Artikel
Hf: Spild af tid med to eksamener i KS og NF
samtale eksamen lærer elev

Hf: Spild af tid med to eksamener i KS og NF

To eksamener i faggrupperne KS og NF er en for meget, mener en række aktører i hf-sektoren. Blandt andet GL opfordrer til politisk handling.

Ikke mange i hf-sektoren er glade for, at eleverne på toårig hf skal til eksamen to gange i faggrupperne KS og i NF. Tværtimod mener mange, at politikerne bag gymnasie- og hf-reformen skal genoverveje eksamen til kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelig faggruppe, som fagene hedder i deres fulde længde.

“Det er spild af tid og ressourcer, at eleverne skal til eksamen to gange i KS og NV,” siger formand for uddannelsesudvalget i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Peter Hall.

Med reformen i 2017 blev det indført, at eleverne skal op i enkeltfaglig eksamen med ekstern censur og i en flerfaglig eksamen i KS og NF.  

Der er ingen grund til at have to eksamener i det samme fag.

Peter Hall, formand
GL’s uddannelsesudvalg

GL foreslår, at politikerne vender tilbage til modellen før reformen, hvor eleverne kun skulle op i en flerfaglig eksamen i de to faggrupper. 

“Der er ingen grund til at have to eksamener i det samme fag. I KS og NF hænger fagene sammen i en flerfaglig gruppe, og derfor bør eksamen også afspejle det. Vi ser eksempler på, at elever skal tale om næsten det samme emne i den flerfaglige og den enkeltfaglige eksamen. Det virker næsten absurd,” siger Peter Hall.

Han peger også på, at det er uhensigtsmæssigt, at KS afsluttes på tredje semester. På den toårige hf, begynder eleverne på den såkaldte fagpakke på tredje semester. Det betyder, at mange elever skal begynde i en ny klasse og have nye lærere. Mange elever får også nye lærere i KS, og de har så kun et semester med den nye lærer, før de skal til eksamen.

Prøveformen i KS trækker for langt væk fra det oprindelige flerfaglige perspektiv med KS.

Tue Christian Sanderhage, direktør
Vestegnen HF og VUC

“Eleverne oplever for mange lærerskift, og mange lærere i KS oplever store spidsbelastninger i foråret. Vi foreslår derfor, at KS afsluttes i fjerde semester, så risikoen for, at eleverne skal have ny lærer få måneder før eksamen minimeres,” siger Peter Hall.  

En skævert
Tue Christian Sanderhage, som er direktør for Vestegnen HF og VUC, er overordnet glad for “den nye” hf efter reformen, men han kalder eksamenerne i KS og HF for “skæverter”. 

“Prøveformen i KS trækker for langt væk fra det oprindelige flerfaglige perspektiv med KS med den afsluttende enkeltfaglige prøve. Hvorfor skal der fokuseres på flerfaglige forløb og problemstillinger i undervisningen, når det hele alligevel afsluttes med prøve i ét udtrukket fag?” spørger han retorisk.

Færre bindinger – tak
Næstformand og formand for Hf-udvalget i Danske Gymnasier Henerik Nevers mener også, at prøverformerne i KS og NF bør tages op til revision.

“Vi bruger mange ressourcer på at lave en intern flerfaglig eksamen og derefter en enkeltfaglig eksamen. De ressourcer kunne vi bruge bedre,” siger Henrik Nevers, som er rektor på Roskilde Gymnasium.

Han foretrækker, at gå tilbage til den flerfaglige eksamen med ekstern censur som før reformen.

Han ønsker samtidig, at der er færre bindinger på hf i forhold til, hvornår fagene skal afsluttes.

“Vi vil gerne have større fleksibilitet til selv at bestemme om eksempelvis KS skal afsluttes på tredje semester,” siger Henrik Nevers. 

Snotforvirrede elever
KS består af fagene historie B, samfundsfag c og religion c.

Eleverne er snotforvirrede over, at de skal til to eksamener i det samme fag.

Linda Petersen, formand 
Foreningen af lærere i Samfundsfag (​FALS)

Foreningen af lærere i Samfundsfag (​FALS) repræsenterer et af fagene. Formand  Linda Petersen sad i læreplansgruppen for KS efter reformen, og hun mener, at politikerne skal lave eksamen om i KS.

“Eleverne er snotforvirrede over, at de skal til to eksamener i det samme fag, og de har svært ved at skelne mellem de to. Samtidig bruger vi for mange ressourcer på at forberede to eksamener. Min bøn til politikerne er, at de sætter sig ned og tænker over, hvad det er de vil med eksamen i KS,” siger Linda Petersen, som underviser på Rosborg Gymnasium og HF.

KS bliver afsluttet efter 3. semester, og det har konsekvenser for lærernes arbejde ifølge Linda Petersen.

“Det giver desværre større skævbelastning med mere undervisning i efteråret for mange lærere,” siger Linda Petersen.

Brug ressourcerne bedre
På et af Danmarks største VUC’er, Københavns VUC (KVUC), ønsker man også, at politikerne genovervejer eksamen i NF og KS.

Vi kunne bruge ressourcerne anderledes for eksempel på at lave tolærerordninger i 1. hf.

Martin Petersen, uddannelseschef
KVUC

Uddannelseschef på KVUC Martin Petersen fortæller, at KS og NF er gode faggrupper for kursisterne, og der skabes en god sammenhængskraft mellem fagene. Men to eksamener er én for meget.

“Vi er ikke glade for, at lærerne skal bruge flere ressourcer på at afholde to eksamener. Vi kunne bruge ressourcerne anderledes for eksempel på at lave tolærerordninger i 1. hf, hvor mange af vores kursister har svært ved at komme i gang med at læse igen efter nogle år væk fra uddannelse,” siger Martin Petersen.

KVUC efterlyser også en større frihed til, hvornår de kan lægge fagene. 

“Vi ville gerne have muligheden for at gå i gang med NF senere, da vi har erfaring for, at fag som kemi og biologi for nogle kursister er svært tilgængelige i begyndelsen af uddannelsen. Det vil derfor være fint med muligheden for at vente lidt med de fag, til de har vænnet sig til at gå i skole igen,” siger Martin Petersen.

Intern eksamen er problematisk
I NF har eleverne kemi C, biologi C og geografi C.

Det er meget problematisk for elevernes retssikkerhed, at den tværfaglige eksamen har intern censur.

Lena Falk, formanden 
​Geografilærerfore​ningen for gymnasiet og hf

​​​Geografilærerfore​ningen for gymnasiet og hf peger på, at en intern eksamen ikke er ideel.

“Det er meget problematisk for elevernes retssikkerhed, at den tværfaglige eksamen har intern censur. Det er for sårbart, både for elever og lærere,” siger Lena Falk.

Hun fortæller, at nogle lærere i den faglige forening er glade for både den flerfaglige og den enkeltfaglige eksamen.

“Begge eksamensformer giver elever mulighed for at forberede sig grundigt til eksamen, og mange elever får derfor nogle gode eksamensoplevelser,” siger hun.

Foreningen mener dog, at der er en problematik i forhold til, at der bliver udtrukket ét fag ud af tre fag, som eleverne skal til eksamen i.

“Når der ikke gives årskarakter i de tre fag, får det udtrukne fag stor vægt, og vi oplever, at elever generelt får lavere karakter, når kemi trækkes, end hvis biologi eller geografi trækkes, simpelthen fordi kemi er svært for mange elever. Det skal dog siges, at de tre fag spiller godt sammen i de tværfaglige forløb,” siger Lena Falk.

Hun støtter ideen om, at politikerne igen ser på eksamensformerne for KS og NF.

“Der er flere dilemmaer i forhold til eksamenerne på NF efter reformen, som vi bør diskutere,” siger Lena Falk, som slår fast, at hvis det ender med, at en eksamen skal fjernes i NF, så vil hun gerne bevare den flerfaglige eksamen.  

 

Kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Kultur- og samfundsfagsgruppen består af historie B, religion C og samfundsfag C

 

Den naturvidenskabelige faggruppe (NF)

Den naturvidenskabelige faggruppe består af biologi C, geografi C og kemi C

 

Eksamen i KS og NF

I begge faggrupper er der en flerfaglig eksamen med intern censur og en enkeltfag eksamen i et af de tre fag.  

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater