Artikel
Forsøgsordning med vinterstart på hf
Mikes billeder 042

Forsøgsordning med vinterstart på hf

Tre hf-klasser begyndte skoleåret i januar. Ordningen kan være attraktiv for en bred målgruppe af elever, vurderer ministeriet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Tre uddannelsesinstitutioner har her i januar budt velkommen til et hold hf-kursister uden for sæsonen. De er med i en begrænset forsøgsordning, som Ministeriet for Børn og Undervisning godkendte i fjor.

Mulighed for at samle unge op
Initiativet kom fra Københavns Åbne Gymnasium. Gymnasiet havde fået en henvendelse fra Københavns Kommune, hvor en gruppe elever havde gennemført 10. klasse i et halvårligt turboforløb og derfor blev færdige i januar, oplyser undervisningskonsulent Annette Damkjær fra ministeriet.
”Ministeren syntes umiddelbart, at det kunne være en god mulighed for at samle nogle af de unge op, som eksempelvis har valgt at afbryde en anden uddannelse i efteråret eller er vendt hjem fra et udlandsophold,” siger hun.

Famlende unge 
I første omgang fik to institutioner tilladelse til at oprette en januar-klasse. En enkelt har valgt ikke at fortsætte, mens to nye således er kommet til. Bortset fra tidspunkt på året er vilkårene for at oprette klasserne uforandrede. Kravene til såvel kursisternes studieegnethed som uddannelsesinstitutionernes udbud af valgfag er de samme som til sommeroptaget. Så kursisterne får det samme tilbud, påpeger hun.

Også Hans Jørgen Hansen, formand for VUC Lederforeningen, ser ordningen som en positiv mulighed ikke mindst til unge, der hopper fra de tre-årige gymnasieuddannelser i efteråret i 1. eller 2. G.
”Når de unge er klar til at begynde, vil det kun være godt at få dem i gang hurtigst muligt, så de ikke får unødige pauser. Det gælder ikke mindst for de unge, der søger hf. Generelt er de lidt mere famlende og ikke helt så strømlinede i deres uddannelsesforløb,” siger Hans Jørgen Hansen, som betoner, at det altid må bero på en lokal vurdering, om der er tilstrækkeligt grundlag for at udvide med et januar-hold.

Indtil videre et forsøg 
Ministeriet har endnu ikke samlet tilstrækkeligt med erfaringer til at evaluere ordningen, så det er uvist, i hvilket omfang forsøgsordningen vil fortsætte, og om den på længere sigt vil udvikle sig til en permanent ordning. Det vil blandt andet afhænge af økonomien, og hvorvidt vinteroptag fører til flere kursister, eller det reducerer ansøgerfeltet om sommeren, fortæller Annette Damkjær.    

Institutionerne kan ikke selv beslutte, om de vil udbyde to-årigt hf med start i januar 2014. Der er stadig tale om et begrænset forsøg, der kræver godkendelse fra ministeriet, siger hun.

 

 

 

 

    

Hf med vinteroptag

  • De tre uddannelsesinstitutioner, der i år deltager i forsøgsordningen med vinteroptag på hf er HF og VUC Fyn i Odense, VUC Vestsjælland i Slagelse samt Københavns Åbne Gymnasium.

 

  • De tre institutioner har hver fået tilladelse til at oprette en klasse.
  • VUC Fyn fik 90 ansøgere, Københavns Åbne Gymnasium fik 130, mens VUC Vestsjælland i Slagelse havde godt 60 interesserede, hvoraf 45 kom til samtale. 
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater