Artikel
Gymnasier i hovedstaden propper ulovligt mange elever i klasserne
Overfyldt klasse auditorium

Gymnasier i hovedstaden propper ulovligt mange elever i klasserne

Flere gymnasier - især i hovedstadsområdet - overholder ikke loven om, at der maksimalt må være 28 elever i gennemsnit i en klasse på en årgang. Det bekymrer både GL og undervisningsministeren.

I sidste uge sendte kommende elever deres ansøgning afsted om optagelse på gymnasierne. Og hvis man har søgt om optagelse på et alment gymnasium i hovedstadsområdet, så kan man godt forberede sig på at sidde tæt.

Gymnasierne i hovedstadsområdet er nemlig det sted i landet, hvor flest gymnasier ikke overholde kravet om, at der maksimalt må være 28 elever i en klasse i gennemsnit.
Det viser en ny evaluering af det fleksible klasseloft, som Epinion har udarbejdet på vegne af Undervisningsministeriet.

Forskel på klassekvotient i regioner
Blandt de almene gymnasier i Region Hovedstanden er andelen med en klassekvotient over 28 elever steget fra 11 procent i skoleåret 2014-15 til 38 procent i skoleåret 2016-2017.
Den region, hvor færrest almene gymnasier overtrådte loven om klasseloftet, var Region Sjælland med 11 procent.

Region Syddanmark gør sig bemærket i evalueringen ved at være den region, der har største andel af skoler med en klassekvotient over 28 elever både på hhx med 33 procent samt htx med 25 procent.

Blandt hf-uddannelsesudbuddene er det Region Midtjylland, der skiller sig uheldigt ud. Her havde 24 procent i 2016/17 en klassekvotient over 28, mens ingen af hf-uddannelserne i Region Nordjylland og Region Sjælland bryder klasseloftet.

Indfør fast klasseloft
Stigningen i andelen af skoler, der overskrider klasseloftet, bekymrer Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

“Det kunne tyde på, at skolerne ikke formår at leve op til intentionerne med det fleksible klasseloft, og det kan især skade de elever, der har brug for særlig opmærksomhed. Derfor mener jeg, at der skal indføres et fast loft på maksimalt 28 i hver klasse. Alternativt må det nuværende fleksible og gennemsnitlige klasseloft på 28 elever suppleres med en øvre maksimal grænse for, hvor mange elever der må sidde i hver klasse,” siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL.

Der skal indføres et fast loft på maksimalt 28 i hver klasse.

Annette Nordstrøm Hansen, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Ministeren overvejer
Det vækker også bekymring hos undervisningsminister Merete Riisager (LA).

”Loven skal overholdes, og derfor er det bekymrende, at en stigende andel af gymnasierne bryder med det fleksible klasseloft. Det er godt, at vi med evalueringen nu har et reelt billede af omfanget. Den vil jeg tage med i mine videre overvejelser,” siger Merete Riisager i en pressemeddelelse.

Store skoler store klasser
Evalueringen viser desuden en generel tendens til, at store uddannelsesinstitutioner ikke overholder klasseloftet, sammenlignet med mindre institutioner. Denne tendens er særligt udtalt for stx-uddannelsesstederne, men findes også i mindre udtalt grad på andre gymnasiale uddannelsessteder.

Fordele ved klasseloft
Evalueringen består udover Undervisningsministeriets tilsynsberetninger også af en lille kvalitativ analyse, hvor man har spurgt til oplevelsen af klasseloftets betydning for undervisningskvaliteten.
Her er tendensen, at de fleste rektorer gerne ser klasseloftet afskaffet, men at lærere og elever ønsker det fastholdt.

Rektorerne ser klasseloftet som mistillid til gymnasiernes ledelse, og at klasseloftet modvirker nytænkning af undervisningen. Lærerne fremhæver derimod, at det blandt andet giver mere tid til den enkelte elev, bedre mulighed for at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elev og bedre mulighed for feedback til den enkelte elev.

Normalt med 29-30 elever
Udsagnene i evalueringen stemmer meget godt overens med en stor undersøgelse af klassestørrelsers betydning i gymnasiet, som GL netop har lavet, hvor 2.347 lærere har svaret.

Læs: Ny undersøgelse: Klassestørrelsen er afgørende for kvaliteten

GL’s undersøgelse viser, at 78 procent af gymnasielærerne mener, at det nuværende klasseloft er med til at sikre bedre pædagogiske rammer for undervisningen.
Samtidig er 97 procent af gymnasielærerne enige i, at færre elever i klassen giver bedre mulighed for at løfte eleverne fagligt .

Det er efterhånden længe siden, jeg har undervist i klasser med 28 elever. Det normale har de sidste år været 29-30 elever.

Lærer
GL’s undersøgelse af klassestørrelser

Evalueringens konklusion, om at der sidder for mange elever i nogle klasser, bakkes også op af lærernes svar i GL’s undersøgelse.

Her påpeger flere lærere, at de ikke oplever, at det nuværende klasseloft har den ønskede effekt, fordi de ofte har mere end 28 elever i lokalet.

“Det er efterhånden længe siden, jeg har undervist i klasser med 28 elever. Det normale har de sidste år været 29-30 elever,” skriver en lærer i GL’s undersøgelse.
 

 

Det fleksible klasseloft

Det fleksible klasseloft blev indført i skoleåret 2012/13, som tilskudsbetingelse.

For at opnå det fulde tilskud skal institutionerne sikre, at der fra den første opgørelse af klassekvotienten maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28 på hvert klassetrin.

Aftalen er indgået med den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten.

I forbindelse med den politiske aftale blev det også aftalt, at klasseloftet skulle evalueres i 2018.

Kilde: Undervisningsministeriet

Evaluering af det fleksible klasseloft


Evalueringen af det fleksible klasseloft på 28 elever i de gymnasiale uddannelser er udarbejdet af Epinion på vegne af Undervisningsministeriet.

Evalueringen består af:

  • en opsummering og analyse af Undervisningsministeriets årlige tilsynsberetninger vedrørende overholdelse af klasseloftet
  • en kvalitativ analyse af interessenternes oplevelse af klasseloftets betydning for undervisningskvaliteten. Den består af interview med 13 ledere, 5 lærere og 4 elever.

Overskrider klasseloft

Andel af uddannelsessteder, der overskrider klasseloftet:

STX
2014-2015: 7 %
2016-2017: 22 %

HF
2014-2015: 5 %
2016-2017: 10 %

HHX
2014-2015: 2 %
2016-2017: 13 %

HTX
2014-2015: 3 %
2016-2017: 9 %

PRIVATE GYMNASIER
2014-2015: 0 %
2016-2017: 4 %

Kilde: Undervisningsministeriet

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater