Artikel
Her er GL’s ønskeliste til gymnasiereformen
greve_gymnasium_11_undervisning

Her er GL’s ønskeliste til gymnasiereformen

AT-eksamen skal knyttes sammen med SRP-opgaven, eleverne skal screenes i 1. g, og karrierevejledningen skal tilbage i gymnasiet. Sådan lyder nogle af GL’s ønsker til en kommende gymnasiereform.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Folketingets politikere vil forandre gymnasiet, når de i løbet af i år skal blive enige om en ny gymnasiereform.

Hovedbestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har lavet en længere ønskeliste med ideer og indspark til en kommende gymnasiereform og håber nu, at politikerne også vil lytte til lærerne, inden de laver en ny reform.

Hvis politikerne følger GL, vil det betyde, at fremtidige elever ikke skal lave en separat AT-opgave, men at AT-eksamen i stedet tænkes ind i SRP-opgaven. Til gengæld skal eleverne så op i en mundtlig eksamen i SRP.

Rent praktisk lyder forslaget, at eleverne ikke skriver en selvstændig AT-opgave, men at man i stedet tænker AT-forløbet ind i SRP-opgaven. Til den mundtlige eksamen i SRP skal eleverne så lægge vægt på teori og metode, og de får én samlet karakter.

”Mange har efterlyst et mundtligt forsvar af SRP – også for at udjævne betydningen af social skævhed og forældrebaggrund. Samtidig har det også været kritiseret, at den skriftlige del af AT-opgaven nogle gange er lidt tynd. Med dette forslag samtænker vi SRP og AT og får et bedre resultat af begge dele,” siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL.

Eksamen skal udvikles
Eksamen er i det hele taget et område, som GL ønsker, at politikerne tager fat på.

”Vores eksamenssystem har ikke udviklet sig særlig meget i takt med undervisningen. Det er vigtigt, at eksamen afspejler den daglige undervisning, og at eleverne bliver målt på det, de lærer,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun nævner som eksempel, at eleverne i stigende omfang arbejder sammen i projekter, og at der derfor skal laves eksamener, som afspejler den arbejdsform. Portfolio-eksamen, hvor eleven bliver bedømt på præstationer og eksempler på arbejde i løbet af året, er en anden mulighed.

Den største udfordring er dog måske, at den skriftlige eksamen er presset af snyd på grund af adgangen til internettet. GL’s svar er ikke en begrænsning af det digitale, men en forandring af eksamensformuleringerne.

”Hvis eleverne skal analysere en tekst af H.C. Andersen, kan de finde 100 analyser af denne tekst på nettet, og derfor skal vi hele tiden tænke i nye måder at lave eksamensspørgsmål,” siger Anette Nordstrøm Hansen, som dog mener, at det danske eksamenssystem med ekstern censor på mange punkter fungerer godt.

Nedskæringer gør det svært
På grund af nedskæringerne på ungdomsuddannelserne, som et flertal i Folketinget har gennemført, kommer gymnasiereformen på et dårligt tidspunkt, mener GL.

Derfor skal dele af GL’s hovedbestyrelses udspil til ændringer af gymnasiet læses med det forbehold, at det kun bør gennemføres, hvis der igen tilføres flere midler.

Screening af elever i 1. g er ét af de forslag. GL mener, at eleverne skal screenes for særlige udfordringer i for eksempel matematik kort tid efter, de er begyndt i 1.g.

”Hvis eleven har nogle huller, så kan skolen sætte ind med ekstra matematik, og skolerne har et godt udgangspunkt for differentieret undervisning,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Forslaget skal også ses som et alternativ til et højt karakterkrav for at komme i gymnasiet.

”Det giver langt mere mening at opkvalificere og inkludere unge frem for at udelukke dem fra uddannelser,” siger hun.

Studievejleding tilbage på skolen
GL foreslår også, at vejledningen i studievalg skal styrkes, og at alle elever skal have studie- og karrierevejledning af vejledere, der kender eleverne. I dag kommer der vejledere udefra, som for eksempel fortæller eleverne om de videregående uddannelser. Tidligere lå den opgave på skolerne.

”Vi skal have studie- og karrierevejledningen tilbage til gymnasiet, og det skal også være en integreret del af undervisningen. Slutmålet er, at flere elever skal vælge den rigtige videregående uddannelse efter gymnasiet,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Andre forslag
GL har blandt andet også forslag til, hvordan de videregående uddannelsers optagelseskrav bliver tydelige og relevante i forhold til elevernes valg af studieretninger. Eleverne skal også sikres mulighed for valgfag, hvis antallet af studieretninger begrænses, hvilket meget tyder på bliver tilfældet med en ny reform.

Læs: Hovedbestyrelsens forslag og politik om den kommende gymnasiereform

Gymnasieskolen.dk uddyber i denne uge blandt andet GL’s holdninger til hf og til målinger og data i gymnasiet. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater