Artikel
Her skal elevernes drømme gøres til virkelighed
hfnordsj+ªlland _5

Her skal elevernes drømme gøres til virkelighed

Eleverne på hf skal gøres mere bevidste om, hvad de vil. Samtidig skal virkeligheden bringes mere ind i fagene. Tre lærere fra HF & VUC Nordsjælland fortæller, hvordan skolen har forberedt sig.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvad drømmer du om? Det er et af de spørgsmål, som de nye elever på hf skal forholde sig til, når de møder op efter sommerferien på HF & VUC Nordsjælland.

Eleverne bliver den første årgang, som skal betræde de nye stier og spor, der udgør den nye reformerede hf-uddannelse.

De tre lærere Hans Henrik Pedersen, Rikke Balle og Niels Holm har i lang tid været med i arbejdsgrupper på skolen, som planlægger den nye hf-uddannelse.

“I dag har vi en fornemmelse af, at nogle elever ikke rigtig ved, hvad de kan, og hvad de vil, når de er færdige her. Det skal gerne blive anderledes,” siger Rikke Balle.

“Ja, for det er ofte dem, som ved, hvad de vil med hf, som klarer sig bedst,” siger Niels Holm.

Det er sidst på eftermiddagen i afdelingen i Hillerød, og de tre lærere har sat sig ned for at fortælle om de kommende skoleår, hvor meget bliver anderledes.

Liv ind i fagene
Eleverne skal i løbet af det første år reflektere over og spores ind på, hvad de vil med deres liv og deres karriere. Derefter skal de søge en fagpakke, som fører dem i den rigtige retning.

“Eleverne skal have lov til at formulere deres drømme, og så skal vi støtte og udfordre dem i fagene og få dem til at reflektere over, hvad de vil,” siger Hans Henrik Pedersen.

Det sidste kommer blandt andet til at ske ved, at eleverne skal besøge virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og ved at der kommer gæster udefra og tager virkeligheden med ind i undervisningen.

Den nye reform betyder, at alle fag skal have en praksisorienteret toning, og så skal de såkaldte fagpakker være direkte rettet mod videre uddannelse.

Niels Holm arbejder på afdelingen i Helsingør og har taget sin motorcykel til Hillerød for at deltage i snakken. Han fortæller, at eleverne i Helsingør i de sidste tre år har arbejdet med fælles emner, som går på tværs af alle fagene.

Den idé bliver nu også bredt ud på afdelingen i Hillerød. Emnerne er medborgerskab, klima, krop og sund og arbejdsmarked.

“Det er en god måde at gøre eleverne mere bevidste om, hvad fagene kan bruges til, og det styrker også tværfagligheden. Eleverne skal lave produkter, som tager udgangspunkt i emnerne,” forklarer Niels Holm.

Det kan for eksempel betyde, at nogle elever skal arbejde med, hvordan man renser Esrum Sø, eller hvordan man gør det bedre at være ung i Helsingør. Og de spørgsmål kan tage udgangspunkt i flere forskellige fag. Samtidig vil arbejdet med virkelighedens problemer og udfordringer forhåbentligt også være med til at forme elevernes identitet, så de begynder at finde ud af, hvilken hylde de har lyst til at stå på i deres uddannelsesliv.

“Det bliver en udfordring, at vi skal åbne fagene mere op mod omverdenen,” siger Hans Henrik Pedersen.

Fremtiden og karrieren
De tre lærere fortæller, at de kommer til at forholde sig til elevernes fremtid og videre karriere på en måde, som de ikke har prøvet før.

Som noget nyt skal eleverne lave fire såkaldte karriereprojekter i løbet af de to år. Her skal eleverne forholde sig konkret til deres fremtidsplaner og tanker om uddannelse. Hvis de for eksempel tænker på at blive dyrlæge, skal de opsøge viden om uddannelsen, og hvad den kræver, og derefter lave en skriftlig opgave.

“Vi skal så give eleverne feedback, som de selv skal skrive ind i opgaven, og som de så arbejder videre med i den næste opgave. Vi skal ikke være deciderede studievejledere, men vi kommer til at forholde os til deres fremtid på en ny måde,” forklarer Hans Henrik Pedersen.

Til den opgave er der allerede udarbejdet en elektronisk skabelon til eleverne og en spørgeguide til lærerne.

Og eleverne bliver også i højere grad tvunget til at forholde sig til deres fremtid. På HF & VUC Nordsjælland vælger eleverne ikke bare en af fagpakkerne, de skal i stedet skrive en ansøgning med en begrundelse for, hvorfor de vil have medier og markedsføring, samfund og mennesker, krop og sundhed eller klar til uni, som er de fire fagpakker, skolen tilbyder.

Tættere samarbejde
Rikke Balle tilføjer, at hf-eleverne i Nordsjælland stadig går på en almendannende uddannelse. Derfor skal de også præsenteres for mange sider af fagene, så de åbner øjnene for de muligheder de har, inden andet år, hvor undervisningen bliver målrettet mod bestemte uddannelser. Det betyder også, at eksempelvis dansk- og engelsklærerne skal sætte sig i fagteam og udforme en undervisning, som både kan appellere til en kommende sygeplejerske, multimediedesigner eller en akademiker.

“Den nye reform betyder, at vi i fagene kommer til at samarbejde endnu tættere om førsteårseleverne, hvorefter undervisningen andet år bliver langt mere målrettet den enkelte elev,” siger Rikke Balle og tilføjer:

“Eleverne skal for eksempel stadig læse Pontoppidan i dansk, men for de elever, som har en fagpakke med sundhed, kan man finde teksteksempler, som viser, hvilken social armod der var engang. På den måde vil der nok være færre, som spørger: Hvad skal jeg bruge det her til?”

Lærerne rejser sig. I morgen er det igen eksamenstid under den gamle reform. Efter sommerferien begynder alt det nye.

Nyt HF på HF & VUC Nordsjælland

•  På 1.hf skal undervisningen favne bredt, så alle elever bliver kvalificeret til at vælge den rigtige fagpakke på 2.hf.
•  Eleverne arbejder med fælles emner på tværs af fagene. Emnerne er medborgerskab, klima, krop og sund og arbejdsmarked.
•  Eleverne skriver fire karriereprojekter i løbet af de to år, hvor de skal forholde sig til videregående uddannelse og job.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater