Artikel
Vestfyn laver aftale med ”intelligente” effektiviseringer
elever

Vestfyn laver aftale med ”intelligente” effektiviseringer

Ledelse og lærere på Vestfyns Gymnasium laver en ny lokalaftale med blandt andet studietimer uden forberedelse og færre undervisningstimer for uerfarne lærere.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Siden den nye overenskomst for gymnasielærere blev skrevet under i februar, har lærere og ledelse på Vestfyns Gymnasium været i tæt dialog om, hvad der skal ske efter sommerferien.

Dialogen har nu ført til en ny aftale på skolen, som på en måde tager udgangspunkt i, hvad lærerne er vant til – en fast akkord, men ikke bare er en kopi af den gamle aftale.

”Vi har et rigtigt godt arbejdsklima på skolen, og lærerne viser stor ansvarsfølelse og trækker i samlet flok. Derfor er jeg overbevist om, at jeg kommer meget længere i pædagogisk udvikling ved at lave en aftale. Motivation kommer af en udstrakt grad af selvledelse,” siger rektor Ole Toft Hansen.

Han understreger, at han ikke bare har lavet en aftale for at undgå tidsregistrering. Han mener, at aftalen peger fremad og er den bedste løsning for både elever, lærere og skolen.

Ledelsesrum
”Jeg kan gøre, hvad jeg vil, men jeg vælger at bruge mit ledelsesrum til at lave en aftale med lærere. Det skaber en stor ansvarsfølelse og motivation blandt lærerne for at få den til at fungere. Pointen er, at undervisningens kvalitet afhænger af den tillid, ledelsen viser til lærerne, og at lærer har medejerskab,” siger Ole Toft Hansen.

Den nye overenskomst, som ophævede de centralt fastsatte aftaler, gav ledelse og lærere på Vestfyn Gymnasium anledning til at tænke over og tale om skoleudvikling, og det har resulteret i en ny lokalaftale.

En del af udviklingen handler dog også om besparelser og effektiviseringer – eller intelligente besparelser som Ole Toft Hansen kalder dem. Lærernes løntillæg, som fulgte med overenskomsten, bliver delvist finansieret ved besparelser, men ifølge aftalen på Vestfyn må det ikke betyde, at lærerne efter sommerferien skal løbe stærkere.

10 procent studietimer
Det skyldes blandt andet, at der med aftalen indføres såkaldte studietimer, som skal udgøre 10 procent af lærernes undervisningstimer. Det nye er, at lærerne næsten ikke skal forberede sig til de timer. Læreren skal være undervisningskonsulent, som svarer på spørgsmål, hjælper og støtter eleverne, mens de for eksempel løser opgaver sammen eller hver for sig. Hver lærer får dog 10 timer om året til at forberede opgaver, som også kan bruges af de andre lærere på skolen. Dermed har lærerne en bank med opgaver, ideer og så videre, som de kan bruge uden at forberede sig.

Ledelsen melder ud til eleverne, at der er forskel på studietimer og andre timer, og de skal vide, at de selv bærer et ansvar i de timer.

Gør eleverne til studerende
Ole Toft Hansen mener også, det rent pædagogisk har en pointe.

”Gymnasiereformen lagde op til, at vi skal udvikle eleverne til at være studerende, men i de senere år har udviklingen været, at vi nurser mere og mere om eleverne. Nu gør vi noget alvorligt ved, at de skal være studerende,” siger Ole Toft Hansen.

Tillidsrepræsentant Poul Dalgaard Jensen er glad for aftalen. Som tillidsrepræsentant ville han foretrække, at der ikke blev lavet besparelser, men han ser positivt på ordningen med studietimer.

”Med lønstigningerne fik skolen en ekstra regning. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, at lærerne skal betale det hele, men vi kan heller ikke sige, at vi slet ikke vil være med til rationaliseringer. Det vigtigste for os er, at vi kan stå inde for kvaliteten i undervisningen, og det kan vi godt. Med aftalen skal vi bruge den samme tid på vores arbejde, som vi gjorde før,” siger Poul Dalgaard Jensen.

Omlagt skriftlighed
Der sker også en rationalisering ved omlagt skriftlighed, hvor læreren er til stede med eleverne i skriveværksteder. Derudover bliver der også rationaliseret lidt på pauserne, ved at modulerne bliver på 95 minutter, og der dermed bliver færre pauser.

Til gengæld er der godt nyt til de nyansatte lærere, som for nogles vedkommende løber rundt med sved på panden og forbereder sig til langt ud på aftenen. Med den nye aftale får nyansatte et timetilskud på 175, 125 og 50 timer henholdsvis det første, andet og tredje år.

”De første år som lærer er hårde, alt er nyt, og det er de år, hvor mange får børn. Vi ser at de nyansattes stressfaktor er høj,” siger Ole Toft Hansen.

Ikke flere timer
Det betyder dog ikke, at de erfarne lærere skal have flere undervisningstimer. Timerne hentes ind ved hjælp af de såkaldte studietimer, omlagt skriftlighed og rationaliseringer på pausen.

Poul Dalgaard Jensen er glad for, at ledelse og lærere er blevet enige om en lokal aftale.

”Vi er glade for at slippe for tidsregistrering og for debatten om, hvad man kan nå inden for 37 timer. Alle kolleger bliver behandlet ens, og der er respekt for, at alle læreres arbejde tælles ens. Vi har en klarhed over hvilke ressourcer, vi har til at udføre vores opgaver. Det giver en større grad af ansvarlighed,” siger Poul Dalgaard Jensen.

Gymnasieskolen skrev i sidste uge, at Mulernes Legatskole i Odense også indgår en lokalaftale. Det samme gør ifølge Gymnasieskolen.dk's oplysninger tre andre fynske gymnasier. Et af dem er Sct. Knuds Gymnasium i Odense.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater