Artikel
Formanden stopper og bliver lærer igen
annettenordstrøm04

Formanden stopper og bliver lærer igen

Annette Nordstrøm Hansen stopper som formand for GL til januar. Hun erkender, at vilkårene som gymnasielærer er blevet forringet i de fem år, hun har siddet på posten, men er alligevel optimistisk på lærernes og den offentlige sektors vegne.

Tekst_ Vorre

Annette Nordstrøm Hansen kan fortælle eleverne om sine erfaringer med lobbyarbejde på Christiansborg og overenskomstforhandlinger, når hun efter nytår igen begynder at undervise i samfundsfag på Gefion Gymnasium.

Formanden for Gymnasie­skolernes Lærerforening (GL) har besluttet at stoppe til januar efter fem år på posten.

“Mens jeg har været formand, er der blevet implementeret en ny arbejdstidsaftale og en ny gymnasiereform, og jeg synes, det er vigtigt, at man som formand for GL ikke kommer for langt væk fra, hvad der rører sig på skolerne. Nu må andre kræfter til,” siger Annette Nordstrøm Hansen, som stopper i forbindelse med det næste hovedbestyrelsesvalg i GL.

Inden hun blev formand, stillede hun selv forslag om, at en formand i GL højst må sidde seks år.

Hun kommer til at savne arbejdet som formand for GL, men hun glæder sig også til at vende tilbage til det job, hun i princippet blot har orlov fra.

“Jeg savner faktisk at undervise, og jeg glæder mig til at blive lærer igen,” siger hun.

Det siger hun, også selvom hun gang på gang i de seneste fem år har sagt, at vilkårene for at levere kvalitet i undervisningen er blevet forringede, for eksempel når journalister har ringet hende op om morgenen for at få en kommentar om nedskæringerne på gymnasierne.

GL har været med til at ændre den diskurs og fået skabt en dag­sorden om, at uddannelse er en investering

Annette Nordstrøm Hansen
 

Nedskæringerne fylder meget
“Nedskæringerne i uddannelsessektoren har fyldt rigtig meget i min tid som formand. Det er noget, som påvirker alles dagligdag i sektoren. Nedskæringerne har ført til en voldsom effektivisering og arbejdsintensivering, og flere lærere har ikke kunnet klare presset. Jeg ville gerne kunne sige, at det var lykkedes for GL at tage nedskæringerne af bordet, men det er det desværre ikke,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun sidder ved mødebordet på sit kontor på Vesterbrogade i København med et stykke papir med noter om sin tid som formand foran sig.

Hun mener dog, at GL’s arbejde med konstant at gøre opmærksom på, at nedskæringer forringer kvaliteten, har været med til at skabe en ny spirende dagsorden.

“Flere politikere siger nu, at nok er nok, og Socialdemokratiet har rykket sig. GL har været med til at ændre den diskurs og fået skabt en dag­sorden om, at uddannelse er en investering og ikke en udgift,” siger Annette Nord­strøm Hansen og erklærer, at hun er optimistisk i forhold til at få stoppet nedskæringerne på uddannelse.

2013 ændrede alt
Annette Nordstrøm Hansen blev valgt som formand efter en af de mest kontroversielle perioder i GL’s historie. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 skrev GL’s tidligere formand Gorm Leschly under på en overenskomstaftale, som fjernede de centralt fastsatte akkorder. Annette Nordstrøm Hansen kritiserede aftalen og forløbet efterfølgende, og blandt andet den kritik var med til at sikre hende formandsposten ved hovedbestyrelsesvalget senere samme år.

Du blev blandt andet valgt på din kritik af OK 13. Tror du ikke, der sidder medlemmer, som er skuffede over, at deres arbejdsvilkår er blevet forringet, mens du har været formand?

“Men det var også det, vi sagde; at OK 13 var skelsættende og ville få store konsekvenser. Vi har dog gjort et stort arbejde for at få hverdagen til at fungere bedre på skolerne. Vi har opprioriteret dialogen med lederforeningerne, og i stedet for at lederne i begyndelsen arbejdede for at udvide ledelsesrummet, så synes jeg nu, vi har skabt en dagsorden med lederforeningerne om, at man kun kan lykkes med gode skoler ved hjælp af samarbejde mellem ledelse og lærere.”

Kan der alligevel ikke sidde medlemmer, som er desillusionerede over, at deres fagforening ikke kan dæmme op for øget arbejdsintensivering?

“Jo, og det tror jeg også er en oplevelse hos andre offentligt ansatte, og det har været fagbevægelsens problem i en periode. Der har været meget få succeser. Derfor er jeg også så glad for OK 18.”

Jeg kommer da helt klart til at savne at stå op til det arbejde, jeg har brændt for i så mange år.

Annette Nordstrøm Hansen
 

OK 18 var en succes
Op til over­enskomst­forhandlingerne i begyndelsen af året var frokostpausen under angreb, men den er som bekendt nu sikret i en overenskomst. Samtidig blev det forhindret, at løndannelsen blev yderligere decentraliseret, hvilket Finansministeriet ellers ønskede. Ifølge Annette Nordstrøm Hansen har GL især på det punkt ydet en stor arbejdsindsats for at stå fast på, at gymnasielærernes løn ikke skal blive yderligere individualiseret. 

Først og fremmest glæder formanden sig dog over, at OK 18 viste, at de offentligt ansatte kunne vinde ved at stå sammen.

“Ord som solidaritet og fællesskab giver mening igen, og mange medlemmer har sagt til mig, at nu kan de se, at deres fagforening gør en forskel,” siger hun. 

Hun bedyrer, at hun ikke vil blande sig i GL-politik eller fagligt arbejde, når hun træder tilbage som formand. OK 18 har dog givet hende nogle erkendelser, som peger ind i fremtiden.

“I de kommende år handler vores arbejde om, hvilken type offentlig sektor vi vil have. Det er vigtigt, at vi som organisation går ind i den kamp og ikke kun tænker snævert på gymnasielærernes arbejdsvilkår. Hvis vi vil have indflydelse, skal vi gøre det sammen med andre.”

Tæt på medlemmerne
Efter OK 13 var der et genopretningsarbejde for GL over for medlemmerne, mener Annette Nordstrøm Hansen. 

Efter at hun blev valgt som formand, har det været et mål for hende, at medlemmerne oplever GL som en vedkommende fagforening, som gør en forskel, og som også er klare i spyttet over for arbejdsgiverne og tydelige i kritikken af den arbejdsintensivering, som mange medlemmer har oplevet efter 2013.

For Annette Nordstrøm Hansen har en del af løsningen været at komme ud til så mange møder på skolerne som muligt og at være i dialog med flest mulige medlemmer. Ifølge hende selv har hun prioriteret den opgave så meget, som kalenderen overhovedet har tilladt.  

”Jeg tror, det er vigtigt, at medlemmerne føler sig hørt, og at formanden og hovedbestyrelsen er ude at lytte til de problemer, medlemmerne har. Jo tættere dialog med medlemmerne, des mere tilfredse er medlemmerne med deres organisation, viser undersøgelser. Samtidig har dialogen med medlemmerne også været utrolig vigtigt for mig og har været en rettesnor for det politiske arbejde, vi laver i hovedbestyrelsen, og for mig som formand.” 

Den 1. januar står den nu 63-årige Annette Nordstrøm Hansen op til et liv uden politik og fagligt arbejde, som også fyldte en del af hendes tid, inden hun blev formand.

“Det bliver stille, og jeg kommer da helt klart til at savne at stå op til det arbejde, jeg har brændt for i så mange år. Men så åbner et nyt kapitel sig, og jeg glæder mig til at undervise igen,” siger hun og tilføjer:

“Og jeg er lidt spændt på, hvordan det bliver – meget har jo ændret sig i gymnasiet siden 2013.” 

3 ekstra spørgsmål

Hvad kommer du til at savne mest? 
Dialogen med medlemmerne er nok det, jeg kommer til at savne allermest.

Hvad har du lært?
Jeg er blevet bekræftet i, at man skal skaffe sig alliancepartnere og tale med alle for at opnå noget i politik. Jeg har brugt lige så meget tid på at mødes med Dansk Folkeparti som med Enhedslisten.

Hvad er du mest stolt af?
At vi var med til at revitalisere fagbevægelsen i forbindelse med OK 18. Det var en kæmpemæssig sejr og beviste, at vi er stærke sammen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater