevet det, så havde jeg da skredet ind,” siger Signe Brandt Niebuhr, da hun står foran lokale 142 og peger på, hvor hun selv stod, da undervisningsministeren opholdt sig i lokalet.

Demonstration med smil på læben
Efter besøget var lærere og elever på Ørestad Gymnasium noget forundrede, da medierne beskrev begivenheden i voldsomme vendinger. “Minister hastede væk: Elever kastede med mønter og råbte luder“, lød for eksempel en overskrift på TV2.dk, og den udlægning af historien blev gentaget i mange medier.

“Da ministeren havde forladt gymnasiet, havde jeg ingen følelse af, at besøget var gået galt. Eleverne demonstrerede, men de havde et smil på læben, og jeg oplevede ingen, som var truende. Jeg havde mere den følelse, at det var fedt, at de tog stilling til deres egen fremtid,” siger Signe Brandt Niebuhr og hentyder til, at elever havde lavet bannere og skilte mod regeringens to-procent-besparelser.

Hun har sat sig sammen med sine kolleger Kasper Froda Lok og Brian O’Brien Grønvold i et af de mange lokaler med glasvægge på Ørestad Gymnasium. Gymnasiet er kendetegnet ved en meget stor åben bygning med en rund trappe med trappetrin i træ. De åbne lokaler betyder også, at snak eller råb kan blive meget gennemtrængende. Og der blev råbt højt under ministerbesøget.

Mødet gik ikke som planlagt for ministeren, fordi eleverne demonstrerede, men at begynde at tale om sanktioner er helt forkert.

Kasper Froda Lok, lærer
Ørestad Gymnasium

Styrelse ønsker straf
I sidste uge kom det frem, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er utilfreds med, at ledelsen på Ørestad Gymnasium ikke har sanktioneret en eller flere elever på skolen efter det famøse ministerbesøg.

I et brev, som er stilet til til Ørestads Gymnasiums bestyrelsesformand, nævner styrelsen specifikt, at det er styrelsens vurdering, at det “klart var i strid med med studie- og ordensreglerne på skolen, at undervisningsministeren og de øvrige besøgende på trappen bl.a. blev mødt med buh-råb.”

Styrelsen kritiserer også, at “flere elever bankede på ruden ind til lokale 142 H …”

Styrelsen ønsker, at ledelsen søger for sanktioner til enkeltindivider og/eller giver en sanktion til eleverne kollektivt – for eksempel ved at aflyse skolefester.

Kasper Froda Lok og de to andre lærere siger, at det samlede lærerkollegium på Ørestad Gymnasium har været forundret over den måde, at sagen fra begyndelsen blev udlagt i medierne, og de mener også, at det er en klar overreaktion, at man udefra forsøger at presse skolen til at sanktionere eleverne.

“Jeg kan sagtens forstå, at ministeren ikke vil gennemføre hele mødet, hvis der er for meget larm, og det er måske også under en ministers værdighed at skulle forsøge at overdøve eleverne. Mødet gik ikke som planlagt for ministeren, fordi eleverne demonstrerede, men at begynde at tale om sanktioner er helt forkert. Der skal være en armslængde mellem en styrelse og en selvejende institution. Jeg mener ikke, eleverne har gjort noget forkert,” siger Kasper Froda Lok og henviser til, at flere medier og gennemgang af videooptagelser ikke har kunne påvise det omtalte møntkast.

I brevet fra STUK til bestyrelsen, som gymnasieskolen.dk har læst, er der dog heller ikke nævnt noget om et møntkast.

Opbakningen fra lærerne til eleverne blev understreget fredag i spisepausen, da et samlet lærerkollegium klappede ad eleverne, som var vej ned ad trappen til frokost.

Lærere var blevet afskediget
Kort før vinterferien i år var flere lærere blevet varslet afskediget på Ørestad Gymnasium hovedsageligt på grund af nedskæringerne. Stemningen på skolen var dårlig, og flere elever havde grædt, da de hørte, at de mistede flere af deres lærere. Det var kun få uger efter, at Merete Riisager kom på besøg på Ørestad Gymnasium.

Eleverne har følt sig krænkede og vrede, og så kommer ministeren på besøg.

Brian O’Brien Grønvold, lærer
Ørestad Gymnasium

Flere elever havde lavet bannere, og mange råbte i kor: “Vi er ikke bare tal.”

Brian O’Brien Grønvold forsikrer om, at lærerne ikke havde noget med demonstrationen at gøre eller på nogen måde opfordrede elever til at råbe eller buhe af ministeren.

“Vi ville aldrig kunne få eleverne til at gøre sådan noget ved at opfordre dem til det,” siger han og smiler.

“Eleverne har følt sig krænkede og vrede, og så kommer ministeren på besøg. Så mener jeg også, det er i orden, at eleverne buher af hende og demonstrerer. I den bedste af alle verdener havde eleverne måske ikke banket på ruden til klasselokalet, men det varede kun i ganske få minutter,” siger han.

Ørestad Gymnasium er meget åbent og stort, og derfor kan det måske godt føles lidt voldsomt at komme ude fra som minister, når eleverne står og buher, og der er mange elever på trappen, vurderer de tre lærere.

“Jeg kan da godt forstå, at det føles voldsomt og larmende,” siger Signe Brandt Niebuhr.

Luder
Under besøget er der en elev, som råbte luder. På en videooptagelse, som flere medier har beskrevet, kan det dog lyde, som om der bliver råbt “søn af en luder.” Men “luder” trak under alle omstændigheder mange overskrifter i medierne.  

De tre lærere tager afstand fra at bruge den slags udtryk mod en minister – eller for den sags skyld en lærer eller en klassekammerat.

“Hvis jeg hørte en elev, som havde råbt luder, havde jeg grebet ind, og det ville alle andre lærere også have gjort. Vi opdrager på vores elever hver dag, og målet er, at de er dannede samfundsborgere, når de går ud herfra,” siger Brian O’Brien Grønvold.

Signe Brandt Niebuhr nikker.

“De skal selvfølgelig ikke råber luder. Men der er én elev ud af en skole med 1.200 elever, som siger noget dumt,” siger hun.

Men de tre lærere og deres kolleger er kede af, at et dumt tilråb fra en måske 16-årig dreng skulle være med til at stemple en hel skole i medierne.

“Jeg havde en stor følelse af uretfærdighed i kroppen i dagene efter besøget. Min nabo spurgte mig om, hvordan det er, at eleverne taler ude på Ørestad Gymnasium? Og jeg måtte forklare, at tingene ikke var, som de var blevet fremstillet i medierne,” siger Signe Brandt Niebuhr, og fortsætter:

“Jeg er stolt over, at de tog et ansvar for deres egen fremtid den dag.”

Vil ikke straffe 1.200 elever
Formand for bestyrelsen på Ørestad Gymnasium René van Laer sagde i sidste uge til Berlingske, at der ikke bliver tale om kollektiv straf. “Man kan ikke straffe 1.200 elever, fordi der måske er nogle få, der har opført sig dårligt,” sagde han til Berlingske.

Der bliver heller ikke tale om individuelle sanktioner til elever. Ifølge ham har det ikke været muligt for ledelsen at identificere den elev, som har råbt “luder”.

Rene van Laer ønsker ikke at udtale sig yderligere til gymnasieskolen.dk, men skriver i en sms, at ledelsen ville sanktionere, hvis “vi er 100 procent sikre på, hvem der har overtrådt studie- og ordensregler. Det er det, der er vanskeligt at identificere“.

Han skriver også, at ledelsen har besluttet at følge op med fællesarrangementer på skolen med fokus på demokrati og ytringsfrihed.

Ministerbesøg på Ørestad - sagen kort

7. marts besøgte undervisningsminister Merete Riisager (LA) og sognepræst Kathrine Lilleør Ørestad Gymnasium i København. Hun blev mødt af elever, som demonstrerede mod nedskæringer på uddannelse. Der har været flere udlægninger af, hvad der præcis skete under besøget.

Det ligger dog fast, at besøget ikke gik som planlagt, og ministeren og hendes følge forlod gymnasiet før tid.

I sidste uge kom det frem, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet ønsker, at enkelte elevers handlinger sanktioneres og/eller, at eleverne sanktioneres kollektivt.

STUK fremhæver en situation foran et klasselokale, som ministeren opholdt sig i, hvor flere elever bankede på ruden. Desuden mener STUK, at det er i strid med studie- og ordensreglerne på skolen, at undervisningsministeren blev mødt med buh-råb på trappen.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater