Artikel
Hf-sektoren: Giv os lov til at begynde fagpakker tidligere
undervisning22

Hf-sektoren: Giv os lov til at begynde fagpakker tidligere

Fagpakker på hf begynder for sent, mener en række aktører fra hf-sektoren. Lad skolerne bestemme, hvornår fagpakkerne begynder, lyder opfordringen til politikerne.

Hf-uddannelsen kan blive endnu bedre, hvis politikerne vil lade skolerne komme i gang med fagpakkerne meget hurtigere.

Sådan lyder det fra en række aktører på hf-området, som mener, det er på tide, at politikerne bag hf-reformen fra 2017 sætter sig sammen og skaber en endnu bedre hf-uddannelse.

I dag skal eleverne vælge en professionsrettet fagpakke, som lærere og elever skal arbejde med på det sidste år af den toårige hf. Det ville dog give bedre faglige resultater, bedre trivsel og mindre frafald, hvis skolerne får større frihed til at begynde på fagpakkerne, når det giver mening, siger flere aktører i sektoren til gymnasieskolen.dk.

Flere af vores kursister er lidt ældre og på forhånd mere afklarede på, hvad de skal bruge deres hf-eksamen til.

Asger Raahauge Rasmussen, forstander
Fyns HF

Forstander på Fyns HF i Odense Asger Raahauge Rasmussen mener, at en række elever kunne få glæde af at komme i gang med de professionsrettede fagpakker med det samme eller efter 1. semester.

“Det vil være en god løsning for alle hf-skoler at gøre det frit og fleksibelt, hvornår man må begynde på fagpakkerne. For de elever, der er usikre på, hvilken fagpakke de skal vælge, er det fint at have det meste af 1.hf til at forberede valget. Men flere af vores kursister er lidt ældre og på forhånd mere afklarede på, hvad de skal bruge deres hf-eksamen til og derfor anderledes klar til at gå direkte på fagpakken,” siger Asger Raahauge Rasmussen.

Han peger på, at elever, som begynder på hf nogle år efter grundskolen og nu ved, de vil være pædagog, lærer eller gå på universitet, lige så godt kan komme i gang med fagpakken på første semester. På den måde kan undervisningen tones med det samme efter fagpakken. Ikke mindst for elever på den udvidede fagpakke, som giver adgang til universitetet, vil det give mening at komme i gang hurtigere, mener Asger Raahauge Rasmussen.

“Det er en stor mundfuld at tage den udvidede fagpakke på et år,” siger han.

GL: Tosset at bryde klasser op
Også i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) ønsker man at komme hurtigere i gang med fagpakkerne.

Nogle elever er sårbare og har brug for stabilitet, og så er det tosset, at vi bryder klasserne op efter et år.

Peter Hall, formand
GL’s uddannelsesudvalg

Peter Hall er formand for GL’s uddannelsesudvalg og underviser på hf på Aarhus Akademi. Han foreslår, at eleverne enten kan vælge fagpakke, inden de begynder på uddannelsen, eller at de begynder på fagpakken på andet semester.

Det vil ifølge ham have flere fordele. Den væsentligste er, at eleverne ikke skal skifte klasse efter et år, når de vælger deres fagpakke.

“Nogle elever er sårbare og har brug for stabilitet, og så er det tosset, at vi bryder klasserne op efter et år, og at mange skal have nye lærere. Eleverne bruger meget energi på at falde til i klasserne, og de skal starte forfra på tredje semester, samtidig med at de skal begynde på en fagpakke. For nogle elever er det et stort socialt problem at skifte klasse,” siger Peter Hall.

Hvis politikerne laver om på reglerne, så eleverne kan begynde på deres fagpakke på andet semester, så skal eleverne på “fagpakkehold”, mens de følger de øvrige fag med deres stamklasse fra 1. semester, mener Peter Hall.

Vi kan både vinde noget socialt og fagligt, hvis vi kan begynde fagpakkerne tidligere.

Henrik Nevers, rektor
Roskilde Gymnasium

Peter Hall nævner også, at den nuværende opbygning betyder, at eleverne skal afslutte idræt eller et kunstnerisk fag på C-niveau efter 1. semester. Men eleverne kan så på 3. semester vælge en fagpakke, hvor de skal hæve det samme fag til B-niveau.

“Det er uhensigtsmæssigt, at de skal til eksamen i det samme fag to gange, og det kunne man undgå, hvis eleverne valgte fagpakke tidligere,” siger Peter Hall. 

Gymnasier: Giv os større frihed
Også på de almene gymnasier, som udbyder hf, ønsker man større frihed og fleksibilitet til at gå i gang med fagpakkerne tidligere.

“Vi kan både vinde noget socialt og fagligt, hvis vi kan begynde fagpakkerne tidligere. Hvis eleverne kan begynde i deres fagpakkeklasse tidligere, vil det give et mere harmonisk forløb for eleverne. Samtidig kan vi hurtigere tone undervisningen og lave praksisorienteret undervisning, som passer til den enkelte fagpakke,” siger Henrik Nevers, som er formand for hf-udvalget i Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium. 

Mange bliver i stamklassen
En forskningsrapport fra Rambøll og Danmarks Evalueringsinstitut (Eva) fra 2019 viste, at 55 procent af skolerne opretholder stamklasserne, efter eleverne har valgt fagpakke. Forskningen viste dog også, at det, at eleverne i den samme klasse har forskellige fagpakker, er en hindring for at tone fagene og følge intentionen med en professionsrettet hf. 

Formand for HF og VUC Danmark Pernille Brøndum mener, hverken det er ideelt at bevare stamklassen eller at splitte klasserne op efter første år på hf.

Eleverne har brug for tryghed og ro i stedet for at skifte klasse efter et år.

Stine Wolff, tillidsrepræsentant
HF og VUC København

“Erfaringen viser, det er svært at bryde klasser op, men bevarer man stamklasserne, så har de få fag sammen, og det er nærmest praktisk umuligt at tone undervisningen i eksempelvis dansk efter fagpakkerne, hvis eleverne i klassen har flere forskellige fagpakker. Så det er lidt som at sætte sig mellem to stole,” siger Pernille Brøndum.

Hun foreslår, at skolerne selv besluttter, hvornår de starter fagpakker op, og siger henvendt til politikerne.

“Hvis vi får den frihed, kan vi bedre fastholde eleverne, flere vil gennemføre, og vi kan tone undervisningen bedre og gøre den mere professionsorienteret.”

Elever har brug for tryghed og ro
Tillidsrepræsentant på HF og VUC København Syd Stine Wolff kalder det et kæmpe problem, at eleverne skal skifte klasse efter et år, som reformen lægger op til.

“Mange af vores elever har mange skift bag sig og mange udfordringer omkring stabilitet i deres tilværelse. Eleverne har brug for tryghed og ro i stedet for at skifte klasse efter et år. Det er meget uheldigt at have en uddannelse, som er delt op i to gange et år, fordi vores elever har brug for en kontinuerlig relation til deres lærere og klassekammerater for at lære bedst muligt,” siger Stine Wolff.

Hun mener dog omvendt ikke, at eleverne skal vælge fagpakke fra begyndelsen.

“Flere af vores elever kan ikke forholde sig til, om de skal vælge biologi B eller noget andet, inden de begynder,” siger hun.

Hun har derfor svært ved at foreslå en ideel form, som både kombinerer valget af professionsrettede fagpakker og god trivsel for alle elever.

“Jeg vil dog foretrække for vores elever, at de bliver i deres stamklasse i to år og så har undervisning på andre hold på deres fagpakke,” siger Stine Wolff.   

Den nye hf

I 2017 begyndte de første elever på den nye hf efter reformen. På den nye hf skal eleverne vælge en professionsrettet fagpakke på det sidste år af den toårige uddannelse.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater