Artikel
Konsulenter løser konflikter i problemklasser
No image

Konsulenter løser konflikter i problemklasser

Hvis en konflikt har vokset sig stor, eller indlæringsklimaet er blevet for dårligt, yder virksomheden Link Kommunikation konsulentbistand i gymnasieklasser.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Konsulenter har i mange år arbejdet med teambuilding og konfliktløsning på arbejdspladser. Nu er den tendens også blevet mere almindelig i gymnasier, hvor konsulenter hjælper med at løse konflikter og skabe et godt læringsmiljø for eleverne i klassen.
Link Kommunikation holder små introkurser i kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering for nye elever i gymnasierne – eller som link kommunikation kalder det: classbuilding.
Hvis der senere opstår større konflikter eller et dårligt indlæringsmiljø i en klasse, tilbyder Link Kommunikation at analysere og diagnosticere problemerne, og derefter hjælper de elever, lærere og ledelse til at gøre noget ved dem. Link Kommunikation bruger for eksempel øvelser fra dramaundervisning for at få bearbejdet en konflikt eller vendt et negativt læringsmiljø i en klasse.
”Det kan handle om forholdet mellem eleverne eller elevernes forhold til lærerne. Der kan være, at motivationen er i bund, at der er uro i klassen og problemer med fravær. Der er måske opstået en trend i klassen om, at det ikke er smart at arbejde og engagere sig i undervisningen,” siger Ditte Gøricke Jensen, der er medindehaver af Link Kommunikation og tidligere dansk- og dramalærer på stx og hf.
Link Kommunikation snakker med lærerne og eleverne for at forsøge at finde ind til kernen af problemerne. Det kan for eksempel være en konflikt mellem to elever i klassen, som har vokset sig stor over tid.
Derefter sætter Link Kommunikation et forløb sammen, hvor eleverne blandt andet med rollespil får sat ord på og får nogle redskaber til at løse konflikter og de problemer, som kan være i klassen.
”Der er et større og mere udtalt fokus på det individuelle behov blandt de unge i dag, så der er en masse på spil i en gymnasieklasse. Samtidig er der også en stor spredning i elevernes baggrund i dag, fordi mange unge søger ind på gymnasierne,” siger Ditte Gøricke Jensen.
Ifølge Link Kommunikation er der stor efterspørgsel på classbuilding, og flere gymnasier ønsker også hjælp til problemklasser.

Trak hinanden ned
Helsingør Gymnasium er et af de gymnasier, som har brugt Link Kommunikation til at hjælpe med at løse problemerne i en 2.g klasse.
Alle elever deltager i Link Kommunikations såkaldte classbuildingintroforløb i 1.g.
Da der opstod problemer i en 2.g-klasse, blev konsulenterne inddraget igen.
”Eleverne i klassen sagde enkeltvis, at de andre trak dem ned. Der var en sløv stemning i klassen. Eleverne forberedte sig ikke, fordi de andre ikke forberedte sig, og det bed sig selv i halen. Der var nogle negative stærke stemmer, som blev for dominerede. Det er en dynamik som kan opstå i alle grupper,” siger rektor Kristian Jacobsen. 
Lærerne og rektor talte med eleverne og fik dem til at arbejde med egenmotivation. De skulle blandt andet svare på, hvorfor de gik på gymnasiet, og hvad deres forventninger var. Da det ikke hjalp tilstrækkeligt, blev Link Kommunikation inddraget igen.
Link Kommunikation kørte et forløb med tre eftermiddage a tre timer.
”Det hjalp da et eller andet sted, men efter noget tid faldt klassen tilbage i de gamle mønstre. Jeg har lært, at jeg i for høj grad brugte konsulenter til at løse problemerne i stedet for at inddrage lærerne. Faren ved eksterne konsulenter er, at medarbejderne bliver bortdømt til at løse problemerne,” siger Kristian Jacobsen.
En anden gang vil han derfor bruge konsulenter til at støtte lærerne og give dem nogle redskaber til at løse problemer i en klasse.
Link Kommunikation mener, det er vigtigt, at lærere og ledelse er inddraget i forløbet.
”Når alle i lærergruppen får nogle værktøjer til at løse konflikter eller problemer, så sker der noget,” siger Ditte Gøricke.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater