Artikel
GL: Husk kvaliteten i eux
Greve Gymnasium 30 undervisning

GL: Husk kvaliteten i eux

Skal der være forskel på gymnasialt niveau på eux og hhx? Gymnasieskolernes Lærerforening frygter, at det bliver konsekvensen af lovforslaget om eud-reformen. Ministeren er uenig.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Et fag på gymnasialt niveau på eux bør ikke have dårligere kvalitet end på gymnasiet.

Det er en af pointerne i høringssvaret fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) til lovforslaget om eud-reformen.

Brud med krav
GL kommer med indvendinger, fordi lovforslaget lægger op til at bryde med de krav om faglige og pædagogiske kompetencer, der er til gymnasielærere.
I dag skal en lærer have kandidatgrad i fagene for at undervise i dem på gymnasialt niveau.
Men i lovforslaget åbnes der op for, at lærere med HD 2. del og en fagdidaktisk supplering kan undervise i relevante gymnasiale merkantile fag på eux.

”GL undrer sig over forslaget. Det bryder fundamentalt med den kvalitetssikring, der er kendetegnet for de krav til lærerkompetencer, der gælder for alle gymnasieuddannelser og undervisning på gymnasialt niveau,” skriver GL i høringssvaret, der forleden blev sendt til Undervisningsministeriet.

Uvist hvilke fag
”En HD er en toårig diplomuddannelse (120 ECTS), som niveaumæssigt ligger langt under de kompetencekrav, der er gældende for at kunne undervise i gymnasiale fag. Desuden fremgår det af lovbemærkningerne, at de fag, der principielt vil komme på tale for HD’ere at undervise i, vil blive præciseret i en senere ændring af pædagogikumbekendtgørelsen. Det er ikke alene uklart, men bidrager yderligere til undren,” skriver GL, der henviser til, at der i lovforslaget ikke nævnes konkret, i hvilke fag man vil slække på kravene til lærernes kompetencer.
Det sker først, når Undervisningsministeriet udfærdiger bekendtgørelserne, efter at lovforslaget er vedtaget.

Praksis erfaring og eux
Undervisningsministeren mener dog ikke, at der er grund til at frygte for kvaliteten:

”Jeg er ikke enig i, at vi slækker på de lærerfaglige kompetencer. For HD-uddannede lærere skal ikke undervise i de generelle gymnasiale fag. Kun for eksempel ved eux speditør, skal det være muligt for en HD-uddannet lærer, der har den praktiske erfaring, at undervise i spedition,” siger undervisningsminister Christine Antorini (S) og tilføjer:

”Generelt gælder de helt almindelige kvalifikationskrav til lærerne, men vi ønsker at ændre lidt på kravene til undervisere på eux. Det giver god mening, at man lader lærere med praksis erfaring og undervisningskompetencer undervise i visse fag på eux, når man tænker på, at eux’s særkende netop er at være en praksisbaseret uddannelse.”

Erhvervserfaring er i gymnasiet
Praksisnærheden findes allerede, pointerer GL.

”Netop bestemmelserne om lærerkvalifikationer i udvalgte erhvervsrettede fag i de erhvervsgymnasiale uddannelser blev indført for at fastholde kvalitet og praksisnær erfaring i den erhvervsrettede, gymnasiale undervisning,” skriver GL og tilføjer:

”Praksisnærheden eksisterer allerede for disse gymnasielærere, der både har en relevant teoretisk uddannelsesbaggrund og altså en praktisk relevant erhvervserfaring af mindst to års varighed.”   

Se hele GL’s høringssvar her.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater