Artikel
Forskning: God ledelse giver bedre karakterer
christianbj_001_red

Forskning: God ledelse giver bedre karakterer

Eleverne bliver dygtigere og får bedre karakterer på de skoler, hvor lærerne mener, at ledelsen er tydelig og har klare visioner, viser forskning.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Et nyt, stort forskningsprojekt påviser, at der er sammenhæng mellem, hvordan lederne leder og kvaliteten af de unges studentereksamen.

Eller med andre ord, ledernes ord og handlinger påvirker lærerne, som igen påvirker eleverne i positiv retning.

Det viser et dansk forskningsprojekt om ledelse og styring på de danske ungdomsuddannelser, der er lavet af Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Både ledere og lærere på 101 gymnasier har svaret på spørgsmål om ledelse på deres skole, og dermed er det den hidtil grundigste undersøgelse af ledelse på ungdomsuddannelserne.

Forskningen viser, at hvis ledelsen er tydelig i sine visioner, kaster det også resultater af sig.

Karaktererne stiger
Elevernes karakterer er i undersøgelsen renset for andre faktorer som for eksempel forældrenes uddannelsesbaggrund, og dermed kan det ifølge forskerne påvises, at ledelsens måde at lede på har indflydelse på skolens evne til at løfte elevernes niveau.   

”Hvis lederen sætter nogle tydelig målsætninger om god læring for eleverne og samtidig formår at skabe en oplevelse af, at lærere og ledelse er sammen om at nå de mål, så giver det også resultater,” siger Christian Bøtcher Jacobsen, der er adjunkt på Aarhus Universitet og en af de forskere, der har været med til at lave den omfattende undersøgelse.

Forskerne har spurgt ledelsen om, hvordan de leder på en lang række parametre. Parallelt med det er medarbejderne også blevet stillet en række spørgsmål. På den måde kan forskerne kontrollere, om lederne rent faktisk også gør, som de siger, og om ledelsen trænger ud til medarbejderne.

Inspirerer til at nå målet
Resultaterne fra de 101 skoler viser, at de ledere, som praktiserer og lykkes med såkaldt transformationsledelse, også har størst succes med at løfte elevernes karakterer mest.

Transformationsledelse handler om, at ledelsen forsøger at inspirere medarbejderne til at tage organisationens mål på sig som deres egne.

”Når det lykkes, giver det medarbejderne mere motivation. Lærerne vurderer, at deres egen evne til at slå igennem i klasselokalet bliver større, de føler sig bedre klædt på og bedre til for eksempel at holde ro i klassen,” siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Han understreger, hvis transformationsledelse skal lykkes, kræver det en konstant indsats med ord og handlinger fra lederen. Skåltaler og visioner er ikke nok, hvis de ikke følges op i hverdagen.

Forskerne har ikke målt trivslen og arbejdsmiljøet, men Christian Bøtcher Jacobsen påpeger, at tidligere forskning har vist en sammenhæng mellem vellykket transformationsledelse og trivsel blandt medarbejderne.

Fastholdelse med belønning
Frafald har i de senere år været meget i fokus på ungdomsuddannelserne. De nye forskningsresultater viser, at ledelsens måde at lede på også har indflydelse på skolernes evne til at fastholde eleverne. Her er det dog måske overraskende ikke transformationsledelse, hvor lederen forsøger at inspirere lærerne, som påvirker skolens evne til at fastholde eleverne.

Derimod viser forskningen, at dér, hvor lederne selv siger, at de bruger belønninger i deres ledelsesstrategi, er skolerne bedst til at fastholde eleverne. Det skal igen understreges, at tallene er renset for elevernes baggrund og andre risikofaktorer for at droppe ud af en ungdomsuddannelse.

Christian Bøtcher Jacobsen fortæller, at belønning skal forstås meget bredt. Det kan være, at der falder et ekstra kursus af til en lærer, det kan være, at nogle lærere har nemmere ved at få de fag og hold, de ønsker.

”Generelt er der relativt lidt belønningsledelse i gymnasiet, men der er mere end i folkeskolen,” siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Når lederne samtidig over for lærerne prioriterer fastholdelse af eleverne meget højt, har det en effekt.

At transformationsledelse – den visionære og inspirerende ledelse – ikke har en synligt effekt på skolernes evne til at fastholde eleverne, forklarer Christian Bøtcher Jacobsen sådan:

”Skolens visioner handler ofte om at lave god undervisning og skabe dygtige unge mennesker, som kan tage en videregående uddannelse og klare sig i livet. Fastholdelse for fastholdelsens skyld prioriteres lavere,” siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Ledere og lærere fra de 101 gymnasier er interviewet før den nye arbejdstidsaftale trådte i kraft.
Christian Bøtcher Jacobsen mener dog ikke, at resultaterne bliver mindre interessante af den grund – tværtimod.

”Ledelsen har fået større ledelsesrum, og derfor er det i dag endnu mere afgørende, hvordan lederne leder,” siger han.

Forskning om ledelse

Den nye forskning er en del af et stort forskningsprojekt, som netop er udkommet på bog – titlen er Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne.

Christian Bøtcher Jacobsen skal nu sammen med en række forskere deltage i et stort forskningsprojekt om ledelsesadfærd og performance. Her deltager 800 ledere, som opdeles i fire grupper. Tre af grupperne skal undervises i hver deres ledelsesstrategi, mens en fjerde gruppe ikke modtager undervisning. Medarbejderne skal svare på spørgeskemaer i forløbet for at kontrollere, hvad der sker med lederne. De fleste af lederne er folkeskoleledere, men gymnasierektorer deltager også. Det frie forskningsråd har bevilget 7 millioner til projektet. Læs mere på www.leap-projekt.dk   

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater