Artikel
GL: Politikerne må gribe ind i sagen om VUC Syd
folketinget_eksterioer

GL: Politikerne må gribe ind i sagen om VUC Syd

VUC Syd varsler yderligere 60 afskedigelser. Nu må politikerne handle, så personalet og kursisterne ikke fortsat skal leve med den usikkerhed, lyder det fra GL.

Det er tid til et hurtigt politisk indgreb i forhold til VUC Syd.
Det foreslår Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) som reaktion på, at VUC Syd i går varslede at nedlægge yderligere 60 stillinger.

Afskedigelserne sker som led i tilpasningen til en nedgang i elevtallet og en genopretning af skolens økonomi, skriver VUC Syd i en pressemeddelelse.

”Vi arbejder i det midlertidige styre på en række mulige scenarier, og vi tror fortsat på, at der er grundlag for voksenuddannelse i Sønderjylland. Vores ambition er, at én af de muligheder, vi skal kunne præsentere for styrelsen til januar, er et fortsat selvstændigt VUC-tilbud. Men det kræver, at vi hurtigt får tilpasset omkostningerne, og her kommer vi desværre ikke uden om også at se på medarbejderomkostningerne. Derfor har vi bedt direktør Asbjørn Nielsen om at igangsætte forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne. Vi er desuden optaget af sammen med ledelsen at finde andre områder, hvor vi kan reducere omkostningerne ved eksempelvis at sælge kunst, overflødigt inventar og afhænde biler,” siger den midlertidige formand, Laust Joen Jakobsen.

Voldsom uro i personalegruppen
Hos Gymnasieskolernes Lærerforening er man chokeret over afskedigelserne.

“Vi har godt vidst, at den økonomiske situation er meget alvorlig på VUC Syd, men vi havde en forventning om, at man politisk meget hurtigt traf en beslutning, så man sikrede VUC Syds fremtid,” siger GL’s formand, Annette Nordstrøm Hansen, og tilføjer:

“Det drastiske antal afskedigelser skaber voldsom uro og bekymring i personalegruppen og blandt kursisterne. Det gør, at det er meget svært at fortsætte upåvirket.”

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) havde oprindelig givet den midlertidige bestyrelse for VUC Syd en frist til den 15. oktober til at have en rapport færdig om VUC Syds økonomiske problemer, men fem dage inden deadline imødekom STUK den midlertidige bestyrelses ønske om at udsætte fristen til den 15. januar 2019.

“Jeg synes, det er alt for lang tid. Man skylder både personalet og kursisterne, at der meget hurtigt kommer en afklaring,” siger Annette Nordstrøm Hansen. 

Politikerne bør sørge for at få ryddet op i VUC Syds økonomi, men også sørge for, at der i fremtiden vil være et VUC Syd i Sønderjylland.

Annette Nordstrøm Hansen, formand
GL

Denne gang går hf-lærere fri
Ifølge pressemeddelelsen påtænkes tilpasningerne gennemført, så de i mindst muligt omfang påvirker undervisningen. Ifølge direktøren vil der særligt være afskedigelser på området for almen voksenuddannelse, avu, hvor nedgangen i elever har været særlig markant. Men derudover har han hovedsageligt lagt op til at skære på administration og ledelse, ligesom planerne også omfatter en fuldstændig nedlukning af VUC Syds kantinetilbud.

Ifølge GL er det ikke hf-lærere, der afskediges denne gang. I starten af september i år blev 22 hf-lærere afskediget.

Dårlig omtale og usikker fremtid skader
GL har skrevet til medlemmerne af Folketingets Undervisningsudvalg.

“Politikerne bør sørge for at få ryddet op i VUC Syds økonomi, men også sørge for, at der i fremtiden vil være et VUC Syd i Sønderjylland,” siger Annette Nordstrøm Hansen og uddyber:

“Der er behov for VUC Syd. Der er et kursistgrundlag, og området har en lav uddannelsesgrad.”

GL-formanden frygter, at usikkerheden kan skade skolen.
Ifølge GL har VUC Syd oplevet en stigning af årskursister på over 40 procent fra 2013 til 2017. Til sammenligning har den samlede VUC-sektor haft en kursistfremgang på 12 procent. Men i 2018 har VUC Syd haft et fald i aktiviteterne.

“Faldet kan jo skyldes den dårlige omtale og den usikre fremtid,” påpeger Annette Nordstrøm Hansen. 

VUC Syd - sagen kort

Sidste sommer kom det frem i flere medier, at den tidligere ledelse havde haft et stort overforbrug af skolens midler. Den tidligere direktør trådte tilbage. Siden har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ført tilsyn med VUC og har blandt andet kritiseret en række forhold på VUC Syd, som kan føres tilbage til den tidligere ledelse.

I september meddelte Undervisningsministeriet, at en midlertidig bestyrelse bliver indsat på VUC Syd, og at institutionen har “alvorlige økonomiske problemer.”

 

Midlertidig bestyrelse på VUC Syd

​​Den midlertidige bestyrelse har en række opgaver, som blandt andet handler om hurtigst muligt at kortlægge VUC Syd's økonomi og helt aktuelt institutionens likviditesbehov. 

Bestyrelsen er:

  • Formand for Campus Bornholm, Laust Joen Jacobsen
  • Formand for VUC Bestyrelsesforening, Ulla Koch
  • Administrerende direktør på Rybners, Peter Amstrup
  • Tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriet, nuværende bestyrelsesmedlem på Vestegnen HF & VUC, Lars Mortensen. 

Læs kommisorium for den midlertidige bestyrelse her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater