Artikel
GL’s formand: Stop heksejagten på gymnasiet
Rep møde 2017 Annette

GL’s formand: Stop heksejagten på gymnasiet

De gymnasiale uddannelser skal tales op, og besparelserne skal stoppes, lød det fra GL’s formand, Annette Nordstrøm Hansen, da hun aflagde sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet.

Besparelserne på gymnasierne forringer elevernes faglige niveau og almendannelse – og derfor skal de stoppes.

Det var et af budskaberne fra Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), da hun her til formiddag holdt sin mundtlige beretning på foreningens repræsentantskabsmøde i København.

”Konsekvenserne er fatale. Fagligheden vil falde, og færre vil gennemføre deres uddannelse,” sagde Annette Nordstrøm Hansen.

I 2016 og 2017 er der sparet på de gymnasiale uddannelser, og ifølge finanslovsforslaget for 2018 er det regeringens intention at fortsætte nedskæringerne.

”Det svarer til fire millioner færre lærertimer – vel at mærke set i forhold til et uændret elevtal,” fastslog GL’s formand fra talerstolen.

Ingen genveje
Allerede nu har nedskæringerne konsekvenser ude på skolerne. Mange lærere oplever, at kvaliteten af deres undervisning er faldet, fordi de har fået flere hold og dermed har mindre tid til at forberede sig, påpegede Annette Nordstrøm Hansen.  

Hun henviste til en undersøgelse, som Gymnasieskolen har lavet, som viser, at næsten halvdelen af lærerne mener, at deres undervisning er ringere i dag end før nedskæringerne.

Læs: Lærere er ikke i tvivl: Nedskæringer giver dårligere undervisning

En undersøgelse fra elevorganisationerne viser samtidig, at det især er elever med uddannelsesfremmed baggrund, der mærker, at lærerne har fået mindre tid til at hjælpe den enkelte.

”Derfor må besparelser på uddannelser stoppe nu. Besparelser slukker drømme. Og det har hverken den unge eller samfundet brug for,” sagde Annette Nordstrøm Hansen.

Der er ingen genveje, når det handler om at gøre studenterne reflekterede, analytiske og dannede og sørge for, at de har det høje faglige niveau, som de videregående uddannelser og fremtidens arbejdsmarked kræver, fastslog hun.

”Det lange seje træk kræver dygtige lærere og velforberedt undervisning tilpasset elevernes forudsætninger og den studieretning, de går på.”

Anerkend kvaliteten
GL’s formand efterlyste samtidig, at politikerne anerkender gymnasiets kvalitet og resultater og ikke promoverer erhvervsuddannelserne på bekostning af de gymnasiale uddannelser.

”Det giver ikke mening. Der er både brug for dygtige håndværkere og dygtige studenter,” sagde Annette Nordstrøm Hansen.

Hun mener, at alt for mange har haft travlt med at nedgøre gymnasiet og skabe ”fjendebilleder”. Der er i stedet brug for at tale det gode arbejde, der hver dag bliver gjort ude på landets gymnasier, op.

”Vi skal have stoppet heksejagten på gymnasieuddannelserne,” lød det fra GL’s formand.

Hun påpegede, at gymnasieuddannelserne har en høj gennemførelsesprocent, at danske ungdomsuddannelser set i et internationalt perspektiv ikke er dyre og at 70 procent af eleverne med karakterer under 4 får en videregående uddannelse. Selv studenter, der ikke tager en videregående uddannelse, har høj beskæftigelse og livsindkomst.

”Gymnasiets eneste ’ugerning’ er at have gjort det godt – at have skabt en succes, som de unge og deres forældre er glade for, og som former livsduelige unge,” sagde Annette Nordstrøm Hansen.

Hun understregede, at det store samfundsmæssige problem ikke er, at mange vælger gymnasiet, men at der fortsat er 20 procent af en ungdomsårgang, der slet ikke får en ungdomsuddannelse.

Gnisten brænder ud
Annette Nordstrøm Hansen kom også ind på lærernes store engagement, som hun kaldte ”en værdi, som er ubetalelig”. Hun frygter imidlertid, at de fortsatte nedskæringer kan risikere at slukke engagementet.

”Jeg er alvorligt bekymret for, at gnisten brænder ud,” sagde hun.

Ifølge GL-formanden vil lærerne gerne udvikle deres skole og kvaliteten i undervisningen, men det er hårdt arbejde at løfte en helt ny gymnasiereform, der indeholder mange nye krav, i en tid med besparelser.  

”Det er svært at blive rigtig engageret i implementeringen af den nye reform, der har som mål at hæve kvaliteten, når reformen fra starten er underfinansieret,” sagde Annette Nordstrøm Hansen.

Hun kom i sin formandsberetning også ind på GL’s krav til de kommende overenskomstforhandlinger, sprogfagenes krise og behovet for nye regler for elevfordeling.

Læs hele formandsberetningen her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater