Artikel
Læge: Forbyd alkohol på gymnasier
Øl alkohol fest

Læge: Forbyd alkohol på gymnasier

Der skal være totalt alkoholforbud på gymnasierne, mener overlæge og professor Ulrik Becker. Rektorerne mener dog, at et forbud kan føre til mere ekstrem druk før og efter festerne.

Alkohol skal helt forbydes på danske gymnasier og ungdomsuddannelser.

Så enkelt lyder forslaget fra overlæge på Hvidovre Hospital og professor på Statens Institut for Folkesundhed Ulrik Becker.

Han har forsket i alkohol og helbred i mange år, og han mener, det er på tide at være mere restriktiv i forhold til unge og alkohol.

“Hvorfor Søren skal man drikke alkohol på gymnasier? Vi taler om ungdomsuddannelser, og uddannelse og alkohol hænger ikke sammen,” siger Ulrik Becker.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en undersøgelse om unges alkoholvaner, som viser, at 20 procent af gymnasieeleverne drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse. Det vil sige 21 genstande om ugen for mænd og 14 genstande for kvinder.

I dag stiller vi ikke spørgsmålstegn ved, at vi har røgfrie skoler, og derfor kan vi også sagtens have alkoholfrie skoler.

Ulrik Becker, professor
Statens Institut for Folkesundhed

Halvdelen af drengene og en tredjedel af pigerne vurderer selv, at de drak over 10 genstande til den seneste gymnasiefest, viser undersøgelsen.

“De tal er svært bekymrende. Lige så vel, som det er svært bekymrende, at mange voksne i Danmark drikker for meget,” siger Ulrik Becker.

Røgfrie skoler virker
Han mener ikke, det er nok med oplysning om alkoholforbrug og advarsler om følgevirkningerne af druk.

“Vi ved, at restriktioner virker. I dag stiller vi ikke spørgsmålstegn ved, at vi har røgfrie skoler, og derfor kan vi også sagtens have alkoholfrie skoler. Det handler om, at vi skal have en ændring af kulturen,” siger Ulrik Becker, som blandt andet nævner, at ens kognitive evner bliver nedsat i dagene efter en weekend med druk.

Et argument for alkohol til gymnasiefester kan være, at det er bedre, at eleverne drikker på gymnasiet frem for at stå ude i en busk eller mødes privat, og at eleverne lærer at få et moderat alkoholindtag. Men Ulrik Becker mener, det er et dårligt argument.

“Det kan ikke være gymnasiernes opgave at skulle styre elevernes alkoholvaner. Der bør ikke drikkes til festerne,” siger Ulrik Becker, der nævner, at de centre i hjernen, som vi tager beslutninger med, ikke er tilstrækkeligt udviklet i teenageårene.

“Unge er derfor dårligere gearet til at undgå at drikke sig i hegnet,” som Ulrik Becker formulerer det.

Bange for ekstrem druk
Formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, deler bekymringen over alkoholforbruget hos nogle elever, men hun mener samtidig, at gymnasierne i de senere år har gjort meget for, at eleverne drikker mindre.

“Der er sket en opbremsning af druk blandt gymnasieelever. Vi har fået mere restriktive alkoholpolitikker på skolerne med for eksempel nul tolerance overfor alkohol på introture og studieture,” siger Birgitte Vedersø.

Ved et forbud risikerer vi at se mere “dødsdruk“.

Birgitte Vedersø, formand
Danske Gymnasier

Hun mener dog ikke, det er vejen frem at indføre alkoholforbud på gymnasierne. Hun er bange for, at det vil føre til mere ekstrem druk før og efter festerne.

“Jeg kan godt se det problematiske i, at gymnasier serverer alkohol til eleverne. Men jeg tror, vi risikerer mere ved at lave forbud. Det er ikke til selve festerne, at alkoholforbruget er højt, men det er før og efter festerne, og ved et forbud risikerer vi at se mere “dødsdruk”,“ siger Birgitte Vedersø.

Hun mener, at hvis der endelig skulle være et forbud mod alkohol på gymnasierne, så skal det indføres politisk. Det skal ikke være det enkelte gymnasium, som skal gå forrest.

Ingen druk efter skoletid
På nogle gymnasier er der tradition for, at 2. og 3. g’ere byder velkommen til de nye elever med aktiviteter og druk efter skoletid.

Birgitte Vedersø mener ikke, det er o.k., at de ældste elever opfordrer de nye elever til druk efter skoletid i forbindelse med skolestart, og hun mener, at gymnasierne sagtens kan gøre mere for at bremse de traditioner.

“Det er en gråzone, da vi ikke kan være politibetjente i elevernes fritid, men vi skal have gjort det klart for alle vores elever, at alle 1. g’ere skal føle sig velkomne også uden at drikke,” siger hun. 

Så meget drikker eleverne

  • 20 procent af gymnasieeleverne vurderer, at de drikker mere alkohol end højrisikogrænsen (14 genstande for kvinder/21 for mænd) på en normal uge.
  • 10 procent drikker aldrig.
  • 69 procent af eleverne har drukket mere end fem genstande til seneste gymnasiefest.
  • 40 procent har drukket over 10 genstande til seneste fest.
  • Rapporten fra Sundhedsstyrelsen er baseret på Ungdomsprofilen 2014 og indbefatter blandt andet svar fra 70.503 gymnasie- og hf-elever.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater