Artikel
Få ufaglærte studenter er arbejdsløse
kontor_shutterstock_284519087

Få ufaglærte studenter er arbejdsløse

Blandt de ufaglærte studenter fra 2009 er hovedparten i beskæftigelse. Det viser en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

En ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at størstedelen af de, der blev student i 2009, men ikke siden har taget anden uddannelse, såkaldt ufaglærte studenter, er i beskæftigelse.  

Ni procent af gymnasieårgangen 2009 er fem år efter stadigvæk ufaglærte.  
79 procent af dem er i beskæftigelse.
68 procent er lønmodtagere, og 11 procent er freelancere eller selvstændige.

Det fremgår ligeledes af rapporten, at en relativ stor gruppe på 43 procent har været i beskæftigelse samtlige fire år efter deres studentereksamen.
Kun en procent af de ufaglærte studenter har været ledige i den periode. 6 procent er uden for arbejdsstyrken for eksempel på grund af barsel eller andet.  
Ingen har været uden beskæftigelse i samtlige år, og kun få har stået uden for arbejdsstyrken i hele perioden.

Flest fra hf og hhx
Der er forskellige grunde til, at studenterne ikke er kommet videre i uddannelse.
For nogle har det været tilfældigt, at de ikke har uddannet sig yderligere, eksempelvis fordi studenten har fået et job, hvor der har været karriereudviklings muligheder.
For andre har det været et bevidst mål at blive selvstændig eller at arbejde med et område, der ikke kræver uddannelse.

”Jeg havde egentligt overvejelser om at studere, men fandt ud af, at jeg allerede var uddannet i rejsebranchen. Der betyder erfaring og netværk meget mere. Jeg kunne mærke på mine jævnaldrende, som var i gang med at studere, at jeg allerede havde stiftet bekendtskab med dét i virkeligheden, som de havde om i teoretisk form,” udtaler en interviewperson i rapporten.

De ufaglærte studenter består mestendels af studenter fra hf og hhx, mindre repræsenterede er studenter fra stx og htx. Derudover er der flere mænd i gruppen af ufaglærte. Studenter, der kommer fra gymnasiefremmede hjem, samt studenter, hvis forældre er uden for beskæftigelse, er også repræsenterede i højere grad i gruppen af ufaglærte studenter overfor gruppen, der har taget uddannelse.

Blandt studenterne fra årgang 2009 havde 84 procent planer om at tage en uddannelse. De ni procent, der ikke har uddannet sig yderligere, havde i gennemsnit under et karakterpoint lavere karakter end dem, der har taget uddannelse.

Glade for gymnasial uddannelse
Selvom studenterne ikke har brugt deres eksamensbevis på at læse videre, så udtrykker de, at de er glade for valget af deres ungdomsuddannelse.

”De har ikke brugt uddannelsen, som det er meningen, at den skal bruges, men de har fået noget ud af det alligevel. De beskriver, at de fik en del kompetencer både i form af personlig dannelse, men også nogle meget specifikke kompetencer såsom eksempelvis fremmedsprog,” fortæller evalueringskonsulent hos EVA, Sigrid Hansen, der har været projektleder på undersøgelsen.  

I spørgeskemaundersøgelsen svarer over halvdelen af de ni procent, at de ikke havde overvejet at tage en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 72 procent af dem svarer, at de er tilfredse med deres valg af ungdomsuddannelse. 22 procent ville retrospektivt have valgt en anden uddannelse, men over halvdelen af disse ville have valgt en anden gymnasial uddannelse.

Manglende motivation
Mange i gruppen af studenter, der ikke har taget anden uddannelse, beskriver, at de er skoletrætte. Flere studenter føler, at de kan lære mere af den praktiske viden end den viden, uddannelserne kan tilbyde.

”Jeg kan ikke se, at man på fem år ved at sidde på skolebænken har det meget bedre, når du kommer ud sammen med 300 mennesker, der har de samme kvaliteter og skal søge de samme jobs som dig. Hvis du bruger dine fem år på en god måde i erhvervslivet, kan du komme væsentligt længere,” fortæller en interviewperson i rapporten.

I løbet af de fire år efter studentereksamen har cirka halvdelen af gruppen af ufaglærte studenter startet på en uddannelse uden at gennemføre den. 

Årgang 09 i tal

Ikke i gang med uddannelse
9 procent af studenterne fra årgang 09 er ikke i gang med eller har ikke gennemført en uddannelse fem år efter deres studentereksamen.
EVA kalder denne gruppe ufaglærte studenter.
 

Sådan fordeler de ufaglærte studenter sig:

  • 79 procent er i beskæftigelse.
  • 68 procent er lønmodtagere.
  • 11 procent er freelancere eller selvstændige.

Beskæftigelse og ledighed blandt de ufaglærte studenter:

  • 43 procent har været i beskæftigelse samtlige fire år efter deres studentereksamen.
  • Cirka 1 procent af dem var ledige.
  • Cirka 50 procent af dem er gået i gang med en uddannelse uden at gennemføre den.

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Se hele rapporten her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater