Artikel
Finanslov: Pædagogikum-tilskud skal følge den enkelte lærer
ung lærer ved table shutterstock_110512700

Finanslov: Pædagogikum-tilskud skal følge den enkelte lærer

Det er slut med at få penge fra pædagogikumtaxametret for de gymnasier, der ikke uddanner pædagogikumkandidater. Det er et af forslagene i regeringens finanslovsudspil.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

For de gymnasier, der hvert år uddanner mange nye pædagogikumkandidater, er der en god nyhed at hente i regeringens finanslovsforslag for 2015.  

Regeringen foreslår, at hele tilskuddet til en pædagogikumkandidat fremover skal komme fra pædagogikumtaxametret – og kun gå til de skoler, der påtager sig opgaven med at uddanne kandidater.

De skoler, der ikke uddanner pædagogikumkandidater, må derimod vinke farvel til en bunke penge.

I dag får alle landets gymnasier et tilskud til pædagogikumkandidater, der modsvarer halvdelen af udgifterne til pædagogikum. Den anden halvdel kommer fra undervisningstaxametret.

Vigtigt skridt
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og lederforeningerne henvendte sig sidste år til undervisningsminister Christine Antorini (S) for at få ændret pædagogikumtaxametret.

Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL, glæder sig over, at regeringen har lyttet til ønsket om et ”omkostningsdækkende pædagogikumtaxameter”.

Hun mener, at ændringen vil styrke skolernes incitament til at give nye lærere pædagogikum fra ansættelsens start.

”Det betyder, at vi nu for alvor kan få gjort noget ved de mange lærere uden pædagogikum. Det her er et rigtigt vigtigt skridt til at få flere uddannelsesstillinger,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Forhøjelsen af pædagogikumtaxametret skal gennemføres ved, at undervisningstaxametret nedsættes med én procent.

Skoler bryder regler
Ifølge pædagogikumbekendtgørelsen skal gymnasielærere i pædagogikum i det første år, de er fastansat. Men en del skoler bryder reglerne og lader fastansatte lærere undervise i et år eller mere, inden de får lov til at komme i pædagogikum. I sidste skoleår kom mindst 40 procent af de nye fastansatte lærere ikke i pædagogikum, vurderer GL.

”Det er helt afgørende for kvaliteten i gymnasieuddannelserne, at lærerne både har den faglige og pædagogiske uddannelse, ” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Tænker på økonomien
For få pædagogikumstillinger er ikke det eneste problem. Der er desuden en skævhed i uddannelsen af pædagogikumkandidater. Det viser en evaluering, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lavede for Undervisningsministeriet sidste år.

Mens nogle skoler lægger et stort arbejde i hvert år at uddanne pædagogikumkandidater, lader andre skoler andre om arbejdet og udgifterne. En del skoler – især uden for de store byer – uddanner mange pædagogikumkandidater, som de må vinke farvel til, når pædagogikum er afsluttet, fordi de søger job i større byer.

”Med de nuværende regler for tilskud kan der være skoler, der tænker på økonomien. Når pengene fremover følger den enkelte kandidat via pædagogikumtaxametret, er der ingen incitamenter til ikke at give nye lærere pædagogikum, når de bliver ansat,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater