Artikel
GL’s formand om 4-dages uge: “Det er en vej til at håndtere arbejdspresset”
Tomas-Kepler-ny-sorthvid-scaled-aspect-ratio-348-234

GL’s formand om 4-dages uge: “Det er en vej til at håndtere arbejdspresset”

I både GL og Danske Gymnasier glæder man sig til at følge Aalborg Katedralskoles forsøg med en 4-dages arbejdsuge.

Tekst_ Tina Rasmussen
Foto_ Jacob Nielsen

Der er fuld opbakning fra gymnasielærernes formand til Aalborg Katedralskoles forsøg med en 4-dages arbejdsuge.

Tomas Kepler kalder initiativet ”rigtigt fornuftigt og interessant”.

”Et forsøg, der skal give lærerne nogle åndehuller i hverdagen og gøre arbejdsbyrden mere overskuelig, kan jeg kun hilse velkommen. Mit indtryk er, at rigtig mange lærere oplever et behov for, at arbejdsbyrden bliver jævnet mere ud,” siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

I det kommende skoleår vil Aalborg Katedralskole holde lukket seks mandage fordelt over året, så man får skabt nogle arbejdsuger på kun fire dage. Formålet er at give elever og lærere et pusterum i hverdagen. Ved at sprede fridagene mere ud over året håber man at kunne lette lidt af arbejdspresset, lyder det fra skolens rektor, Christian Warming, der har fået idéen.

Læs: Nordjysk gymnasium afprøver 4-dages uge

De seks fridage skaber man ved at forkorte sommerferien og juleferien med henholdsvis to og tre dage og gøre Grundlovsdag til en arbejdsdag.

Også Henrik Nevers, der er formand for rektorerne i Danske Gymnasier, roser forsøget.

”Det er et rigtigt spændende forsøg, som jeg glæder mig til at følge. Vi støtter varmt, at en skole tager et lokalt initiativ til at prøve noget nyt,” siger Henrik Nevers.

Øget arbejdspres
Mange gymnasielærere har oplevet et øget arbejdspres i de seneste år. Nedskæringer i sektoren har på mange skoler betydet, at den enkelte lærer har fået mere undervisning og mindre tid til forberedelse og rettearbejde.

Vi skal lede efter mange veje til at håndtere arbejdspresset.
Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Aalborg Katedralskole er det første af landets gymnasier, der laver forsøg med en 4-dages arbejdsuge. Tomas Kepler håber og tror, at idéen vil brede sig.

”Jeg tror, at lærere og ledere på andre gymnasier vil følge forsøget i Aalborg. Det vil jeg i hvert fald. Hvis det gør gymnasielærerarbejdslivet lidt mere overskueligt og håndterbart, så tror jeg, at flere skoler vil lave tilsvarende forsøg,” siger Tomas Kepler.

Han nævner, at flere lærere i de seneste år er gået på deltid med et øget arbejdspres som begrundelse.

Men gør seks fridage placeret på en ny måde overhovedet nogen forskel?
”Seks dage revolutionerer ikke sektoren. Men mindre kan også gøre det. Vi skal lede efter mange veje til at håndtere arbejdspresset. Det her er en af dem,” siger Tomas Kepler.

Han understreger, at GL og skolerne fortsætter kampen for at få tilført flere ressourcer til sektoren.

”Men vi er samtidig nødt til at lave forsøg i forhold til planlægning af arbejdet og arbejdsbelastning. Vi skal finde ud af, hvordan vi bruger de ressourcer, vi har, til at skabe den bedste skole. Ikke kun målt på elevernes resultater, men også på, om lærerne kan holde til det.”

”Fortjener stor ros”
Henrik Nevers ser også masser af potentiale i forsøget, selvom det reelt kun handler om seks fridage, der bliver fordelt anderledes i løbet af et skoleår.

”Jeg synes, at gymnasiet i Aalborg fortjener stor ros for at tænke nye tanker i forhold til, hvordan vi tilrettelægger skole- og arbejdsdagen for elever og lærere. Skolen ser muligheder frem for begrænsninger. Nu gør de sig nogle erfaringer, og dem kan vi andre så læne os op ad,” siger Henrik Nevers.

Om lærerne på Aalborg Katedralskole vil bruge de seks lukkedage på at holde fri, forberede undervisning eller rette opgaver, bestemmer de selv. Ledelsen har meldt ud, at skolen vil være lukket, og at der ikke vil blive afholdt møder eller pædagogiske arrangementer på disse dage.

Ifølge Martin Graverholt, der er lærer og tillidsrepræsentant på Aalborg Katedralskole, er der generelt opbakning til forsøget i lærerkollegiet. Lærerne håber, at det vil udjævne arbejdsbelastningen lidt.

Helt lavpraktisk er der et vist antal skoledage, vi ikke kan komme uden om.
Henrik Nevers, formand
Danske Gymnasier

Forsøget er besluttet i skolens samarbejdsudvalg, og det glæder GL’s formand.

”Det er afgørende, at det sker i en dialog mellem lærere og ledelse,” siger Tomas Kepler.

Tillidsrepræsentant Martin Graverholt er spændt på, om de seks mandage nu også bliver reelle lukkedage, som der er lagt op til. Det forstår Tomas Kepler godt. Der bliver brug for en klar forventningsafstemning både mellem lærere og ledelse og internt i lærerkollegiet, mener han.

”Lærerne kan have forskellige ambitionsniveauer og holdninger til, hvordan man håndterer de seks ’nye’ fridage. Hvad er go og no go? Hvis der ikke er klare rammer, kan forskellige forventninger ende med at skabe arbejdspres,” siger Tomas Kepler.

Urealistisk
Flere og flere arbejdspladser laver i disse år forsøg med en 4-dages arbejdsuge. Medarbejderne skal fortsat arbejde 37 timer om ugen, har de samme arbejdsopgaver og får den samme løn, men kan holde fri en dag om ugen.

Gentofte Kommune, Egedal Kommune, Solrød Kommune, Odsherred Kommune og Esbjerg Kommune har lavet forsøg af forskellig art, og senest har København Kommune besluttet at sætte gang i et forsøg, der skal begynde i 2024.

Tomas Kepler har svært ved at se, at en fast 4-dages arbejdsuge er realistisk på landets gymnasier.

”Vi har ikke de samme muligheder for at afvikle arbejdsopgaver på andre måder og finde effektiviseringsgevinster, som man har i andre brancher. Vores elever skal nu engang have det antal skoledage og undervisningstimer, der er centralt bestemt. Det kan vi ikke rykke på. En undervisningstime kan jo ikke effektiviseres,” siger GL’s formand.

Samme pointe har Henrik Nevers.

”Helt lavpraktisk er der et vist antal skoledage, vi ikke kan komme uden om, og vi er også nødt til at tage hensyn til skoledagens længde,” siger han.

De er begge nervøse for, at det kan gå ud over elevernes læringsudbytte, hvis man presser mere undervisning ind og har fem moduler på en dag.

Desuden påpeger de, at en permanent 4-dages uge vil kræve, at der bliver taget en del dage fra de nuværende ferier.

Rektor på Aalborg Katedralskole lagde i sit første udspil op til 12 lukkedage. Det ville skabe en 4-dages uge hver anden uge, hvis man medregner de 4-dages uger, som forårets helligdage i forvejen skaber. Men det mødte modstand blandt lærerne, fordi det blandt andet indebar, at de tre dage inden påske skulle være arbejdsdage.

Hverken i GL eller Danske Gymnasier har man regnet på, hvad der præcist skal tages af feriedage, hvis man vil skabe 4-dages arbejdsuger i et helt skoleår.

Forsøg med 4-dages uge

  • På Aalborg Katedralskole er der lagt seks undervisningsfrie mandage ind i løbet af skoleåret 2023/2024.
  • Det skaber to forlængede weekender i september og en i henholdsvis november, december, januar og marts.
  • Det giver i alt 13 4-dages uger og 24 5-dages uger fra skolestart, til eksamensperioden begynder.
  • Der er højst tre 5-dages uger i træk – bortset fra eksamensperioden. Det skyldes, at forårets helligdage i forvejen giver nogle 4-dages uger.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater