Artikel
Gymnasiernes fysiske rammer er under pres
No image

Gymnasiernes fysiske rammer er under pres

Der kan ligge en stor økonomisk regning og vente, hvis alle gymnasier skal skabe pladsen og de fysiske rammer til, at lærere kan sidde på skolen og forberede sig, holde møder og vejlede eleverne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Kombinationen af flere elever, nye former for undervisning og lærere, som i højere grad har behov for at holde møder og forberede sig på skolen, udfordrer gymnasiernes fysiske rammer. 

En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Gymnasieskolen blandt 1.000 lærere viser, at mange lærere mangler plads til at arbejde på skolen i mellemtimer, og når undervisningen slutter. Nogle lærere skal ”kæmpe” om få arbejdsstationer, og nogle har svært ved at finde arbejdsroen, både når de skal arbejde alene eller samarbejde med kolleger. I den anden ende af skalaen er nogle lærere vældig tilfredse med deres skrivebord og reoler på moderne nybyggede skoler med lyse rum og højt til loftet. 

Hans Thor Andersen er forskningschef i afdelingen for By, bolig og ejendom i Statens Byggeforskningsinstitut. 

Han understreger, at når indholdet i gymnasierne ændrer sig, så bliver de fysiske rammer samtidig udfordret. 
”Hvis flere lærere skal være længere tid på skolen, er der også behov for flere kvadratmeter, og hvis man ønsker andet end undervisning af 30 elever i ét lokale, så kræver det også mere plads eller andre rammer. Hver gang man får en god idé om at gøre tingene på en ny måde, så kræver det plads, og så galoperer udgifterne derudaf,” siger Hans Thor Andersen.

Bygninger og visioner 
Han mener, at man som leder af en arbejdsplads – som for eksempel rektor for et gymnasium – bliver nødt til at tænke de fysiske rammer ind i forhold til de opgaver, som skal løses, og skolens visioner. 
”Bygningernes indretning og størrelse skal ligge i tråd med de mål, man gerne vil opnå, ellers kan man som arbejdsplads have svært ved at nå målene,” siger Hans Thor Andersen, som ikke vil give nogen bud på, hvad det koster at indrette eller udbygge landets gymnasier, så der bliver mere plads og bedre forhold til, at lærerne kan arbejde på skolen.
 
Han vil dog gerne sige, at udfordringen kan være stor. 
”I tæt bebyggede områder er det næsten umuligt at lave store forandringer. Andre steder kan man bygge ud, men det koster selvfølgelig en del penge,” siger han. 

Kasper Bøcher er formand for arbejdspladsudvalget i Gymnasieskolernes Lærerforening. Han er enig i, at gymnasierne kan stå over for en stor udfordring for at få de fysiske rammer og indretning til at harmonere med gode arbejdsforhold for lærerne og moderne undervisning. 
”Hvis vi bevæger os hen imod, at lærerne skal være mere til stede på skolen og udføre mere af deres arbejde på skolen, så er mange skoler bygget og indrettet forkert,” siger Kasper Bøcher.

Cykelkælderen taget i brug 
På Aalborghus Gymnasium kender man alt til, at de fysiske rammer bliver udfordret. I løbet af få år er eleverne strømmet til skolen, som derfor har haft et større ansættelsesboom. Antallet af lærere er steget fra 60 til 135 på få år, og det har betydet pladsmangel. 
”Det har været en udfordring for vores fysiske arbejdsmiljø, at vi har fået så mange nye lærere,” siger rektor Torben Poulsen, som mener, det skal være muligt for alle lærere at sidde og arbejde på skolen i mellemtimer, og når undervisningen slutter, hvis de har lyst til det. 

For at få plads til alle lærerne har det været nødvendigt at inddrage en tidligere cykelkælder, som er blevet ombygget til et lokale med 40 arbejdspladser. Det er dog stadig ikke godt nok, og derfor skal der bygges et nyt område til lærerforberedelse. 
”Vi har lånt penge til at lave en udvidelse med ekstra lærerarbejdspladser. Hvis det ikke kan lade sig gøre at udvide, må man tænke kreativt og finde ud af, om man kan udnytte den plads, man har i forvejen,” siger Torben Poulsen. 

Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, mener, at gymnasierne fokuserer meget mere på at få flere lærerarbejdspladser nu, end de gjorde tidligere. 
”Det er meget forskelligt fra sted til sted, hvad man har af muligheder for at skaffe plads til lærerarbejdspladser. Jeg har set mange forskellige løsninger rundt omkring, hvor man for eksempel har indrettet en tagetage til lærerarbejdspladser. Det kan godt tænkes, at ikke alle kan tage så kreative metoder i brug,” siger han. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater