Artikel
GL og politikere: Bestyrelser skal selvfølgelig forholde sig til lærernes trivsel
Eksamen møde lærere elev shutterstock

GL og politikere: Bestyrelser skal selvfølgelig forholde sig til lærernes trivsel

Arbejdsmiljø og trivsel på en skole er afgørende for at skabe god undervisning. Derfor er det også vigtige parametre for en bestyrelse at forholde sig til, mener GL og to partier fra hver sin fløj i Folketinget.

Stress og dårlig trivsel på et gymnasium er selvfølgelig også bestyrelsens ansvar, og det er vigtigt, at en bestyrelse også tager det ansvar på sig.

Sådan lyder det blandt andre fra formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Tomas Kepler.

“Det lokale arbejdsmiljø og herunder samarbejdet mellem ledelse og lærere er selvfølgelig afgørende for, at lærerne også kan levere god undervisning til eleverne. Når bestyrelsen sidder med ansvar for at hyre og fyre en rektor eller leder, så har bestyrelsen selvfølgelig også ansvar for arbejdsmiljøet på skolen,” siger Tomas Kepler.

På Næstved Gymnasium og HF har bestyrelsen indgået en aftale med rektor om fratrædelse, efter det er kommet frem, at ledelsesstilen på skolen over flere år har belastet det psykiske arbejdsmiljø for en del af lærergruppen.

Over de senere år har jeg desværre hørt fra mange medarbejderrepræsentanter, at bestyrelsen ikke vil nærme sig spørgsmål om trivsel.

Tomas Kepler, formand
GL

Denne artikel handler ikke specifikt om Næstved Gymnasium og HF, men om hvorvidt den nuværende praksis på gymnasierne og/eller lovgivning sikrer, at bestyrelserne også forholder sig til det psykiske arbejdsmiljø, trivsel og konflikter mellem ledere og lærere nu og fremover.

GL: Gymnasier er ikke privat virksomhed
Tomas Kepler fortæller, at han hører fra flere arbejdspladser, at bestyrelser ikke interesserer sig særlig meget om eksempelvis arbejdsmiljø.

“Over de senere år har jeg desværre hørt fra mange medarbejderrepræsentanter, at bestyrelsen ikke vil nærme sig spørgsmål om trivsel, lokalt samarbejde og rammerne for at skabe god undervisning på skolerne. Det er dog vigtigt, at bestyrelsen har forståelse for, at det ikke er en privat virksomhed, de leder, men en offentlig uddannelsesinstitution,” siger Tomas Kepler og understreger, at han ikke efterlyser, at bestyrelserne blander sig i den daglige drift eller begynder at bestemme over pædagogiske og didaktiske spørgsmål på skolerne.

“Men bestyrelsen skal se på skolen som en helhed frem for kun at se på økonomien, og hvordan skolen tiltrækker elever. Bestyrelsen skal for eksempel også interessere sig for medarbejdertrivsel,” siger Tomas Kepler.

Regeringen vil i efteråret indkalde til forhandlinger om institutionslovene for almene gymnasier og erhvervsskoler i forbindelse med fornyelse af tilskuds- og taxametersystemet for skolerne.

Venstre: Godt arbejdsmiljø er også bestyrelsens ansvar
Undervisningsordfører for Venstre Ellen Trane Nørby mener dog ikke, det er politikerne, der i den forbindelse skal lovgive om, hvordan bestyrelserne skal forholde sig til trivsel, arbejdsmiljø og andre specifikke ting på skolen.

“Det skal vi ikke lovgive om. Hvis man som bestyrelse i dag ikke kigger på APV’en, ikke forholder sig til sygefravær, til- og afgang af lærere, eller at TR jævnligt bliver skiftet ud, så forholder man sig ikke til helt almindeligt bestyrelsesarbejde og praksis, som man skal,” siger Ellen Trane Nørby. 

Når en bestyrelse har det samlede ansvar for institutionen, så har man selvfølge også ansvar for at sikre sig, at man har den rette ledelse.

Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører
Venstre

I stedet for lovgivning foreslår hun, at sektoren sætter sig sammen og skriver en håndbog eller et kodeks for godt bestyrelsesarbejde på gymnasier og ungdomsuddannelser.

“Det har man også i erhvervslivet. I den forbindelse kan man også lave en ordentlig forventningsafstemning om, hvilket ansvar der påhviler bestyrelserne for en stor selvejende institution,” siger Ellen Trane Nørby og understreger, at hun ikke antyder eller mener, at bestyrelserne på ungdomsuddannelser generelt set ikke udfører et godt og professionelt arbejde.

Ellen Trane Nørby mener dog, at der i et eventuelt kodeks for godt bestyrelsesarbejde på gymnasier burde stå, at bestyrelsen en gang imellem mødes uden den daglige ledelse. Det kunne eksempelvis være i første halvdel af et bestyrelsesmøde.

“Når en bestyrelse har det samlede ansvar for institutionen, så har man selvfølge også ansvar for at sikre sig, at man har den rette ledelse. Derfor skal bestyrelsen også have mulighed for at evaluere ledelsen, uden at ledelsen er til stede. Det er ikke for at sige, at der er et problem på gymnasierne, men blot fordi det er almindelig bestyrelsespraksis i det private erhvervsliv,” siger Ellen Trane Nørby.

EL: Bestyrelsernes fokus skal ændres
Jakob Sølvhøj, som er undervisningsordfører for Enhedslisten, ser også frem til de kommende forhandlinger om ny institutionslovgivning. Partiet ønsker grundlæggende et opgør med selvejet og dermed også den nuværende bestyrelseskonstruktion.

“Vi ønsker, at bestyrelserne kommer til at bestå af forældrerepræsentanter, elever og medarbejdere og så eventuelt repræsentanter fra regionerne,” siger Jakob Sølvhøj.

Hvis Enhedslisten ikke får det forslag igennem, og bestyrelserne i deres nuværende konstruktion fortsætter, så mener Jakob Sølvhøj, at det vil være naturligt, at eksempelvis arbejdsmiljø mere specifikt bliver skrevet ind i lovgivningen for bestyrelsernes arbejde.

Bestyrelsernes arbejde skal handle mindre om at drive uddannelsesforretning og mere om at sikre et godt undervisningsmiljø.

Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører
Enhedslisten 

“Det ville være rigtigt godt, at man kigger på kommissoriet for opgaver for bestyrelser og diskuterer bestyrelsernes rolle på uddannelserne i forbindelse med forhandlingerne. Bestyrelsernes arbejde skal handle mindre om at drive uddannelsesforretning og mere om at sikre et godt undervisningsmiljø herunder gode arbejdsmiljøforhold for personalet. Vi skal væk fra, at bestyrelsernes opgaver minder om at drive privat virksomhed, hvor man konkurrerer om eleverne,” siger Jakob Sølvhøj. 

Et flertal i Folketinget med blandt andre Enhedslisten har lavet en ny elevfordelingsaftale, som indskrænker skolernes frihed til selv at fordele eleverne. En nye taxameter- og tilskudsreform kan også lægge en dæmper på konkurrencen om elever, da flere partier har givet udtryk for, at de ønsker, at pengene i mindre grad følger den enkelte elev.

Enhedslisten er et af de partier.

“Vi vil forhåbentligt se, at vi får et større grundtilskud og holdtilskud, og så vil det også ligge i kortene, at bestyrelserne skal bruge mindre tid på at tiltrække elever og i stedet koncentrerer sig om de øvrige vilkår for skolen herunder et godt undervisningsmiljø,” siger Jakob Sølvhøj.

Det er vigtigt, at ledelsen er til stede, når vi drøfter ting, som vedrører skolen eller ledelsen.

Nils-Georg Lundberg, formand
Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Bestyrelserne: Kodeks kan være fin idé
Formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening Nils-Georg Lundberg understreger, at han ikke vil kommentere på enkeltsager fra andre gymnasier. Han vil dog gerne forholde sig til flere af de forslag og idéer, som bliver nævnt af GL og politikerne.

“Vi har tidligere i kredsen for bestyrelsesforeninger for selvejende institutioner talt om at lave et kodeks for bestyrelsesarbejde. I forbindelse med en ny institutionslovgivning vil det være en fin idé med et nyt kodeks,” siger Nils-Georg Lundberg.

Han mener dog ikke, det er en god idé at holde hele eller halve bestyrelsesmøder uden den daglige ledelse på skolen.

“Det kan jeg ikke se pointen i. Jeg synes, det er vigtigt, at ledelsen er til stede, når vi drøfter ting, som vedrører skolen eller ledelsen,” siger Nils-Georg Lundberg.

Uden at han kender arbejdet for alle bestyrelser på gymnasierne, så mener han generelt set, at bestyrelserne også arbejder med og forholder sig til arbejdsmiljø.

“Det er helt almindeligt at drøfte arbejdsmiljø og forholde sig til APV’en. Og hvis APV’en ikke er god, vil man også sørge for, at der bliver iværksat en handlingsplan for at sikre arbejdsmiljøet på institutionen,” siger Nils-Georg Lundberg.

Han vil dog ikke have et problem med, at der i forbindelse med en ny institutionslovgivning blev skrevet ind, at bestyrelserne skal forholde sig til skolens arbejdsmiljø.

“Det gør vi i forvejen,” siger han.

GL: Ikke forelsket i bestyrelseskonstruktionen
I GL ser man også frem mod forhandlinger om institutionslovgivning. Tomas Kepler understreger, at hans kommentarer i begyndelsen af denne artikel handler om arbejdet i bestyrelserne i den nuværende konstruktion, men at GL håber på, at de kommende forhandlingerne vil betyde forandringer på området.  

 “Vi har i GL aldrig været forelsket i konstruktionen med en bestyrelse med eksterne aktører, der styrer skolerne, og vi ønsker, at politikerne i Folketinget i forbindelse med en fornyelse af taxameterstyringen og institutionslovgivningen går i en retning, så skolerne styres mindre som erhvervsvirksomheder og mere som uddannelsesinstitutioner,” siger Tomas Kepler og tilføjer:

“Men som konstruktionen er nu, så er vores ønske selvfølgelig, at bestyrelserne arbejder professionelt for at skabe de bedste rammer for god undervisning og et godt arbejdsmiljø og trivsel for lærere og elever,” siger Tomas Kepler.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater