Artikel
Jobkrise: GL støtter ledige væk fra sektoren
annette_nordstroem_beskaaret_0

Jobkrise: GL støtter ledige væk fra sektoren

Situationen med afskedigelser er nu så alvorlig, at GL blandt flere nye tilbud giver økonomisk støtte til ledige for at finde et job uden for sektoren.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

I mange år har ledighed blandt gymnasielærere været svært at få øje på.

Det er slut nu.

Ifølge GL’s hovedbestyrelse er jobsituationen for gymnasielærere nu så alvorlig, at det er nødvendigt med ekstraordinære tilbud til de lærere, som mister deres job.

Et af tilbuddene er ganske usædvanligt for en fagforening – nemlig at give økonomisk støtte til afklaring og eventuelle kurser, som kan hjælpe den ledige til at finde et job – også uden for gymnasiesektoren.

”Vi må erkende, at nogle medlemmer får meget svært ved at finde et job i gymnasiesektoren  igen, og derfor mener vi, det er mest anstændigt at forsøge at hjælpe dem til at få et job i en anden sektor,” siger formand for GL, Annette Nordstrøm Hansen.

Nedskæringer og færre elever
Analysen fra GL lyder, at nedskæringerne i gymnasiesektoren aldrig er set værre. Til næste år bliver stx ramt yderligere hårdt af taxameternedsættelse, mens VUC allerede i år har mistet mange millioner ud over de to procent nedskæringer, som alle ungdomsuddannelser skal gennemføre.

Læs: Overblikket: Se hvor meget der skal skæres på skolerne

Samtidig vil der mange steder i landet blive færre unge i de kommende år, og så indføres der måske et højt karakterkrav for at komme i gymnasiet.

Læs: Færre unge er gymnasiernes næste store problem

Eller med andre ord – nogle gymnasier skal både kæmpe med nedskæringer og ”færre kunder i butikken” i fremtiden.

”De kommende år bliver barske, og derfor er det rettidig omhu, når vi nu sætter massivt ind for at hjælpe nuværende og kommende ledige – også selv om det er usædvanligt for en fagforening at hjælpe medlemmer ud af faget,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hvad gør jeg nu?
Medlemmer, som mister deres job tilbydes et afklaringsforløb med blandt andet karrieresamtaler, workshops og netværk for at finde et nyt job. GL tilbyder også et tilskud på 15.000 kroner til kurser, som kan hjælpe medlemmet til et nyt job – også selvom jobbet er uden for gymnasiesektoren.

Omkring 100 lærere er allerede blevet varslet afskediget, og tillidsrepræsentanter melder, at årsvikarer ikke bliver forlænget eller genansat, når vikariatet udløber.

Afskedigede medlemmer tilbydes også samtaler med en psykolog eller en coach.

”For mange medlemmer vil en afskedigelse komme som et chok. Vi har været vant til, at der var tryghed i ansættelsen som gymnasielærer, og derfor vil afskedigelser ramme vældigt hårdt,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Brug for flere penge
Udover de nye tiltag betaler GL 5.000 kroner om måneden oven i dagpengene i et år til ledige, som har mistet jobbet fra en fast stilling eller som vikar har været genansat tre gange på den samme skole.

Blandt andet derfor kommer pakken af tilbud til opsagte og ledige medlemmer til at koste penge. Derfor foreslår GL’s hovedbestyrelse, at der tages midler fra reservefonden, som er tiltænkt til at give økonomisk støtte til medlemmerne under en eventuel konflikt.

Der er derfor indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor tillidsrepræsentanterne skal tage stilling til, om vedtægterne for reservefonden skal ændres, så der også kan gives støtte til ledige medlemmer.

Hvis tillidsrepræsentanterne siger ja til det, skal medlemmerne derefter tage stilling til forslaget ved en urafstemning.

”Jeg mener, det er utrolig vigtigt, at vi sørger ordentlig for de medlemmer, som mister deres job, men også at vi sender et tydeligt signal til medlemmerne om, at vi er der, hvis der sker noget i den kommende tid. Derfor er det nødvendigt, at vi tager lidt fra reservefonden,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Læs mere om tilbuddene til ledige medlemmer på GL’s hjemmeside

 

 

 

GL indleder indsats for at hjælpe afskedigede lærere

Krisehjælp, afklaringsforløb, karriererådgivning, økonomisk støtte og kurser. Det er nogle af de tilbud, som GL tilbyder afskedigede lærere.

Læs mere på GL's hjemmeside og læs mere om tilbuddene på gymnasieskolen.dk i morgen.

Foto. Shutterstock

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater