Artikel
Fordeling af elever fra Skanderborg til Aarhus skaber ballade
skanderborg

Fordeling af elever fra Skanderborg til Aarhus skaber ballade

Skal elever fra små byer i Skanderborg Kommune mod deres vilje optages på gymnasier i Aarhus? Det spørgsmål skaber stor lokal debat. Sagen ligger på børne- og undervisningsministerens bord.

Fordeling af de kommende 1.g-elever mellem gymnasierne i Aarhus og Skanderborg skaber lige nu stor debat i det østjyske. 

Dermed er der tilføjet endnu et kapitel til den snart flere år lange historie om strid og uenigheder om, hvordan gymnasieeleverne i Aarhus og omegn skal fordeles.  

En række forældre og elever fra mindre byer i Skanderborg Kommune protesterer lige nu mod, at eleverne har udsigt til at få tildelt en plads på Aarhus Gymnasium eller Viby Gymnasium, selvom der i princippet er plads til, at de går på Skanderborg Gymnasium. 

Eleverne får unødigt langt til skole, og samtidig virker det også mærkeligt, at elever fra en landkommune skal bruges til at løse problemer med fordeling af elever i en stor by som Aarhus, lyder protesterne fra elever og forældre.

Sagen, som i princippet blot handler om, om der skal oprettes otte eller ni klasser til næste år på Skanderborg Gymnasium, ligger lige nu på børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) bord.

Det virker mærkeligt, at børn af forældre, som har bosat sig i en lille by som Ry, skal gå i gymnasiet i Aarhus mod deres vilje.

Jakob Thulesen Dahl, rektor
Skanderborg Gymnasium

Større perspektiver
Selvom om sagen måske virker relativt lille, så har den dog større perspektiver end blot spørgsmålet om otte eller ni klasser på et midtjysk gymnasium. 

For mens elever fra Skanderborg Kommune er usikre på, om de får lov til at gå på Skanderborg Gymnasium efter sommerferien, så følges sagen nemlig også spændt på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, som meget gerne vil have deres klasser fyldt op efter sommerferien.

Skanderborg Gymnasium, Region Midtjylland og et flertal i fordelingsudvalget ønsker, at Skanderborg Gymnasium får lov til at oprette ni klasser i stedet for otte, som de har lov til nu. Begrundelsen lyder, at der er kommet flere ansøgere end forudset, og at omkring 40 elever, som ønsker at gå på Skanderborg Gymnasium, ikke får en plads.

Rektor på Skanderborg Gymnasium Jakob Thulesen Dahl fortæller dog, at ikke alle elever skal omfordeles til Viby Gymnasium eller Aarhus Gymnasium. For eksempel har nogle også søgt ind på hhx og htx i Skanderborg.

Jakob Thulesen Dahl forstår godt, at elever og forældre er frustrerede over, hvis eleverne skal gå på gymnasier i Aarhus, de ikke føler nogen tilknytning til. 

“Det virker mærkeligt, at børn af forældre, som har bosat sig i en lille by som Ry, skal gå i gymnasiet i Aarhus mod deres vilje,” siger han.

Han mener også, at det ud fra en overordnet betragtning er forkert.

“I Skanderborg Kommune bliver der lavet et strategisk arbejde i forhold til uddannelse og trivsel, og eleverne fra grundskolen er for eksempel på brobygningsforløb på Skanderborg Gymnasium. Derfor må man også som lokal have en forventning om at kunne komme ind på vores gymnasium,” siger Jakob Thulesen Dahl.

Det skal dog også bemærkes, at ikke alle elever i Skanderborg Kommune “hører” til Skanderborg Gymnasium. Nogle elever i kommunen har bopæl forholdsvis tæt på Aarhus.

Skanderborg led i en større plan
Skanderborg Gymnasium fik sammen med gymnasier i Aarhus sidste år sat deres kapacitet ned med en klasse efter en indstilling fra Region Midtjylland. Regionen indstillede igen, at gymnasierne skulle gå en klasse ned i det kommende skoleår, og dermed var Skanderborg Gymnasiums nede på otte klasser. Det var et et led i regionens plan for at sikre elever til Viby Gymnasium, som har oplevet elevflugt i de senere år, og til det nye Aarhus Gymnasiums stx-afdeling, som blev oprettet efter en fusion mellem Langkaer Gymnasium og Aarhus Tech. 

Et flertal i regionsrådet i Region Midtjylland ændrede dog sin egen indstilling, da årets søgetal var kendt i marts. 

Kun 16 ansøgere havde søgt ind på Aarhus Gymnasiums stx-afdeling i centrum, og regionsrådet indstillede derfor hurtigt til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at afdelingen blev nedlagt, og at gymnasiets kapacitet på tre klasser blev omfordelt til Skanderborg Gymnasium, Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole.

Det stod samtidig klart, at der også var flere ansøgere til Skanderborg Gymnasium end forventet.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil afviste dog at nedlægge stx-afdelingen på Aarhus Gymnasium med så kort varsel. Hun meddelte dog regionen, at hun var åben over for en mindre opjustering af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium. 

Det kræver dog ifølge ministeren, at “fordelingsudvalget i Østjylland kan påvise, at afviste ansøgere til Skanderborg Gymnasium får meget lang transporttid til et andet uddannelsessted, samt i den forbindelse kan påvise at en opjustering ikke vil påvirke fordelingen af elever til udfordrede gymnasier som for eksempel Viby Gymnasium nævneværdigt,” som det også fremgår af et svar til Folketingets Børne- og Undervisnignsudvalg om sagen i april.

Se svar fra Børne- og Undervisningsministeren her

Nogenlunde samme budskab gentog Pernille Rosenkrantz-Theil i Folketingssalen på et paragraf 20-spørgsmål om sagen fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) i går.

“Det er ikke rimeligt at nedlægge et uddannelsestilbud med så kort varsel,” sagde hun blandt andet om stx-afdelingen på Aarhus Gymnasium. Og hun gentog, at hun så åbent på at udvide kapaciteten på Skanderborg Gymnasium.

Vi har i princippet ikke noget imod, at Skanderborg Gymnasium får en ekstra klasse, men vi ønsker så bare, at vi får nogle elever fra andre gymnasier i Aarhus.

Lone Sandholdt Jacobsen, rektor
Viby Gymnasium

Viby Gymnasium ønsker elever
Det kan måske give optimisme hos de elever, som ikke kan komme ind på Skanderborg Gymnasium og derfor håber på, at der bliver oprettet en klasse mere på gymnasiet.

Sagen er dog ikke så enkel, hvis man spørger på Viby Gymnasium. 

Viby Gymnasium er i de seneste par år blevet ramt af elevflugt. Gymnasiets rektor Lone Sandholdt Jacobsen har derfor været glad for den plan, Region Midtjylland lavede tidligere i år. Den betød, at flere Aarhus-gymnasier og Skanderborg Gymnasium blev sat en klasse ned i kapacitet. Og at elever fra udsatte boligområder i kommunen bliver jævnt fordelt på skolerne.

Planen skal sikre, at Viby Gymnasium får elever nok og en ny begyndelse, og at udviklingen med en skæv elevfordeling på skolen bliver vendt.

Derfor er Lone Sandholdt Jacobsen ikke begejstret for, hvis Skanderborg Gymnasium får lov til at gå en klasse op.

“Vi kan se, at det vil betyde, at vi vil miste elever, som svarer til en halv klasse. Det vil være et problem for vores gymnasium,” siger Lone Sandholdt Jacobsen.

Hun har derfor skrevet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet for at gøre opmærksom på, at Viby Gymnasium ikke er enige med flertallet i fordelingsudvalget, som støtter, at Skanderborg Gymnasium får en ekstra klasse.

“Vi har i princippet ikke noget imod, at Skanderborg Gymnasium får en ekstra klasse, men vi ønsker så bare, at vi får nogle elever fra andre gymnasier i Aarhus. Hvis det ikke sker, så ødelægger det planen, som skal sikre, at udviklingen på Viby Gymnasium bliver vendt,” siger Lone Sandholdt Jacobsen.

Det virker absurd, at man skal tage elever fra en landkommune og flytte dem ind på gymnasier i Aarhus.

Lene Søgaard Kristensen, forælder
Skanderborg Kommune

Frustrerede forældre
I Skanderborg Kommune ser forældre og elever det fra et helt andet perspektiv. En række forældre er gået aktivt ind i sagen om Skanderborg Gymnasium. Forældre til de elever, som har søgt ind på Skanderborg Gymnasium, kan ikke forstå, hvorfor de unge ufrivilligt skal sendes til gymnasier i Aarhus, når der i princippet er plads til, at de kan gå på Skanderborg Gymnasium, hvis kapaciteten blev sat op med en klasse.

Eleverne, som protesterer og muligvis bliver tildelt en plads på et gymnasium i Aarhus, bor i byerne Ry, Gl. Rye, Galten og Skovby i Skanderborg Kommune. På Facebooksiden Protest mod nedlæggelse af klasse på STX – Skanderborg bliver der blandt andet argumenteret med, at nogle elever får 30 til 35 kilometer til skole. Flere elever fra oplandet vil dog under alle omstændigheder have lang transporttid, også selv om de bliver optaget på Skanderborg Gymnasium.

Lene Søgaard Kristensen har en datter, der ønsker at gå på Skanderborg Gymnasium. Hun er med i Facebookgruppen og “har været med til at sprede budskabet”, som hun siger.

Hun mener da heller ikke, sagen kun handler om transporttid.

“Den handler om, at de unge har et tilhørsforhold til lokalsamfundet, bor i Skanderborg Kommune  og har været til brobygningsforløb på Skanderborg Gymnasium med deres kammerater,” siger Lene Søgaard Kristensen. 

Hun peger på, at kapaciteten på Skanderborg Gymnasium er blevet sat ned som en politisk beslutning, selvom der er plads til, at eleverne kan være på skolen. 

“Det virker absurd, at man skal tage elever fra en landkommune og flytte dem ind på gymnasier i Aarhus, som de ikke har lyst til at gå på, for at løse et problem i Aarhus,” siger Lene Søgaard Kristensen, som peger på, at de unge, som eventuelt skal sendes til Aarhus, ikke vil få opfyldt nogle af deres fem prioriteter til en ungdomsuddannelse.

Aarhus Gymnasium ønsker ikke at kommentere sagen. Skolen meddeler dog, at man er glad for at kunne udbyde stx-uddannelse i centrum efter sommerferien.

Sagen, om hvorvidt Skanderborg Gymnasium får en klasse ekstra efter sommerferien, bliver behandlet i STUK. Børne- og undervisningsministeren træffer herefter en afgørelse.

Pernille Rosenkrantz-Theil ønsker ikke at udtale sig, før hun har truffet en afgørelse.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater