Artikel
Gymnasieelev for en dag
Foto_Anders_Jensen_Introaften

Gymnasieelev for en dag

Deadline for gymnasievalg nærmer sig for landets 9. og 10. klasseelever. Gymnasier landet over byder sig til på bedste vis med blandt andet besøgsdage.

2.w skal snart på studietur til Madrid. Historielærer på Høje-Taastrup Gymnasium Maria Schou er derfor i gang med at introducere klassen til Den spanske borgerkrig.

Foruden de mandagstrætte 2.g’ere sidder der også et par besøgselever i klasselokalet. Mohammed Cusan går normalt i 9. klasse, men han har valgt at bruge en dag af sin vinterferie på at snuse til gymnasielivet.

“Det vigtigste er at give vores besøgselever mulighed for at tage et informeret valg. Den unge skal blive klar over, hvad gymnasiet handler om,” siger Torben Folke Larsen, studievejleder og medansvarlig for besøgsdage på Høje-Taastrup Gymnasium.

Den bedste reklame er virkeligheden
Arbejdsspørgsmål, historiske tekster og gennemgang på tavlen er programmet for mandag formiddags historietime i 2.w. Besøgseleverne er blevet fordelt i klasserne, så de kan prøve at opleve forskellige undervisningstimer på gymnasiet.

Historielærer Maria Schou har ikke tilrettelagt eller forberedt undervisningen anderledes, fordi der kommer besøgselever. Den spanske borgerkrig udfolder sig på tavlen i 2.w for at give gæsterne et realistisk billede på, hvordan det er at gå i gymnasiet.

“Besøgseleverne indgår almindeligt i undervisningen for, at de kan få en fornemmelse af, hvordan hverdagen på et gymnasium fungerer. Når jeg har besøgselever, skal min undervisning være realistisk. Det er ikke et show off, fordi de måske er kommende elever, siger Maria Schou, lektor i historie og naturgeografi på Høje-Taastrup Gymnasium.

Inden hun går i gang med at forklare 2.w, hvad der karakteriserer nationalisterne i Den spanske borgerkrig, tilføjer hun: “Den bedste reklame for gymnasiet er at vise virkeligheden.”

Uddannelseslabyrinten
Det kan være svært for et ungt menneske at finde vej i den store uddannelseslabyrint.

Derfor afholdt de fleste gymnasier også Åbent Hus arrangementer i januar. Her skulle farverige fysikforsøg, skøre skuespil, dramatiske digtoplæsning og speeddating på spansk overbevise de unge om at prioritere netop deres gymnasium som nummer et på optagelse.dk. 

Når jeg har besøgselever, skal min undervisning være realistisk. Det er ikke et show off, fordi de måske er kommende elever.

Maria Schou
Lærer i historie på Høje-Taastrup Gymnasium

Mange gymnasier afholder også såkaldte besøgsdage. Her kan de unge får lov til at være gymnasieelev for en dag. Besøgsdage fungerer som en slags second chance, for de elever som ikke nåede at besøge gymnasiet til Åbent Hus eller i brobygning.

“På den ene side vil vi gerne rekruttere nogle elever, men på den anden side skal det være på et realistisk grundlag. Derfor lægger vi vægt på at fortælle om vores forventninger til eleven. Det er ikke et udstillings show, men vi vil selvfølgelig gerne have at besøgseleverne får et positivt indtryk af vores skole,” siger Torben Folke Larsen, studievejleder på Høje-Taastrup Gymnasium.

Spørgetime og introduktion
Efter at de to besøgselever fra 2.w har lært at kende forskel på republikanerne og nationalisterne i Den spanske borgerkrig er det tid til en times introduktion til skolen af studievejlederen.

Her fortæller Torben Folke Larsen om studieretninger, valgfag, karakterer og skolens frivillige foreninger og sociale udvalg. Han viser besøgseleverne, hvordan de søger om optagelse via optagelse.dk, og derefter er det tid til spørgsmål.

Er der mange fremlæggelser i Engelsk A? Hvornår får vi karakterer? Og kan jeg komme i samme klasse som min fætter?

Torben Folke Larsen guider og besvarer efter bedste evne, og så står den på frokost. Efter frokost bliver besøgseleverne hentet af deres guideelever, som viser dem hen til dagens sidste lektion.

“Når jeg planlægger en besøgsdag, koordinerer jeg med lærerne om den planlagte undervisning er velegnet til gæster, og så udvælger jeg guideeleverne. Ideen med guideeleverne er, at de skal være formidlere og sørge for besøgseleven dagen igennem. Jeg udvælger helst guideelever, som jeg ved har en seriøs tilgang til skolen,” fortæller Torben Folke Larsen, som også underviser i fransk og samfundsfag på Høje-Taastrup Gymnasium.

Ja tak til gymnasiet
Da dagen er ved at være slut for besøgseleverne, holder Torben Folke Larsen en kort afsluttende opsamling. Det lille hold af besøgselever har fået en smagsprøve på gymnasielivet, og de skal nu hjem og lave den endelige prioritering på optagelse.dk.

“Besøgsdagen har givet mig et fint indblik i undervisningen, og hvordan elever og lærere kommunikerer med hinanden. Jeg regner med at vælge Høje-Taastrup Gymnasium som 1. prioritet,” siger Mohammed Cusan, som går i 9. klasse og var besøgselev i 2.w på Høje-Taastrup Gymnasium.

Tilbud til eleverne:

Brobygning:

  • Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne.
  • Elever i folkeskolen samt i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate, og elever, som er uddannelsesparate, men har behov for afklaring, kan tilbydes at deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage.

Introduktionskurser:

  • Introduktionskurser i 8. klasse er vejlednings- og undervisningsforløb, der skal bidrage til, at den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Elever i folkeskolen og den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning skal deltage i introduktionskurser i 8. klasse.

Kilde: Retsinformation og Undervisningsministeriet

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater