Artikel
Klart ja til vedtægtsændring af reservefonden
No image

Klart ja til vedtægtsændring af reservefonden

GL's repræsentantskab stemte på et ekstraordinært møde ja til at åbne foreningens reservefond til særlige hjælpeinitiativer i forbindelse med afskedigelser i kølvandet på nedskæringerne.

Tekst_ Morten Jest
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Man kan vel sige, at mens intentionen var god, var det en lidt kedelig baggrund at holde det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, GL havde indkaldt til i forbindelse med et større TR-seminar i Kolding i denne uge, på.

Mens andre akademiske grupper har haft dårlige tider og oplevet nedgang, har GL haft tilgang og stigende beskæftigelse.

“Vi har faktisk aldrig før haft så mange medlemmer som nu. Men de gode år er ved at være slut. Flere vil blive nødt til at forlade jobbet de kommende år,” indledte formand Annette Nordstrøm Hansen med henvisning til de nedskæringer og afsekdigelser af gymnasielærere, den seneste finanslov har medført.

GL har dog de økonomiske muligheder til at hjælpe de ramte, synes en enig hovedbestyrelse.

“Derfor foreslår vi, at der gennemføres en vedtægtsændring af reservefonden, så de midler, medlemmerne har sparet op, kan bruges til at hjælpe medlemmer, der mister jobbet,” lød det fra formanden.

Det har ikke været let for GL at lave en prognose for, hvor slemt det vil blive. Det kan kun tiden vise. Men foreningen anslår, at 200 fastansatte op mod sommerferien vil have mistet deres job (tallet er godt 100 nu), mens 600-800 årsvikarer meget vel kan stå uden job efter sommerferien. Hertil kan man i øvrigt lægge de, der har valgt at gå på pension – måske førend beregnet – samt nogle, der har indvilget i at gå ned i tid for at undgå afskedigelser. Desuden, tilføjede Annette Nordstrøm Hansen, må der desværre forventes yderligere nedskæringer i 2017, 2018 og 2019. Ligesom en gymnasiereform med et forventet karakterkrav er på vej. Bliver det for eksempel 4, ville det i dag betyde et fald i elevtallet fra 55.000 til 48.000. Der vil også komme demografiske udfordringer i form af årgange med færre unge, der er høj dimittendledighed, ligesom 3000 i 2015 mistede dagpengeretten. 

Fortsat kamp
“Vi kæmper fortsat mod nedskæringer. De kommende års nedskæringer på to procent er trods alt ikke vedtaget. Derfor er det vigtigt at fortsætte kampen for at få dem af bordet. Men vi vurderer, at det er fællesskabets rettidige omhu at tage sig af de medlemmer, der rammes af nedskæringerne,” sagde formanden.

“Det koster rigtig mange penge og skal finansieres et sted fra, derfor er forslaget at åbne reservefonden. Til brug for ekstraordinære omkostninger.”

Det handler om en pakke af medlemstilbud med karriererådgivning som det centrale. Mulighed for samtaler med coach eller psykolog. Tilskud til kurser op til 15.000 kroner og op til 5000 kroner om måneden oven i dagpengene i et år.

Lisbeth Vedel-Schmidt fra udvalget for de ikke-fastansatte (IFA) mente, at det tydeligere burde fremgå, at tilbuddet også omfatter de midlertidigt ansatte, der bliver berørt som følge af de her ting og derfor ikke kan få job, ligesom hun gerne ville have præciseret, at de 5000 kroner udover dagpengene kun gælder de fastansatte.

Annette Nordstrøm Hansen svarede, at der skam er tale om et tilbud til alle GL’s medlemmer.

“Du har ret i, at det er nødvendigt med ekstra fokus på årsvikarer. Vi har snakket med IFA om opfølgende initiativer, jeg synes vi har lavet en pakke, der forholder sig til, at alle medlemmer skal hjælpes. I første omgang gælder det dem, der har været medlemmer i minimum et år. Vi har anset det for nødvendigt med den grænse, så folk ikke bare lige melder sig ind og bliver omfattet to måneder efter. Ordningen med de 5000 kroner gælder allerede i dag, så det er bare en videreførsel af den.”

Formand for GL’s overenskomstudvalg Ronald Karlsen tilføjede, at der udfra et beregnet estimat kan blive tale om 15-20 millioner kroner pr. år – derfor kan det ikke finansieres af den normale drift, men kræver altså, at reservefonden åbnes.

Afstemningerne – for der var nemlig to: En om, hvorvidt forslaget om vedtægtsændring skal sendes til urafstemning blandt medlemmerne, det andet om, hvorvidt repræsentantskabet så vil anbefale medlemmerne at stemme ja til ændringen – efterlod aldrig nogen tvivl. Det blev – hvis ikke enstemmigt, så i hvert fald tæt på, at sende forslaget til urafstemning og 195 anbefalede et ja, ingen anbefalede nej, mens 7 anbefalede hverken det ene eller det andet.

Som afslutning på repræsentantskabsmødet gjorde formand Annette Nordstrøm Hansen status på justeringen af gymnasiereformen. Hun havde håbet, at et reformudspil på nuværende tidspunkt kunne præsenteres.

“Der har været mange gætterier. Nu tror vi, det kommer lige efter påske. Det kommer i hvert fald i år! Det har ministeriet sagt. Vi ved ikke helt, hvad det vil indeholde, udover karakterkrav og intentionen om at flytte elever til erhvervsuddannelserne. Kommer karakterkravet også til at gælde HF? Vi ved, der er flertal for færre studieretninger,” sagde hun og nævnte endvidere forlydender om begrænsning af HF’s adgang til lange videregående uddannelser og målrette det korte og mellemlange videregående uddannelser – der er ligeledes et bredt flertal for Matematik B. Derudover fokus på evalueringsformer og eksamen, målstyring og nationale test.

 

"Fint tilbud - men har vi et A- og et B-hold?"


Ane Justesen, TR på VUC Nordjylland, Hjørring

"Når skolerne er ude og melde, at de ikke har nogen afskedigelser, så siger de jo underforstået, at de ikke har afskediget nogen af de fastansatte.

De ikke-fastansatte bliver ikke nævnt i det her. Det bliver nogle gange fremlagt som en succes, at det kun er dem, der bliver opsagt. Det, synes jeg, er dybt problematisk."

Læs videre her

 

 

Advarsel mod smålighed


Morten Sørensen, TR på Høje Taastrup Gymnasium

"Jeg synes godt, at vi kan advare GL mod at være smålige.
Vi skal give noget stort til folk i håbet om, at de på sigt kan give os noget tilbage." 

Læs videre her

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater