Artikel
Endnu to lokalaftaler er på plads
aftale skrives under

Endnu to lokalaftaler er på plads

Aalborghus Gymnasium og HF og Nakskov Gymnasium og HF har også indgået lokalaftaler. Det handler om at bevare et godt arbejdsklima, siger en tillidsrepræsentant.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Endnu to skoler har indgået lokale aftaler for det nye skoleår.

På Aalborghus Gymnasium og HF har lærerne med et stort flertal netop stemt ja til en ny lokalaftale.

”På Aalborghus har vi været vant til omfattende lokalaftaler, hvor der er sat tal og mål for alle opgaver, og det har været et stort ønske at fastholde den måde at arbejde på. Lærerne har ikke kunne se det attraktive i at gå over på tidsregistrering i stedet for akkorder,” siger tillidsrepræsentant Tomas Kepler.

Ifølge ham har lærerne været bekymrede for, at det ville blive ”alles kamp mod alle”, hvis akkorderne blev fjernet.

”Det kunne gå ud over arbejdsklimaet, hvis det var op til den enkelte at kæmpe for sine egne opgaver,” siger Tomas Kepler.

Besparelser
Alt er dog ikke lutter idyl på Aalborghus Gymnasium og HF. Aftalen betyder, at der bliver skåret på akkorden. Ledelsen ønsker, at lærernes løntilskud, som blev udløst med den nye overenskomst, skal hentes ind. I praksis betyder det, at akkorden for hvert modul går fra 1,61 til 1,5. Ifølge Thomas Kepler betyder det, at der for et modul på to gange 45 minutter bliver 10 minutter mindre til forberedelse, administration med videre. I praksis bliver en del af besparelsen hentet ind ved at sløjfe pausen mellem et modul på to gange 45 minutter, men lærerne vil også få flere undervisningstimer efter sommerferien.   

Der sker også andre besparelser. For eksempel vil der ikke være tre idrætslærere til to klasser i 2. og 3.g og på 2. hf.

Jævn fordeling
Til gengæld er det målet, at lærerne skal have en mere jævn arbejdsbelastning hen over året. Et eksempel kan være, at det skønnes, at en af lærerne skal have 10 SRP-opgaver. Hvis han får flere end det i løbet af året, bliver det automatisk merarbejde, men det bestræbes, at opgaverne i stedet skal gives til en anden lærer, så arbejdsbyrden fordeles bedre.

”Det har ikke været en nem aftale at indgå, og lærerne har givet noget, men det er vigtigt for os at bevare et godt arbejdsklima,” siger Tomas Kepler.

Kulturændring
På Nakskov Gymnasium og HF er ledelse og lærere også blevet enige om en lokalaftale med akkorder. Ledelse og lærere er enige om, at der på sigt skal ske en kulturændring, men i stedet for at lave alt om på engang, skal det i Nakskov ske gradvist.

Det betyder, at samtidig med at der er aftalt akkorder på forberedelse og så videre, skal lærerne også føre tidsregistrering.

”Vi kan dog ikke både have akkord og tidsregistrering, og derfor bliver tidsregistrering ikke løndannende, men et redskab til dialog om opgaverne,” siger tillidsrepræsentant Jørn F. Jepsen.

Han mener, at en lokalaftale handler om tryghed for lærerne.

”Lærerne er glade for, at de ved, hvor meget tid de har til forberedelse. De er glade for, at de ikke skal snakke med lederen om, hvor meget tid de skal bruge på en opgave,” siger Jørn F. Jepsen, som mener, at tillid og samarbejde kendetegner klimaet mellem ledelse og lærere på Nakskov Gymnasium og HF.

Færre elever
Færre unge i oplandet betyder, at Nakskov Gymnasium har fået og vil få færre elever, og blandet andet det betyder, at der skal spares.

Det kan også aflæses i aftalen, hvor der for eksempel bliver sparet på forberedelsen.

”Ledelsen har været meget åbne i forhold til besparelser, og det er godt i stedet for, at der bare bliver sneget ekstra opgaver ind. Derfor har vi kunne samarbejde om at lave en lokalaftale,” siger Jørn F. Jepsen.

Aftaler og ”ikke-aftaler”
En rundspørge foretaget af Gymnasieskolen blandt GL’s formænd for netværks- og områdebestyrelser viser, at 11 skoler har indgået eller er i dialog om at indgå lokalaftaler.

Derudover bliver der lavet såkaldte forståelser eller uofficielle aftaler, som ikke bliver skrevet under.

Læs meget mere om dem i artiklen Pres fra Moderniseringsstyrelsen skaber uofficielle aftaler.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater