Artikel
Kritik af Lectios åbenhed
Syg kvinde i sengen

Kritik af Lectios åbenhed

Efter det er kommet frem, at gymnasierne mangler kontrakter om datasikkerhed med Lectio, rejser GL igen kritik af, at alle borgere kan klikke sig ind og blandt andet følge med i, hvor mange aflyste timer en lærer har.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Der er absolut ingen grund til, at alle mennesker kan gå ind og se, at lærer Andersens engelsk og matematiktimer tirsdag og onsdag er aflyst på Xkøbing Gymnasium. Det mener GL. Alligevel kan alle nysgerrige borgere klikke sig ind på gymnasiernes studieadministrative system Lectio og finde den slags oplysninger.  

Sigrid Jørgensen, som er 2. næstformand i GL, finder det problematisk, at alle kan gå ind og se så konkrete oplysninger som aflyste timer. Hun mener, det kan være et problem, blandt andet fordi at flere forældre er begyndt at klage over lærerne.

”Hvis en lærer har mange aflyste timer, så står det og blinker i øjnene, og forældre og alle andre kan sidde og følge med i lærerens skema hen over skoleåret. Det er ikke i orden og på kant med privatlivets fred,” siger Sigrid Jørgensen.

På Lectio bliver det registreret, når timer bliver aflyst. Timerne står derefter med rød skrift. I enkelte tilfælde står der en note om, at læreren er syg. De fleste steder er årsagen til, at timen er aflyst ikke nævnt.

Flere år tilbage
På Lectio kan man klikke flere år tilbage og gå ind på den enkelte lærers skema. Sigrid Jørgensen mener, det er uheldigt i forhold til en lærer, som søger et nyt job.

”Hvis der i de tidligere år har været mange aflyste timer, så kan en kommende arbejdsgiver sidde og se det. Det er der ingen grund til,” siger Sigrid Jørgensen.

”Jeg tror ikke, der findes andre brancher, hvor alle borgere i landet kan gå ind og se, hvor mange aflyste timer, den enkelte har,” siger Sigrid Jørgensen.

Gammel kritik
Datatilsynet har tidligere afgjort, at åbenheden på Lectio ikke er i strid med persondataloven. En lærer har tidligere klaget til Datatilsynet over den åbne praksis på Lectio. I afgørelsen fra Datatilsynet fra 2010, som gymnasieskolen.dk har, står der dog også, at Alssundgymnasiet Sønderborg, som klagen drejede sig om, mener, at ”Lectios håndtering af data er mere åben end nødvendigt …”. Der står også, at gymnasiet har rettet henvendelse til Lectio for at få systemets praksis diskuteret. I afgørelsen står der, at gymnasiet vil arbejde for at få indført en login til lectio.

Rektor på Alsundgymnasiet Sønderborg, Per Møller, var ikke rektor på det daværende tidspunkt.

Han kan dog heller ikke se nogen praktiske begrundelser for, at Lectio er åbent for alle.

Kan være problematisk
”Der er informationer tilgængelige, som man godt kan argumentere for, er en sag mellem arbejdsgiver og lærere. Der er ingen grund til, at alle mennesker kan se, hvor lærere og elever er og hvornår,” siger Per Møller.

På Alsundgymnasiet Sønderborg bliver der ikke skrevet på Lectio, hvis en lærer er syg. Alligevel mener Per Møller, at det kan være problematisk, at alle og enhver kan gå ind og se, hvor mange timer som bliver aflyst.

”Der kan være mange gode grunde til, at timer bliver aflyst. Men det er ikke sikkert, at menig mand som klikker sig ind på Lectio, forstår det,” siger han.

Rektorforening ikke bekymret
I Gymnasieskolernes Rektorforening er man ikke bekymret for åbenheden på Lectio.

Næstformand Anne-Birgitte Rasmussen, som også er rektor på Københavns Åbne Gymnasium, siger:

”Jeg tror, det er et vilkår i dag med større åbenhed på nettet for eksempel med de aftryk, man sætter på sociale medier og så videre.”

På den anden side siger hun, at det ikke er et ønske fra rektorernes side, at Lectio skal være åbent for alle.

”Vi har ikke stillet som et krav, at Lectio skal være åbent. Sådan er systemet opbygget. Jeg har ikke stødt på, at det har været et problem,” siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra virksomheden Macom, som har udviklet Lectio.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater